Uroš Pajić

Tribina “KRIVIČNA DELA SEKSUALNOG NASILJA” 21. februar (sreda) 2024. godine u 19 časova

Akademija Advokatske komore Vojvodine poziva vas na tribinu na temu: “KRIVIČNA DELA SEKSUALNOG NASILJA”

Cilj tribine je upoznavanje članstva AKV i stručne javnosti o specifičnostima postupka u predmetima seksualnog nasilja (krivična dela protiv polne slobode), problemima dokazivanja, zaštiti oštećenih od moguće retraumatizacije (sa osvrtom na tehničke mogućnosti tužilaštava i sudova u Novom Sadu za primenu Zakonom predviđenih mogućnosti), primeni posebnih dokaznih radnji kao i sudskom praksom kod ove vrste krivičnih dela

Tribina će biti održana:

21. februar (sreda) 2024. godine u 19 časova

u prostorijama Advokatske komore Vojvodine, u Novom Sadu, ul. Zmaj Jovina br.20/I

O temi će, kao uvodničari, govoriti:

Ivana Josifović, sudija Višeg suda u Novom Sadu
Slobodan Josimović, Viši javni tužilac u Novom Sadu

Moderator:

Vladimir Đurđević, advokat u Novom Sadu