admin2

Tribina “Odnos Zakona i kolektivnog ugovora” 06. marta 2019. godine (sreda) u 19,00 časova, u Novom Sadu

Akademija Advokatske komore Vojvodine poziva vas na tribinu na temu:
“ODNOS ZAKONA I KOLEKTIVNOG UGOVORA”

Cilj tribine je upoznavanje članstva AKV i stručne javnosti sa referatom “Odnos Zakona i kolektivnog ugovora” sudije Apelacionog suda u Novom Sadu Borivoja Gajića koji sadrži detaljnu analizu i ocenu značaja autonomne regulative putem kolektivnog pregovaranja za ostvarivanje ujednačenih prava zaposlenih i odnos te reguliative sa Zakonom o radu i drugim zakonima.

Tribina će biti održana:

06. marta 2019.godine (sreda) u 19 sati, u prostorijama Advokatske komore Vojvodine, u Novom Sadu, ul.Zmaj Jovina br.20/I.

O temi će, kao uvodničar, govoriti Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom sadu

Moderator: Kozomora Milan, advokat u Novom Sadu