Stavovi i mišljenja advokata

Poštovane kolege, ova rubrika je otvorena za sve naše članove, advokate i advokatske pripravnike. Dobra advokatura podrazumeva i stalno usavršavanje, razmenu stavova i iskustava, pa vas pozivamo da razmenite međusobno svoja iskustva putem našeg Portala.
Pišite slobodno i u bilo kojoj formi (eseji, crtice, zapažanja, prilozi za praksu, predlozi, komentari, teorijski stavovi), ovo je naš Portal!
Za primer i poticaj urednik Portala objavljuje skup članaka advokata objavljenih na blogu Advokatske komore Srbije, kao i članak o izvršnom postupku, i moli članove Komore da objave svoj članak, komentar, nove crtice i sl.

KOMENTAR PRAVILA O RADU OGRANKA ADVOKATSKE KOMORE VOJVODINE U NOVOM SADU
Srđan Dobrosavljev, advokat u Novom Sadu

Srđan Dobrosavljev – komentar pravila o radu ogranka akv u ns

IZ PERA ADVOKATA
Zbirka članaka sa bloga AKS
Iz pera advokata

ZEMLJA DUŽNIKA NA BRDOVITOM BALKANU ILITI CRTICE O IZVRŠNOM POSTUPKU
Željko Tomić, advokat iz Novog Sada
Zemlja dužnika na brdovitom balkanu

Dr Ivan Janković, advokat u penziji
(članci su objavljeni u Pravnim zapisima br. 2/15 i br. 1/16 Union fakulteta u Beogradu)
Kriminalistički institut Pravnog fakulteta u Beogradu, 1927-1945
Prilozi za biografiju Tome Živanovića
Toma Živanović i Mihajlo Konstantinović