Dusan Belic

Tribina: Interpretacija DNK dokaza u sudskom postupku

Akademija Advokatske komore Vojvodine organizovala je tribinu s temom “INTERPRETACIJA DNK DOKAZA U SUDSKOM POSTUPKU”.

Cilj tribine je upoznavanje članstva AKV i stručne javnosti sa savremenim koncepcijama genetičkog veštačenja biološkog materijala, sa željom da se olakša razumevanje nalaza i mišljenja koje sačinjavaju veštaci genetičke struke.

Tribina je održana 16. oktobra 2019. godine u prostorijama Advokatske komore Vojvodine, u Novom Sadu, ul.Zmaj Jovina br.20/I.