Uroš Pajić

Saopštenje sa sednice upravnog odbora 27.10.2023.

DAVIDOVIĆ SAVA, diplomirani pravnik, rođen 14. 06. 1976. godine, upisuje se 03. 11. 2023. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Radnička 12.

                GAĆINOVIĆ JELENA, diplomirani pravnik, rođena 22. 07. 1997. godine, upisuje se 03. 11. 2023. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Braće Ribnikar 46.

                MARKOVIĆ NIKOLA, diplomirani pravnik, rođen 15. 01. 1994. godine, upisuje se 03. 11. 2023. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Lasla Gala 7, stan 10.

                VUČUREVIĆ VIŠNJA, diplomirani pravnik, rođena 06. 10. 1990. godine, upisuje se 03. 11. 2023. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Dimitrija Tucovića 8.

                LJUBIĆ ALEKSANDRA, diplomirani pravnik, rođena 28. 07. 1994. godine, upisuje se 03. 11. 2023. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Železnička 8.

                RADIVOJEVIĆ TIJANA, diplomirani pravnik, rođena 02. 01. 1986. godine, upisuje se 03. 11. 2023. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Radomira Raše Radujkova 8.

                KALABA MIHAJLO, diplomirani pravnik, rođen 22. 12. 1996. godine, upisuje se 03. 11. 2023. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Sremska 4/2.

                PETKOVIĆ BRANISLAV, diplomirani pravnik, rođen 13. 04. 1956. godine, upisuje se 09. 11. 2023. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Somboru, Staparski put 10.

                VLAJNIĆ MARKO, diplomirani pravnik, rođen 14. 11. 1988. godine, upisuje se 03. 11. 2023. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Zrenjaninu, Ruže Šulman 1/9.

                MIHIĆ LJILJANA, diplomirani pravnik, rođena 03. 11. 1991. godine, upisuje se 03. 11. 2023. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Zrenjaninu, Brigadira Ristića 20.

                VREKIĆ dr DUŠAN, diplomirani pravnik, rođen 06. 09. 1958. godine, upisuje se 07. 04. 2023. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Inđiji, Jug Bogdana 14, lokal11.

                VLAJKOVIĆ VOJISLAV, diplomirani pravnik, rođen 16. 05. 1991. godine, upisuje se 03. 11. 2023. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Pančevu, Žarka Zrenjanina 14.

                LUKIĆ DIANA, diplomirani pravnik, rođena 29. 11. 1985. godine, upisuje se 03. 11. 2023. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Bačkoj Topoli, Maršala Tita 61.

                LEKOVIĆ KRISTINA, diplomirani pravnik, rođena 27. 01. 1995. godine, upisuje se 03. 11. 2023. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Đorđa Nikšića Johana 31.

                FRLJANOVIĆ JELENA, diplomirani pravnik, rođena 07. 01. 1996. godine, upisuje se 03. 11. 2023. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Braće Ribnikar 17/2/14.

                KOLARIĆ BRANKA, diplomirani pravnik, rođena 16. 11. 1989. godine, upisuje se 03. 11. 2023. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Alekse Šantića 5/28.

BUGARIN ALEKSANDRA, diplomirani pravnik, rođena 23. 11. 1996. godine upisuje se 03. 11. 2023. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Jovana Boškovića 14/8.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika BUGARIN ALEKSANDRA, advokatski pripravnik kod Rakić Domazetović Mirne, advokata u Novom Sadu, sa danom 02. 11. 2023. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

ĆIRKOVIĆ GORAN, diplomirani pravnik, rođen 16. 11. 1992. godine upisuje se 03. 11. 2023. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Futoška 1a/608.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika ĆIRKOVIĆ GORAN, advokatski pripravnik kod Kuzman   Sandre, advokata u Novom Sadu, sa danom 02. 11. 2023. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

BOŠNJAK FILIP, diplomirani pravnik, rođen 26. 10. 1994. godine upisuje se 03. 11. 2023. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Trg Ferenca Fehera 8.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika BOŠNJAK FILIP, advokatski pripravnik kod Sikimić Mladena, advokata u Novom Sadu, sa danom 02. 11. 2023. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

JOKIĆ BILJANA, diplomirani pravnik, rođena 06. 04. 1990. godine upisuje se 03. 11. 2023. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Kej žrtava racije 8/5.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika JOKIĆ BILJANA, advokatski pripravnik kod Rajačić Jelene, advokata u Novom Sadu, sa danom 02. 11. 2023. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

                PEŠA MIRNA, diplomirani pravnik, rođena 18. 04. 1996. godine upisuje se 03. 11. 2023. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Kuli, Maršala Tita 266/A.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika PEŠA MIRNA, advokatski pripravnik kod Joksović dr Marije, advokata u Kuli, sa danom 02. 11. 2023. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

                BORONJAC ALEKSANDRA, diplomirani pravnik, rođena 01. 06. 1994. godine upisuje se 03. 11. 2023. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Gložanu, Maršala Tita 93 .

