admin

SEMINAR 11. februar 2012.

Pravosudna akademija će u subotu, 11. februara 2012. održati seminar I i II ciklusa za advokate sa područja Advokatske komore Vojvodine koji postupaju u postupcima kada je maloletnik učinilac ili oštećeni u krivičnom delu, a nemaju potreban sertifikat za rad.

Seminar će biti održan u sedištu Advokatske komore Vojvodine, Zmaj Jovina 20/I u Novom Sadu, sa početkom u 10 časova.