admin

SAZIVANJE XV KONFERENCIJE ADVOKATA SRBIJA

Upravni odbor Advokatske komore Srbije je na sednici održanoj 22.01.2011. godine na osnovu člana 55. Statuta Advokatske komore Srbije (“Sl. glasnik RS” 43/99, 65/01, 41/02). doneo ODLUKU O SAZIVANJU XV KONFERENCIJE ADVOKATA SRBIJA

  1. Saziva se Konferencija advokata Srbije za 05.02.2011. (subota) sa početkom u 11,00 sati
  2. Konferencija advokata Srbije održaće se u salama Atlantik i Pacifik hotela Continental u Beogradu, Vladimira Popovića 10
  3. Za XV konferenciju predlaže se sledeći

DNEVNI RED:

  1. Otvaranje konferencije (izbor radnog predsedništva i zapisničara)
  2. Tema Konferencije
    “PORESKI I MATERIJALNI POLOŽAJ ADVOKATA I POLOŽAJ ADVOKATURE U DRUŠTVU”
  3. Razno

POZIVAMO ADVOKATE SRBIJE, ČLANOVE ADVOKATSKI KOMORA U SRBIJI DA SE ODAZOVU OVOM POZIVU I UČESTVUJU U RADU KONFERENCIJE.