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika BORONJAC ALEKSANDRA, advokatski pripravnik kod Murtin Jovana, advokata u Bačkoj Palanci, sa danom 02. 11. 2023. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

                VUJOVIĆ MARKO, diplomirani pravnik, rođen 02. 06. 1996. godine upisuje se 02. 11. 2023. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Zrenjaninu, Jevrejska 3.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika VUJOVIĆ MARKO, advokatski pripravnik kod Vujović Zorana, advokata u Zrenjaninu, sa danom 01. 11. 2023. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

MITIĆ NEVENA, diplomirani pravnik, rođena 30. 07. 1986. godine upisuje se 03. 11. 2023. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Janka Veselinovića 6A/5/24.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika MITIĆ NEVENA, advokatski pripravnik kod Rikić Riste, advokata u Novom Sadu, sa danom 02. 11. 2023. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu TIŠMA MILICA, rođena 29. 07. 2000. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Radovanov Milenka, advokata u Novom Sadu, dana 03. 11. 2023. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu TOLIMIR NIKOLINA, rođena 12. 11. 1998. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Zdravković Ivane, advokata u Novom Sadu, dana 03. 11. 2023. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu INĐIĆ MILAN, rođen 18. 03. 1997. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Dubajić Dejana, advokata u Novom Sadu, dana 03. 11. 2023. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu RONČEVIĆ NEMANJA, rođen 25. 10. 1997. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Bećagul Marijane, advokata u Novom Sadu, dana 03. 11. 2023. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PIKULA IVANA, rođena 28. 12. 1998. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Herceg Branislava, advokata u Novom Sadu, dana 03. 11. 2023. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu RADAKOVIĆ IVAN, rođen 09. 09. 1994. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Đukić Milana, advokata u Novom Sadu, dana 03. 11. 2023. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MILOVANOVIĆ MILICA, rođena 17. 07. 1994. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Tijanić Aleksandra, advokata u Novom Sadu, dana 03. 11. 2023. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KOPRIVICA FILIP, rođen 17. 04. 1997. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Rajačić Saše, advokata u Novom Sadu, dana 03. 11. 2023. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu IČELIĆ UROŠ, rođen 08. 11. 1993. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Knežević Boška, advokata u Novom Sadu, dana 03. 11. 2023. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu DIMITROV MILJA, rođena 10. 01. 1999. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Tijanić Aleksandra, advokata u Novom Sadu, dana 03. 11. 2023. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ŠEVIĆ ANJA, rođena 03. 12. 1998. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Simurdić Milice, advokata u Novom Sadu, dana 03. 11. 2023. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ŠUŠA VANJA, rođena 08. 08. 1998. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Beljanski Vladimira, advokata u Novom Sadu, dana 03. 11. 2023. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MIJATOVIĆ TARA, rođena 24. 08. 1995. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Popović Srđana, advokata u Novom Sadu, dana 03. 11. 2023. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu CVIJANOVIĆ MILAN, rođena 11. 07. 1999. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Belić Ivana, advokata u Novom Sadu, dana 03. 11. 2023. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KARAPANDŽA DUŠAN, rođen 14. 11. 1997. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Rakić Domazetović Mirne, advokata u Novom Sadu, dana 03. 11. 2023. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu VUČKOVIĆ DRAGANA, rođena 07. 12. 1980. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Balaban Aleksandre, advokata u Pančevu, dana 03. 11. 2023. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SAVIĆ MARTA, rođena 20. 03. 2000. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Gigić Veljka, advokata u Pančevu, dana 03. 11. 2023. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu DIMIĆ JOVANA, rođena 10. 07. 1997. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Vidaković Gorana, advokata u Pančevu, dana 03. 11. 2023. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu STUPAR DRAGANA, rođena 17. 05. 1997. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Stanojčić Jovana, advokata u Rumi, dana 03. 11. 2023. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MARIČIĆ DRAGAN, rođen 27. 05. 1998. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Maričić Milana, advokata u Rumi, dana 03. 11. 2023. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ROMIĆ DUŠAN, rođen 26. 08. 1996. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Romić Dragana, advokata u Kikindi, dana 03. 11. 2023. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu VLAJKOV NATAŠA, rođena 26. 07. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Radišić Guteša Vesne, advokata u Zrenjaninu, dana 03. 11. 2023. godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine VOJNOVIĆ BRANKA, advokat u Novom Sadu, sa danom 31. 10. 2023. godine na lični zahtev.

