admin

Stav Upravnog odbora 29. februara 2008

Na sednici Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine, održanoj 29. februara 2008. godine, usvojen je sledeći STAV

Upravni odbor Advokatske komore Vojvodine na sednici održanoj 29. februara 2008. godine, odlučio je da usvoji preporuku Saveta AK Vojvodine da od Upravnog odbora AK Srbije zatraži da, u koordinaciji sa ostalim advokatskim komorama, usvoji i javno objavi zajednički stav u kome će apelovati na nadležne državne organe vlasti da, uz opravdanu pravnu zaštitu teritorijalnog integriteta države, nastave sve oblike međunarodne saradnje, uključujući i aktivnosti na pridruživanju Evropskoj uniji.

Interes advokature je da se uspostavi i razvije međunarodna saradnja, da se omogući prekogranični rad i da se Advokatska komora Srbije, koja je u novembru 2005. godine primljena za člana PECO u CCBE, što pre primi i za ravnopravnog člana Saveta advokatskih komora Evropske unije.