Uroš Pajić

Tribina “Nezakonito pribavljeni dokazi i njihovo korišćenje u krivičnom postupku” u Sremskoj Mitrovici

Akademija Advokatske komore Vojvodine, u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji, organizuje tribinu na temu „Nezakonito pribavljeni dokazi i njihovo korišćenje u krivičnom postupku“.

Cilj tribine je upoznavanje članstva AKV i stručne javnosti o relevantnoj praksi domaćih sudova, prvenstveno Vrhovnog suda i apelacionih sudova, i Evropskog suda za ljudska prava, i diskusija o najboljim načinima da se zaštite prava okrivljenog i osigura pravičnost krivičnog postupka u celini u situacijama kada se optužba zasniva na nezakonitim ili dokazima čija je zakonitost sporna.

Tribina će biti održana:

14. decembra 2023. godine (četvrtak) u 17 sati,

u prostorijama Ogranka Advokatske komore Vojvodine u Sremskoj Mitrovici.

Uvodničari:

Vladimir Beljanski, advokat u Novom Sadu i predsednik Advokatske komore Vojvodine
Radmila Dragičević Dičić, sudija Vrhovnog suda Srbije, u penziji
Žarko Marković, pravni savetnik u Misiji OEBS-a u Srbiji