Imenovana zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine.

Popović Ognjen, advokat u Sremskim Karlovcima, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine BJEKIĆ ZORA, advokat u Novom Sadu, sa danom 15. 10. 2023. godine na lični zahtev.

Imenovana zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine.

Popadić Danijela, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine BUGARSKI NENAD, advokat u Novom Sadu, sa danom 30. 09. 2023. godine na lični zahtev.

Imenovana zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine.

Aćimović Milorad, advokat u Kaću, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine SAVIĆ MARINA, advokat u Inđiji, sa danom 15. 10. 2023. godine na lični zahtev.

Begenišić Lazar, advokat u Inđiji, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine KOVAČEVIĆ NIKOLA, advokat u Šidu, sa danom 29 .09. 2023. godine usled smrti.

Kukić Vladislava, advokat u Šidu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE  iz  Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine KRNAČ RENATA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Medić Marine, advokata u Novom Sadu, sa danom 16.10.2023. godine.

BRIŠE SE  iz  Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine ČABRADI LUKA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Ramač Tamare, advokata u Novom Sadu, sa danom 08.10.2023. godine.

BRIŠE SE  iz  Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine JOVANOVIĆ MILOŠ, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Šokić Stamenković Dušanke, advokata u Novom Sadu, sa danom 10.10.2023. godine.

BRIŠE SE  iz  Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine JURIĆ ROBERTINA, advokatski pripravnik u Subotici, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Radinović Nemanje, advokata u Subotici, sa danom 30. 09. 2023. godine.

BRIŠE SE  iz  Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine BRADIĆ VLADIMIR, advokatski pripravnik u Sremskoj Mitrovici, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Gatarić Srđana, advokata u Sremskoj Mitrovici, sa danom 30. 09.  2023. godine.

UZIMA  SE  NA  ZNANJE da MARIĆ TIJANI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog bolovanja radi održavanja trudnoće počev od 03. 10. 2023. godine.

Žugić Sonja, advokat iz Novog Sada, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA  SE  NA  ZNANJE da SMILJANIĆ KRISTINA, advokatu u Žablju, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta počev od 18. 09. 2023. do 17. 09. 2025. godine.

Smiljanić Vladimir, advokat iz Novog Sada, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA  SE  NA  ZNANJE da MARIĆ JELENI, advokatu u Kuli, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature radi održavanja trudnoće počev od 09. 10. 2023. godine.

Vasović Olivera, advokat u Kuli, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA  SE  NA  ZNANJE da BASARIĆ PREDRAGU, advokatu u Pančevu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog bolovanja počev od 28. 08. 2023. godine.

Janjuš Predrag, advokat iz Pančeva, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA  SE  NA  ZNANJE da STAJIĆ BATIĆ IRENI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog odsustva radi posebne nege deteta od 02. 08. 2023. do 01. 11. 2023. godine.

Dobanovački Đorđe, advokat iz Novog Sada, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA  SE  NA  ZNANJE  da KISELIČKI DANICI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog postavljenja na funkciju zamenika Gradskog pravobranioca, počev od 16. 10. 2023. godine, do isteka mandata.

Todorović Živko, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA  SE  NA  ZNANJE  da BERETIĆ DUŠANKI, advokatu u Rumi, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog postavljenja na funkciju Opštinskog pravobranioca Opštine Ruma, počev od 16. 09. 2023. godine, na period od pet godina.

Frindik Jelena, advokat u Irigu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA  SE na znanje da je KARAN KRISTIJAN, advokat u Novom Sadu, nastavio sa radom dana 29. 09. 2023. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.

Toholjević Đorđe, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA  SE na znanje da je RADIĆ ALEKSANDRA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 19. 10. 2023. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.

