admin

Saopštenje o incidentu na javnoj raspravi

Advokatska komora Vojvodine je preko svojih predstavnika učestvovala na javnoj raspravi o Nacrtu amandmana na Ustav RS u Novom Sadu dana 19. 02. 2018. godine, ali je istu bila prinuđena da napusti pre okončanja.

Naime, reagujući na izlaganje sudije Vidojković Gordane, člana Upravnog odbora Društva sudija Srbije, pomoćnik ministra Čedomir Backović je umesto argumentovane pravne rasprave i davanja odgovora na postavljena pitanja iskoristio priliku da se na krajnje neprimeren način obrati kako sudiji Vidojković, tako i svim sudijama koje je ona predstavljala, a na koji način je dao svojevrstan uvod i daljem toku javne rasprave.

Imajući u vidu ponašanje pomoćnika ministra, nije začuđujuće što je nakon toga i jedan učesnik u javnoj raspravi sebi dao za pravo da se neprimerenim tonom obrati sudiji koja je prethodno diskutovala, te je umalo došlo i do fizičkog kontakta između učesnika javne rasprave i pomenute sudije.

Kako je izostala bilo kakva reakcija organizatora, odnosno Ministarstva pravde na ovakvo ponašanje i svojevrstan napad na sudiju, predstavnici AK Vojvodine su napustili javnu raspravu, a o daljem učešću u javnoj raspravi će odlučiti Upravni odbor AK Vojvodine.

Advokatska komora Vojvodine