Uroš Pajić

Saopštenje upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine

U Novom Sadu je u ranim jutarnjim časovima 04.01.2023. godine, ispred njegove porodične kuće, zapaljen automobil advokata Vladimira Beljanskog, predsednika Advokatske komore Vojvodine. Razloge napada treba tražiti u aktivnostima advokata Beljanskog kao predsednika Advokatske komore i višegodišnjoj borbi Komore protiv advokata koji svojim kriminalnim i drugim nedozvoljenim aktivnostima štete advokatskoj profesiji, pravosuđu, građanima i društvu u celini. Prethodno je bačena bomba na kuću disciplinskog tužioca Advokatske komore Vojvodine u Zrenjaninu, a disciplinskom sudiji je u Somboru zapaljen automobil. Ni u jednom od ovih slučajeva nisu otkriveni počinioci niti nalogodavci. Iako su nadležni organi više puta upozoravani na opasnosti kojima su izloženi rukovodioci Advokatske komore Vojvodine, izostala je adekvatna reakcija, a po krivičnim prijavama do sada nije učinjeno ništa. Ukazujemo na značaj advokatske profesije koja predstavlja pružanje pravne pomoći i omogućavanje građanima da ostvare pravdu pred nadležnim sudovima. Rešavanju ovakvih napada se mora dati najviši značaj, kao što bi to bio slučaj sa napadima na sudije i tužioce.

 

Sa poštovanjem

Advokatksa komora Vojvodine