Stefan Repac

Sprovođenje izvršenja kada su dužnici Domovi za omladinu, Gerentološki centri i Centri za socijalni rad

Poštovane koleginice/kolege, u prilogu možete pogledati dopis Narodne banke Srbije – Sektor za prinudnu naplatu o sprovođenju izvršenja kada su dužnici Domovi za omladinu, Gerentološki centri i Centri za socijalni rad, kao i tabelu sa pregledom novootvorenih evidencionih računa grupe 320 – Indirektni korisnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna primanja.

Sa poštovanjem
Advokatska komora Vojvodine

Dopis Narodne banke Srbije na linku
Tabela sa pregledom novootvorenih evidencionih računa na linku