admin

Stavovi i zaključci 9. marta 2007.

Na sednici Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine, održanoj 9. marta 2007. godine, usvojeni su sledeći:

STAVOVI I ZAKLJUČCI

  1. Novi Zakonik o krivičnom postupku (ZKP), čija primena bi trebalo da otpočne 1. juna 2007. godine, sadrži niz pravno neprihvatljivih, protivrečnih ili neprimenljivih rešenja. Imajući u vidu da bi takva rešenja u praksi mogla da dovedu do povrede ljudskih prava i blokiranja rada organa pretkrivičnog i krivičnog postupka, Upravni odbor Advokatske komore Vojvodine predlaže da se novi ZKP stavi van snage, ili da se njegova primena odloži. Istovremeno, trebalo bi odmah otpočeti dovoljno stručan, temeljan i za javnu raspravu otvoren rad na reviziji krivičnog procesnog zakonodavstva.
  2. Upravni odbor najoštrije osuđuje akte nasilja prema advokatima do kojih je došlo u nekoliko poslednjih meseci, izražavajući zabrinutost zbog neefikasnog rada organa zaduženih za otkrivanje i krivično gonjenje učinilaca ovim aktima izvršenih najtežih krivičnih dela.
  3. Višemesečni prestanak rada Narodne skupštine nepovoljno će se odraziti na inače loše stanje pravosuđa, u kome je blokiran proces izbora novih kadrova i razrešenja sudija i tužilaca koji su ispunili uslove za odlazak u penziju. Ovo, ujedno, onemogućava prilagođavanje zakona iz oblasti pravosuđa sa novim Ustavom i obavezama ustanovljenim Zakonom za sprovođenje Ustava.