Uroš Pajić

Саопштење управног одбора Адвокатске коморе Војводине

У Новом Саду је у раним јутарњим часовима 04.01.2023. године, испред његове породичне куће, запаљен аутомобил адвоката Владимира Бељанског, председника Адвокатске коморе Војводине. Разлоге напада треба тражити у активностима адвоката Бељанског као председника Адвокатске коморе и вишегодишњој борби Коморе против адвоката који својим криминалним и другим недозвољеним активностима штете адвокатској професији, правосуђу, грађанима и друштву у целини. Претходно је бачена бомба на кућу дисциплинског тужиоца Адвокатске коморе Војводине у Зрењанину, а дисциплинском судији је у Сомбору запаљен аутомобил. Ни у једном од ових случајева нису откривени починиоци нити налогодавци. Иако су надлежни органи више пута упозоравани на опасности којима су изложени руководиоци Адвокатске коморе Војводине, изостала је адекватна реакција, а по кривичним пријавама до сада није учињено ништа. Указујемо на значај адвокатске професије која представља пружање правне помоћи и омогућавање грађанима да остваре правду пред надлежним судовима. Решавању оваквих напада се мора дати највиши значај, као што би то био случај са нападима на судије и тужиоце.

 

Sa poštovanjem

Advokatksa komora Vojvodine