Dusan Belic

Sednica Upravnog odbora 01. 11. 2019. godine

Na osnovu člana 77. stav 1 tačka 2. Statuta Advokatske komore Vojvodine sazivam 42. sednicu Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine za dan

01. novembar 2019. godine (petak) sa početkom u 18,00 časova

Sednica Upravnog odbora će se održati u Novom Sadu, u prostorijama Advokatske komore Vojvodine, u ulici Zmaj Jovina 20/1.

Predlažem sledeći

DNEVNI RED

 1. Usvajanje dnevnog reda
 2. Razmatranje primedbi na zapisnik sa prethodne sednice (zapisnik u prilogu)
 3. Izveštaj predsednika AK Vojvodine
 4. Izveštaj sekretara AK Vojvodine
 5. Predlog izmena i dopuna Statuta AK Vojvodine
 6. Molba Okružnog zatvora u Novom Sadu za donaciju za opremanje advokatske sobe
 7. Predlog za učešće AK Vojvodine u manifestaciji “Noć muzeja”
 8. Izveštaj Komisije Potpornog fonda AK Vojvodine
 9. Finansijski izveštaj stručne službe
 10. Upisi u Imenik advokata, advokatskih pripravnika, brisanje i ostale promene
 11. Razno

NA SEDNICU SE POZIVAJU:

Biljana Bjeletić, potpredsednik AK Vojvodine, Milan Karać, sekretar Upravnog odbora, Miloš Nikolić, blagajnik Upravnog odbora, članovi Upravnog odbora: Predrag Basarić, Sanja Dražić, Joža Laslo, Jovanović Gordana, Vladislav Kostić, Jovan Mihajlović, Dušan Nikolić, Mirko Rapajić, Slobodan Reža, Srbislav Spajić, Dragan Vujović, predsednik Disc.suda Goran Ilić, disc.tužilac Milan Stupar, predsednici ogranaka AKV, članovi UO AKV u AKS Mladen Grbić, Goran Stanivuković, Tanja Arsić i Rajko Marić, predsednik Skupštine AKV Đorđe Misirkić, dekan Akademije dr Sima Knežević, v.d.predsednika Veća predavača Vladimir Đurđević, glavni i odgovorni urednik Glasnika Aleksandar Todorović, predsednik Komisije za Potporni fond AKV Ivana Belić, urednik internet stranice AKV Srđan Popović, Sekcija Mladi advokati Vojvodine, Odbor advokatskih pripravnika AKV.

Predsednik Advokatske komore Vojvodine
Vladimir Beljanski s.r.