admin

Семинари о организацији Службе за бесплатно заступање пред судовима

Датум: 23. и 24. јуни 2008.

Места одржавања: Општине Вршац, Зрењанин, Кикинда, Сомбор, Нови Сад

23. 06. 2008:
9х – Вршац
14х – Зрењанин
18х – Кикинда
24.06.2008
9х – Сомбор
16х – Нови Сад
Трајање семинара: 3 сата (по семинару)

ПРОГРАМ

1. Аранћа Дијас, координаторка пројекта Омбудсмана Каталоније, Увод: Искуства шпанског модела у општинама у Србији (10 минута);

2. Биљана Бјелетић, одговорно лице на пројекту испред Адвокатске коморе Војводине, Организација Службе бесплатног заступања пред судовима (50 минута):

2.1. Организација Службе бесплатног заступања пред судовима: Услови за укључивање адвоката на листу адвоката који желе да учествују у бесплатном заступању пред судовима, израда листе, систем додељивања адвоката, обавештавање о обављеним правним радњама и надокнада адвокатима, етичка правила адвоката који учествују у заступању, функције лица одговорног за Службу бесплатног заступања пред судовима, правилник коморе о бесплатном заступању пред судовима. Састав и рад Комисија за бесплатно заступање пред судовима. Жалбе на одлуке Комисије.

2.3. Услови за признавање права на бесплатну правну помоћ и покретање система бесплатног заступања пред судовима. Места за подношење захтева. Документација коју је потребно поднети за признавање права на бесплатно заступање пред судовима. Конкретно, биће практично анализиран систем прикупљања документације и признавање права на бесплатну правну помоћ као и управљање Службом бесплатног заступања.

3. Дискусија и закључци (30 мин)
Затим ће бити одржан састанак са члановима Комисија за бесплатну правну помоћ из присутних Општина. (30 мин.)