admin

Stavovi i zaključci 30. juna 2006.

Upravni odbor Advokatske komore Vojvodine, na osnovu ovlašćenja Skupštine Advokatske komore Vojvodine (dalje: Skupština) od 10. juna 2006. godine, na sednici održanoj 30. juna 2006. godine, doneo je sledeći

Z A K LJ U Č A K

1. Nakon održavanja redovne godišnje Skupštine (10. juna 2006. godine), izvršna i sudska vlast preduzele su prve mere za otklanjanje pravila i prakse koji su prouzrokovali odluku o obavezi advokata da odbiju postupanje u odbranama po službenoj dužnosti. Otpočele su isplate dugovanja, nagrada za odbrane po službenoj dužnosti povećana je sa 30% na 40% i pružena su uveravanja da će svoje obaveze prema advokatima ubuduće sudovi izvršavati po hronološkom redosledu i bez odlaganja.

2. Iako zahtevi Skupštine nisu u celosti usvojeni, Upravni odbor Advokatske komore Vojvodine, pažljivo procenjujući srazmeru između interesa advokata, zaštite prava osumnjičenih i okrivljenih lica u pretkrivičnom i krivičnom postupku i potrebe da se omogući funkcionisanje pravnog poretka, a imajući u vidu odsustvo solidarnosti i sinhronizovane akcije svih advokata u Republici Srbiji, zaključio je da su u ovom trenutku uslovi iz odluke ispunjeni u meri koja je primerena zaštiti osnovnih vrednosti iz Kodeksa profesionalne etike advokata i da je celishodno da donese sledeće odluke:
da se primena odluke Skupštine o odbijanju postupanja advokata u odbranama po službenoj dužnosti privremeno obustavi;
da se nastavi zalaganje za potpuno ispunjenje zahteva postavljenih u odluci Skupštine i u zavisnosti od daljih postupaka i mera izvršne i sudske vlasti, najkasnije do 30. 09. 2006. godine ispita opravdanost ponovne primene odluke Skupštine;
da advokati ne smeju snositi pravne posledice svog postupanja u skladu sa odlukom Skupštine.
3. Upravni odbor Advokatske komore Vojvodine najoštrije osuđuje izjavu ministra pravde u Vladi Republike Srbije kojom je odluku Skupštine ove Komore od 10. 06. 2006. godine ocenio kao politikantstvo i stvar za javnog tužioca, nalazeći da predstavlja najgrublji atak na autonomiju advokatskih komora i narušavanje ugleda advokature.

4. Od ministra pravde u Vladi Republike Srbije zahteva se da bez odlaganja stavi van snage svoj cirkularni dopis opštinskim i okružnim sudovima u Republici od 23. 02. 2006. godine u kome traži da do rešavanja navodno spornog pitanja, sudovi ne donose i ne izvršavaju rešenja kojim se odlučuje o nužnim i opravdanim troškovima krivičnog postupka na ime odbrane okrivljenog.