admin

Saopštenje advokatske komore Vojvodine: Policija i tužilaštvo ne smeju biti u službi vlasti

Upravni odbor Advokatske komore Vojvodine na elektronskoj sednici održanoj 31. 12. 2018. godine doneo je sledeću odluku:

Advokatska komora Vojvodine najoštrije osuđuje hapšenje novinara Daška Milinovića i predlog tužilaštva da mu bude određen pritvor. Ukazujemo da je ovakvim postupanjem povređeno pravo na slobodu izražavanja i informisanja, kao i pravo na slobodu i bezbednost.U demokratski uređenim društvima treba da bude prihvaćena i oštra kritika koja u odnosu na javne ličnosti može da bude i preko uobičajene granice, posebno ako je takva kritika prouzrokovana postupcima ili izjavama političara.

Policija i tužilaštvo ne smeju biti u službi aktuelne političke vlasti, a pravo na slobodnu reč treba podsticati a ne sankcionisati. Ovom prilikom ukazujemo i na druge, slične, negativne pojave koje nedvosmisleno sprečavaju slobodu izražavanja i informisanja, od fizičkih napada na novinare i njihovu imovinu do sprečavanja emitovanja kritičkih i satiričnih programa na više medija sa nacionalnom frekvencijom. Pozivamo nadležne državne institucije da reaguju i preduzmu korake u pravcu sprečavanja ovakvih pojava.

Predsednik
Advokatske komore Vojvodine
Vladimir Beljanski