admin

Sednica Izvršnog odbora advokatskih pripravnika AKV 26.10.2017.

U skladu sa odredbom člana 21. Pravila o radu odbora advokatskih pripravnika, predsednik izvršnog odbora advokatskih pripravnika zakazuje redovnu sednicu izvršnog odbora za 26.10.2017.  godine, sa početkom u 15:00 časova, u prostorijama AKV.

Dnevni red sednice:

  1. Uvod,
  2. Utvrđivanje trenutnog stanja u obavljanju adv. pripravničke vežbe na teritoriji AKV,
  3. Predlozi za unapređenje obavljanja adv. pripravničke vežbe,
  4. Razno.

S obzirom na sadržinu predviđenog dnevnog reda sednice i pitanja o kojima će se raspravljati, Izvršni odbor, u skladu sa odredbom člana 26. Pravila o radu odbora, poziva sve advokatske pripravnike sa teritorije AKV da prisustvuju zakazanoj sednici radi davanja mišljenja i predloga za dalji rad izvršnog odbora i poboljšanja statusa adv. pripravnika.

Predsednik Izvršnog odbora

Odbora advokatskih pripravnika AKV

Adv. pripravnik Aleksandar Budovalčev.