Marjanović Brane, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA  SE na znanje da je PETROVIĆ MARIJA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 02. 09. 2023. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.

Gnjatić Nada, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

Uzima se na znanje da se Šljivar Vlaović Mirjana, advokat u Novom Sadu, razrešava dužnosti privremenog zamenika Mostarac Gorana.

UZIMA   SE   NA   ZNANJE  da je Jefić Borjana, advokat u Novom Sadu, promenila prezime koje sada glasi Dujović.

UZIMA   SE   NA   ZNANJE  da je Perišić Gordana, advokat u Novom Sadu, promenila prezime koje sada glasi Mrgud.

UZIMA   SE   NA   ZNANJE  da je Nikolić Kornelija, advokatski pripravnik u Novom Sadu, promenila prezime koje sada glasi Ugrenović.

UZIMA   SE   NA   ZNANJE  da je Knežević Sanja, advokat u Novom Sadu, promenila prezime koje sada glasi Krivokapić.

UZIMA   SE   NA   ZNANJE  da je Gabrić Ivana, advokat u Novom Sadu, promenila prezime koje sada glasi Gabrić Prajs.

UZIMA   SE   NA   ZNANJE  da je Tupenarac Tijana, advokat u Inđiji, promenila prezime koje sada glasi Radić.

UZIMA   SE   NA   ZNANJE  da je Ubović Nataša, advokatski pripravnik u Zrenjaninu, promenila prezime koje sada glasi Vidaković.

Uzima se na znanje da je JOVANOVIĆ MARKO, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Zečević Nenada, advokata u Novom Sadu, dana 05. 10. 2023. godine, te da istu nastavlja kod Petrović Bogdana, advokata u Novom Sadu, dana  06. 10. 2023. godine.

Uzima se na znanje da je ČONKIĆ STEFAN, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Kuzman Sandre, advokata u Novom Sadu, dana 05. 10 .2023. godine, te da istu nastavlja kod Malinović Marije, advokata u Novom Sadu, dana  06. 10. 2023. godine.

Uzima se na znanje da je POPOV MILICA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Popov Gordane, advokata u Novom Sadu, dana 11. 10. 2023. godine, te da istu nastavlja kod Kljajić Gorana, advokata u Novom Sadu, dana  12. 10. 2023. godine.

Uzima se na znanje da je KAJIŠ IVAN, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Muksinović Ivane, advokata u Novom Sadu, dana 11. 10. 2023. godine, te da istu nastavlja kod Kralj Radin Biljane, advokata u Novom Sadu, dana  12. 10. 2023. godine.

Uzima se na znanje da je TOJČIĆ ALEKSA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Arsić Tanje, advokata u Novom Sadu, dana 25. 10. 2023. godine, te da istu nastavlja kod Srećković Miloša, advokata u Novom Sadu, dana  26. 10. 2023. godine.

Uzima se na znanje da je STOJMENOVIĆ PETAR, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu, dana 12. 10 .2023. godine, te da istu nastavlja kod Ramač Tamare, advokata u Novom Sadu, dana  13. 10. 2023. godine.

Uzima se na znanje da je VESELINOVIĆ MILICA, advokatski pripravnik u Sremskoj Kamenici, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Buha Bojana, advokata u Sremskoj Kamenici, dana 13. 10. 2023. godine, te da istu nastavlja kod Popović Srđana, advokata u Novom Sadu, dana  16. 10. 2023. godine.

Uzima se na znanje da je KOSOVIĆ GAVRILO, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu, dana 12. 10. 2023. godine, te da istu nastavlja kod Maraš Caran Ivane, advokata u Novom Sadu, dana  13. 10. 2023. godine.

Uzima se na znanje da je BABIĆ TIJANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu, dana 12. 10. 2023. godine, te da istu nastavlja kod Maraš Caran Ivane, advokata u Novom Sadu, dana  13. 10. 2023. godine.

Uzima se na znanje da je RADOVIĆ TAMARA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu, dana 12. 10. 2023. godine, te da istu nastavlja kod Caran Mirčee, advokata u Novom Sadu, dana  13. 10. 2023. godine.

Uzima se na znanje da je PETROVIĆ MILOŠ, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu, dana 12. 10. 2023. godine, te da istu nastavlja kod Caran Mirčee, advokata u Novom Sadu, dana  13. 10. 2023. godine.

