Uroš Pajić

Tribina “Krivičnopravna zaštita životne sredine”, 08. mart (sreda) 2023. godine u 19 časova u Novom Sadu

Akademija Advokatske komore Vojvodine poziva vas na tribinu na temu  “Krivičnopravna zaštita životne sredine”

Cilj tribine je upoznavanje članstva AKV sa teorijskim i praktičnim problemima sa kojima se kolege susreću oblasti krivičnih dela koja za predmet zaštite imaju životnu sredinu. Takođe, na tribini će biti predstavljena i dva tematska broja Glasnika AKV koja se bave ovom temom.

Tribina će se održati

08. marta 2023. godine (sreda) u 19 sati

u prostorijama Advokatske komore Vojvodine,
u Novom Sadu, ul. Zmaj Jovina br.20/I

O temi će govoriti uvodničar:

Prof. dr Stanko Bejatović, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu,

Miroslav Alimpić redsednik Višeg suda u Novom Sadu,

Branislava Vučković zamenica Apelacionog tužioca u Novom Sadu,

Moderator:
Dr Aleksandar Todorović, advokat u Novom Sadu