admin

Stavovi i zaključci 29. decembra 2009.

Na sednici Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine održanoj u Novom Sadu 29. decembra 2009. godine, usvojeni su sledeći STAVOVI I ZAKLJUČCI

  1. Činjenica sa Visoki savet sudstva nije izabrao više dosadašnjih sudija čiji su supružnici advokati, iako su, prema podacima kojima Upravni odbor Advokatske komore Vojvodine raspolaže, zadovoljavali zvanična merila, pobuđuje sumnju da je i supružnički odnos sa advokatom bio jedan od neformalnih kriterijuma za izbor sudija.
  2. Upravni odbor Advokatske komore Vojvodine smatra da je primena ovakvog kriterijuma, ako je bila prisutna, protivustavna i protivzakonita i predstavlja nedopustiv atak na advokaturu kao samostalnu i nezavisnu profesiju.