admin

Sednica odbora advokatskih pripravnika akv zakazana za 13.12.2018. Godine u 15 časova

U skladu sa odredbom člana 95. Statuta Advokatske komore Vojvodine, Izvršni odbor advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine
Saziva
Redovnu sednicu Odbora advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu

za

četvrtak, 13.12.2018. godine u 15 časova,

u prostorijama Advokatske komore Vojvodine, Zmaj Jovina 20/I

sa sledećim

Dnevnim redom:

  1. Usvajanje dnevnog reda
  2. Izveštaj Predsednika Izvršnog odbora advokatskih pripravnika AKV
  3. Donošenje odluke o izboru predstavnika advokatskih pripravnika u Skupštini Advokatske komore Vojvodine
  4. Utvrđivanje trenutnog stanja u obavljanju advokatsko pripravničke vežbe na teritoriji AKV
  5. Predlozi za unapređenje obavljanja advokatsko pripravničke vežbe
  6. Razno

S obzirom na sadržinu predviđenog dnevnog reda sednice i pitanjima o kojima će se raspravljati Izvršni odbor advokatskih pripravnika AKV, u skladu sa odredbom člana 94. Statuta Advokatske komore Vojvodine i člana 4. Pravila o radu Odbora advokatskih pripravnika, poziva sve advokatske pripravnike sa teritorije Advokatske komore Vojvodine da prisustvuju zakazanoj sednici radi davanja mišljenja i predloga za dalji rad Izvršnog odbora i poboljšanja položaja advokatskih pripravnika, a posebno zbog učešća u donošenju odluke o izboru predstavnika advokatkih pripravnika u Skupštini Advokatske komore Vojvodine.