Stefan Repac

Saopštenje Advokatske komore Vojvodine

Advokatska komora Vojvodine ukazuje na učestalu pojavu komentarisanja presuda i postupanja sudija i javnih tužilaca od strane najviših predstavnika izvršne vlasti.

Ukazujemo da se na taj način negativno utiče na nezavisnost sudstva u pojedinačnim određenim sudskim predmetima, kao i da takve izjave dovode do loših posledica po vladavinu prava u Republici Srbiji.

Nezavisno i nepristrasno sudstvo, poštovanje Ustava i zakona je od najveće važnosti za Republiku Srbiju, sve njene građane i advokaturu koja samo u pravnoj državi može da pruža pravnu pomoć na ispravan i dostojanstven način.

Pozivamo sve predstavnike izvršne vlasti da se ubuduće uzdrže od pritisaka usmerenih na sudije i sudove kao nezavisnu granu vlasti i da postupaju u okvirima propisa koji određuju granice njihovih ovlašćenja.

Predsednik
Advokatske komore Vojvodine
Vladimir Beljanski