admin

Tribina: „Medijacija i advokatura – uloga advokata u medijaciji“ 09.maj.2018.

Advokatska komora Vojvodine, Partneri za demokratske promene Srbija i Ambasada Kraljevine Holandije u Srbiji pozivaju vas na tribinu s temom: „MEDIJACIJA i ADVOKATURA – uloga advokata u medijaciji“

Cilj tribine je da se učesnici upoznaju sa osnovnim načelima i pravnim okvirom za primenu medijacije u Srbiji, kao i sa ulogom advokata u medijaciji i uticajem medijacije na advokatsku praksu. Tribina će pokriti, između ostalog i sledeće teme: pojam i osnovna načela medijacije, pravni okvir za primenu medijacije (posredovanja) u Srbiji, odnos medijacije i sudskog postupka, uloga medijatora i odnos advokature i medijacije.

Tribina će biti održana: 09. maja (sreda) 2018. godine, u 19 časova u prostorijama Advokatske komore Vojvodine, u Novom Sadu, ul. Zmaj Jovina br.20/I.

Predavači:

  • Blažo Nedić, advokat u Beogradu, regionalni medijator Svetske banke
  • Biljana Bjeletić, advokat u Pančevu, medijator