admin

Stavovi i zaključci 5. maja 2009.

Na sednici Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine održanoj u Novom Sadu 15. maja 2009. godine, usvojeni su sledeći STAVOVI I ZAKLJUČCI

1. Upravni odbor ocenjuje da odredbe Ustava i doneta zakonska rešenja o načinu izbora i sastavu Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca ne pružaju garanciju da će ova tela biti nezavisna i samostalna, pa stoga smatra da je neophodna izmena Ustava u delu u kojem se reguliše položaj pravosuđa.

2. Upravni odbor smatra da ponovni izbor svih sudija i javnih tužilaca ne predstavlja odgovarajući put da se stanje u pravosuđu popravi.