Dusan Belic

Poziv za sednicu Upravnog odbora 27. 01. 2021. godine

Na osnovu člana 77. stav 1 tačka 2. Statuta Advokatske komore Vojvodine sazivam 44. sednicu Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine za dan

27. januara 2021. godine (sreda) sa početkom u 13,00 časova

Sednica Upravnog odbora će se održati putem ZOOM aplikacije.

Predlažem sledeći

DNEVNI RED

 1. Usvajanje dnevnog reda
 2. Razmatranje primedbi na zapisnik sa sednice Upravnog odbora 30. 10. 2020. godine i sa prethodne sednice (zapisnik u prilogu)
 3. Potvrđivanje odluka sa elektronske sednice održane 15. 01. 2021. godine
 4. Izveštaj predsednika AK Vojvodine
 5. Izveštaj sekretara AK Vojvodine
 6. Kandidovanje predstavnika za Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca (materijal u prilogu)
 7. Izbor ponude za elektronsku bazu propisa (materijal u prilogu)
 8. Predlog Sekcije “Mladi advokati Vojvodine” (materijal u prilogu)
 9. Predlog Pravila o radu Komisije za propise i pravnu praksu iz oblasti kaznenog prava (materijal u prilogu)
 10. Izveštaj Komisije za Potporni fond AKV (materijal u prilogu)
 11. Finansijski izveštaj stručne službe
 12. Upisi u Imenik advokata, advokatskih pripravnika, brisanje i ostale promene
 13. Razno

NA SEDNICU SE POZIVAJU:

Biljana Bjeletić, potpredsednik AK Vojvodine, Milan Karać, sekretar Upravnog odbora, Miloš Nikolić, blagajnik Upravnog odbora, članovi Upravnog odbora: Predrag Basarić, Sanja Dražić, Joža Laslo, Jovanović Gordana, Vladislav Kostić, Jovan Mihajlović, Dušan Nikolić, Mirko Rapajić, Slobodan Reža, Srbislav Spajić, Dragan Vujović, disc.tužilac Milan Stupar, predsednici ogranaka AKV, članovi UO AKV u AKS Mladen Grbić, Goran Stanivuković, Tanja Arsić i Rajko Marić, predsednik Skupštine AKV Đorđe Misirkić, dekan Akademije dr Sima Knežević, v.d.predsednika Veća predavača Vladimir Đurđević, glavni i odgovorni urednik Glasnika dr Aleksandar Todorović, predsednik Komisije za Potporni fond AKV Ivana Belić, urednik internet stranice AKV Srđan Popović, Sekcija Mladi advokati Vojvodine, Odbor advokatskih pripravnika AKV.

Predsednik Advokatske komore Vojvodine
Vladimir Beljanski s.r.