admin2

Sednica Odbora advokatskih pripravnika AK Vojvodine

U skladu sa odredbom člana 14. i člana 15. Pravila o radu odbora advokatskih pripravnika, Izvršni odbor advokatskih pripravnika AKV saziva

Redovnu sednicu Odbora advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu

za utorak, 12.03.2019. godine u 15 časova,

u prostorijama Advokatske komore Vojvodine, Zmaj Jovina 20/I sa sledećim dnevnim redom:

  1. Usvajanje dnevnog reda
  2. Izbor 7 novih članova Izvršnog odbora advokatskih pripravnika AKV
  3. Razno.

Na zakazanoj sednici predviđen je sprovođenje izbora za sedam (7) novih članova Izvršnog odbora advokatskih pripravnika.

Pozivaju se svi advokatski pripravnici, sa teritorije Advokatske komore Vojvodine, koji su zainteresovani da se kandiduju na mesto člana Izvršnog odbora, a koji su na advokatsko- pripravničkoj vežbi proveli najmanje tri meseca, da to učine tako što će poslati svoju biografiju i broj advokatsko-pripravničke legitimacije, na e-mail adresu: odborpripravnika.akv@gmail.com.

S obzirom na sadržinu predviđenog dnevnog reda sednice i pitanjima o kojima će se raspravljati Izvršni odbor advokatskih pripravnika AKV, u skladu sa odredbom člana 94. Statuta Advokatske komore Vojvodine i člana 4. Pravila o radu Odbora advokatskih pripravnika, poziva sve advokatske pripravnike sa teritorije Advokatske komore Vojvodine da prisustvuju zakazanoj sednici radi izbora novih članova Izvršnog odbora advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine.

Predsednik Izvršnog odbora,
advokatskih pripravnika AKV,
adv. pripravnik Leona Dimitrov, s.r.