admin

Stavovi i zaključci 13. oktobra 2006.

Na sednici Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine održanoj 13. oktobra 2006. godine u Novom Sadu, usvojeni su sledeći:

STAVOVI I ZAKLJUČCI

  1.  Upravni odbor konstatuje da sudovi nisu izmirili dugovanja advokatima i da ministar pravde nije u zadovoljavajućoj meri povećao naknadu za odbrane po službenoj dužnosti, niti je opozvao svoj dopis sudovima od 23. 02. 2006. godine u kome, nasuprot zakonu, daje ograničavajuće upute u pogledu donošenja rešenja i izvršenja pravnosnažnih rešenja o isplati troškova i nagrade na teret budžetskih sredstava. Iako nisu ispunjeni zahtevi koji postavljeni odlukom Skupštine Advokatske komore Vojvodine od 10. 06. 2006. godine, Upravni odbor nalazi da interesi očuvanja dostignutog nivoa samostalnosti i nezavisnosti advokatskih komorada uoči donošenja novog Zakona o advokaturi nalažu saglasnost svih advokatskih komora bitnim pitanjima za integritet advokatske profesije i da je odluku o privremenoj obustavi primene odluke Skupštine potrebno ostaviti na snazi do zauzimanja zajedničkog stava o ovom pitanju na Skupštini Advokatske komore Srbije zakazanoj za 02. 12. 2006. godine.
  2.  Upravni odbor se protivi predlozima za spajanje Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje samostalnih delatnosti sa Fondom za penziono i invalidsko osiguranje zaposlenih. Za razliku od Fonda za penziono i invalidsko osiguranje zaposlenih, Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje samostalnih delatnosti je stabilna i solventna institucija. Fuzionisanje ova dva fonda ugrozilo bi stečena prava nosilaca samostalnih delatnosti.