Dusan Belic

Трибина “КРИВИЧНО ДЕЛО ПРАЊА НОВЦА – теорија и нормативна решења” 22. мај 2019. године (среда) у 19,00 часова, Нови Сад

Akademija Advokatske komore Vojvodine poziva vas na tribinu na temu:

“KRIVIČNO DELO PRANJA NOVCA” teorija i normativna rešenja

Cilj tribine je upoznavanje članstva AKV i stručne javnosti sa ovim krivičnim delom radi boljeg upoznavanja sa istim i efikasnijeg postupanja u predmetima gde se isto pojavljuje.

Tribina će biti održana 22. maja 2019. godine (sreda) u 19 sati, u prostorijama Advokatske komore Vojvodine, u Novom Sadu, ul.Zmaj Jovina br.20/I.

O temi će, kao uvodničari, govoriti:

  • dr Igor Vuković, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
  • dr Miroslav Đorđević, advokat u Zrenjaninu

Moderator: Vladimir Đurđević
advokat u Novom Sadu i v.d. Predsednika Veća predavača Akademije Advokatske komore Vojvodine