Uzima se na znanje da je , VELJIĆ NEVENA advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu, dana 12. 10. 2023. godine, te da istu nastavlja kod Dragović Danila, advokata u Novom Sadu, dana  13. 10. 2023. godine.

Uzima se na znanje da je NEDELJKOVIĆ NEMANJA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu, dana 12. 10. 2023. godine, te da istu nastavlja kod Maraš Caran Ivane, advokata u Novom Sadu, dana  13. 10. 2023. godine.

Uzima se na znanje da je PAVLOVIĆ MARKO, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu, dana 12. 10. 2023. godine, te da istu nastavlja kod Caran Mirčee, advokata u Novom Sadu, dana  13. 10. 2023. godine.

Uzima se na znanje da je DAKIĆ JASMINA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Srećković Miloša, advokata u Novom Sadu, dana 17. 10. 2023. godine, te da istu nastavlja kod Čubrilo Miodraga, advokata u Novom Sadu, dana  18. 10. 2023. godine.

Uzima se na znanje da je PUVAČA DRAGANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Cvetković Petra, advokata u Novom Sadu, dana 25. 10. 2023. godine, te da istu nastavlja kod Ališić Vladimira, advokata u Inđiji, dana  26. 10. 2023. godine.

Uzima se na znanje da je MELOVIĆ TAMARA, advokatski pripravnik u Beočinu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Milovanović Jovane, advokata u Beočinu, dana 17. 10. 2023. godine, te da istu nastavlja kod Radun Srđana, advokata u Novom Sadu, dana  18. 10. 2023. godine.

Uzima se na znanje da je „Zajednička advokatska kancelarija Aleksić sa saradnicima“ donela odluku o isključenju Savin Sonje, advokata u Novom Sadu, iz zajedničke advokatske kancelarije sa danom 11. 10. 2023 godine.

Uzima se na znanje da je Medić Marija, advokat u Novom Sadu, pristupila  Zajedničkoj advokatskoj kancelariji „Žunić“ sa sedištem u Novom Sadu, Pozorišni trg 7/6A, dana 06. 10. 2023. godine.

Uzima se na znanje da su Ćosić Lazar, advokat u Novom Sadu i Vranac Uroš, advokat u Novom Sadu osnovali Zajedničku advokatsku kancelariju “Đosić i Vranac” sa sedištem u Novom Sadu, Balzakova 22, počev od 14. 10. 2023. godine.

  • Uzima se na znanje da je ŠEBEZ DRAGANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Lasla Gala 10/1.stan 6, počev od 23. 10. 2023. godine.
  • Uzima se na znanje da je BABIĆ NATALIJA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Mičurinova 30, počev od 15. 10. 2023. godine.
  • Uzima se na znanje da je ĐOSIĆ LAZAR, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Balzakova 22, počev od 25. 10. 2023. godine.
  • Uzima se na znanje da je VRANAC UROŠ, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Balzakova 22, počev od 05. 10. 2023. godine.
  • Uzima se na znanje da je MITRESKI FILIP, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 7, počev od 16. 10. 2023. godine.
  • Uzima se na znanje da je JOVANOVIĆ MIROJE, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Futoška 84, počev od 13. 10. 2023. godine.
  • Uzima se na znanje da je DEDIĆ ZORANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Hadži Ruvimova 34/1/2, počev od 01. 11. 2023. godine.
  • Uzima se na znanje da je PAPIĆ BOJAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Vase Stajića 20d, počev od 16. 10. 2023. godine.
  • Uzima se na znanje da je MIJOVIĆ STEFAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Dimitrija Tucovića 14, stan 2, počev od 19. 10. 2023. godine.
  • Uzima se na znanje da je JANECKOV IVAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 4c, stan 6, počev od 20. 10. 2023. godine.

Uzima se na znanje da je RANKOV BRANISLAV, advokat u Subotici, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Esperanta 5/14, počev od 12. 10. 2023. godine.

Uzima se na znanje da je MILOŠEVIĆ ANĐELIJA, advokat u Pančevu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Joakima Vujića 15, počev od 01. 11. 2023. godine.

Uzima se na znanje da je MARKOVIĆ NAĐA, advokat u Zrenjaninu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Pupinova 1/2/63, počev od 03. 10. 2023. godine.

Uzima se na znanje da je ČOLAK JASMINA TATJANA, advokat u Sremskoj Mitrovici, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Zmaj Jovina 9, počev od 23. 10. 2023. godine.