Dusan Belic

Tribina: “Odnos zakona i kolektivnog ugovora”

Akademija Advokatske komore Vojvodine održala je tribinu s temom “Odnos zakona i kolektivnog ugovora”.

Cilj tribine je upoznavanje članstva AKV i stručne javnosti sa referatom “Odnos Zakona i kolektivnog ugovora” sudije Apelacionog suda u Novom Sadu Borivoja Gajića koji sadrži detaljnu analizu i ocenu značaja autonomne regulative putem kolektivnog pregovaranja za ostvarivanje ujednačenih prava zaposlenih i odnos te reguliative sa Zakonom o radu i drugim zakonima.

Tribina je održana 6. marta 2019. godine u prostorijama Advokatske komore Vojvodine, u Novom Sadu, ul.Zmaj Jovina br.20/I.