admin

Seminar Podizanje kapaciteta advokature za postupanje u krivičnim postupcima (simulacija suđenja)

Seminar će se održati 24. juna 2015. godine u prostorijama Advokatske komore Vojvodine sa početkom u 9 časova. Kliknite ovde da preuzmete dokument sa informacijama.