admin

Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма код адвоката и Листа индикатора за препознавање сумњивих трансакција за адвокате и адвокатска ортачка друштва

Кликните на линкове за преузимање докумената: