Саопштења АКВ и АКС поводом објављивања Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку

Позивамо вас да се упознате са саопштењима АКС и АКВ у вези са Нацртом Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку.