Dusan Belic

Saopštenja sa sednice Upravnog odbora 01. 04. 2022. godine

NOVAKOVIĆ ALEKSANDAR, diplomirani pravnik, rođen 05. 03. 1993. godine upisuje se 08. 04. 2022. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Braće Ribnikara 8, sprat I, stan7.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika NOVAKOVIĆ ALEKSANDAR, advokatski pripravnik kod Perić Damira, advokata u Novom Sadu, sa danom 07. 04. 2022. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

JOVEŠKOVIĆ DRAGANA, diplomirani pravnik, rođena 30. 01. 1995. godine upisuje se 08. 04. 2022. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 20/1.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika,JOVEŠKOVIĆ DRAGANA advokatski pripravnik kod Bogovac Predraga, advokata u Novom Sadu, sa danom 07. 04. 2022. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

GOGIĆ SLOBODAN, diplomirani pravnik, rođen 21. 05. 1993. godine upisuje se 08. 04. 2022. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Rumenci, Laze Marković 17.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika,GOGIĆ SLOBODAN advokatski pripravnik kod Petrović Nebojše, advokata u Novom Sadu, sa danom 07. 04. 2022. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

BELOŠ NIKOLA, diplomirani pravnik, rođen 05. 04. 1991. godine upisuje se 08. 04. 2022. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Kikindi, Nikole Aleksića 6.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika,BELOŠ NIKOLA advokatski pripravnik kod Kapun Dragana, advokata u Novom Sadu, sa danom 07. 04. 2022. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

ĐURIĆ LUKA, diplomirani pravnik, rođen 23. 12. 1992. godine upisuje se 08. 04. 2022. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Staroj Pazovi, Branka Radičevića 12, lokal 11.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika,ĐURIĆ LUKA advokatski pripravnik kod Đurić Biljane, advokata u Staroj Pazovi, sa danom 07. 04. 2022. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

ELEZ NIKOLA, diplomirani pravnik, rođen 10. 03. 1991. godine, upisuje se 08. 04. 2022. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Vase Stajića 28.

PERIĆ MIRJANA, diplomirani pravnik, rođena 01. 08. 1992. godine, upisuje se 08. 04. 2022. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Bulevar Kralja Petra I broj 91, stan 3.

BOGUNOVIĆ ANDREA, diplomirani pravnik, rođena 11. 08. 1991. godine, upisuje se 08. 04. 2022. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Doža Đerđa 21/29.

MOLNAR VLADIMIR, diplomirani pravnik, rođen 13. 10. 1994. godine, upisuje se 08. 04. 2022. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Skerlićeva 2.

KNEŽEVIĆ DAMJAN, diplomirani pravnik, rođen 21. 02. 1990. godine, upisuje se 08. 04. 2022. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Bulevar cara Lazara 27, sprat 8, stan 78.

MITROVSKI MARKO, diplomirani pravnik, rođen 04. 08. 1991. godine, upisuje se 08. 04. 2022. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Pančevu, Maksima Gorkog 31/10.

PAVLOVIĆ ANĐELA, diplomirani pravnik, rođena 09. 12. 1982. godine, upisuje se 08. 04. 2022. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Pančevu, Njegoševa 2/5.

ARAMBAŠIĆ MARINA, diplomirani pravnik, rođena 17. 06. 1994. godine, upisuje se 08. 04. 2022. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Somboru, Mite Popovića 4.

PUREŠEVIĆ DRAGANA, diplomirani pravnik, rođena 11. 10. 1982. godine, upisuje se 08. 04. 2022. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Sremskoj Mitrovici, Arsenija Čarnojevića 16/45.

ĆERAN NENAD, diplomirani pravnik, rođena 16. 08. 1987. godine, upisuje se 08. 04. 2022. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Rumi, Glavna 176.

PANDUROVIĆ RAJKA, diplomirani pravnik, rođen 25. 09. 1991. godine, upisuje se 08. 04. 2022. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Stara Pazova, Svetosavska 7, lokal 20.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ĐEKIĆ SAŠA, rođen 30. 06. 1996. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Perkučin Đorđa, advokata u Novom Sadu, dana 08. 04. 2022.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu GLIŠIĆ VLADIMIR, rođen 07. 10. 1996. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Mićić Jelene, advokata u Novom Sadu, dana 08. 04. 2022.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MILOSAVLJEVIĆ MIROSLAVA, rođena 29. 05. 1994. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Mićić Jelene, advokata u Novom Sadu, dana 08. 04. 2022.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BOKAN NIKOLA, rođen 07. 03. 1999. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Bajić Saše, advokata u Novom Sadu, dana 08. 04. 2022.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KOJIĆ DUŠAN, rođen 05. 01. 1992. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Ralić Romane, advokata u Novom Sadu, dana 08. 04. 2022.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu LAINOVIĆ MAJA, rođena 15. 07. 1995. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Lainović Marka, advokata u Vrbasu, dana 08. 04. 2022.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KUJUNDŽIĆ ĐINA, rođena 15. 05. 1996. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Mićić Jelene, advokata u Novom Sadu, dana 08. 04. 2022.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu DŽINOVIĆ FILIP, rođen 10. 06. 1993. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Trbuk Zorana, advokata u Novom Sadu, dana 08. 04. 2022.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PETKOVIĆ SLAVKO, rođen 24. 05. 1995. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Mileusnić Dragana, advokata u Subotici, dana 01. 04. 2022.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu OBRADOVIĆ ANDREJ, rođen 02. 08. 1997. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Medurić Aleksandra, advokata u Novom Sadu, dana 08. 04. 2022.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JANKOVIĆ BLAŽO, rođen 02. 12. 1994. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Janković Tamare, advokata u Novom Sadu, dana 08. 04. 2022.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu RADMANOVIĆ RADOMIR, rođen 27. 04. 1994. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Janković Miodraga, advokata u Novom Sadu, dana 08. 04. 2022.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MILENKOVIĆ NAĐA, rođen 15. 11. 1993. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Dobanovački Đorđa, advokata u Novom Sadu, dana 08. 04. 2022.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BARBULJ DARKO, rođena 02. 10. 1998. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Sivčev Dušana, advokata u Pančevu, dana 08. 04. 2022.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu HARDI VLADAN, rođen 27. 10. 1995. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Kadović Mirka, advokata u Kuli, dana 08. 04. 2022.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu NIKOLIĆ JOVANA, rođena 17. 06. 1997. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Prošić Zorana, advokata u Novom Sadu, dana 08. 04. 2022.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JEVREMOVIĆ MIROSLAV, rođen 07. 06. 1985. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Tucović Milane, advokata u Novom Sadu, dana 08. 04. 2022.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ĐOKANOVIĆ BRANISLAV, rođen 14. 05. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Jančić Aleksandra, advokata u Novom Sadu, dana 08. 04. 2022.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu STOJKOVIĆ MAJA, rođena 24. 02. 1997. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Pantić Pilja Biljane, advokata u Novom Sadu, dana 08. 04. 2022.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu GRCIĆ TAMARA, rođena 07. 10. 1997. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Anđelković Nemanje, advokata u Novom Sadu, dana 08. 04. 2022.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu STUPAR ZORANA, rođena 22. 09. 1995. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Milosavljević Mladena, advokata u Novom Sadu, dana 08. 04. 2022.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ANIČIĆ DANIJELA, rođena 13. 10. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Tucović Milane, advokata u Novom Sadu, dana 08. 04. 2022.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu NIKOLIĆ JELENA, rođena 28. 04. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Jančić Aleksandre, advokata u Novom Sadu, dana 08. 04. 2022.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JANEVSKI MILAN, rođen 14. 11. 1994. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Janevski Aleksandra, advokata u Novom Sadu, dana 08. 04. 2022.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KRANJAC FILIP, rođen 03. 07. 1997. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Martinović Dragoljuba, advokata u Novom Sadu, dana 08. 04. 2022.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu VIŠACKI MILOŠ, rođen 05. 09. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Ristić Bojana, advokata u Novom Sadu, dana 08. 04. 2022.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BANKOVIĆ NEVENA, rođena 15. 04. 1996. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Vukašinović Nataše, advokata u Novom Sadu, dana 08. 04. 2022.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SAVIĆ IRINA, rođena 10. 05. 1994. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Pereski Slavka, advokata u Novom Sadu, dana 08. 04. 2022.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JOVANOV MIRJANA, rođena 15. 10. 1994. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Jovanov Miroslava, advokata u Zrenjaninu, dana 08. 04. 2022.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JANIĆ TEODORA, rođena 23. 05. 1998. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Petković Vladimira, advokata u Sremskoj Mitrovici, dana 08. 04. 2022.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu NANIĆ DEJAN, rođen 30. 09. 1992. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Kadović Mirka, advokata u Kuli, dana 08. 04. 2022.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu VEZMAR JOVANA KRISTINA, rođena 27. 09. 1996. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Ilić Slobodana, advokata u Vršcu, dana 08. 04. 2022.godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine BER LARISA, advokat u Novom Sadu, sa danom 11. 04. 2022. godine.

Vujović Mirković Jelena, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine BANKOVAČKI DRAGICA, advokat u Novom Sadu, sa danom 26. 03. 2022. godine.

Čik Andrija, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine AĆIMOVIĆ ZORAN, advokat u Alibunaru, sa danom 12. 02. 2022. godine usled smrti.

Aćimović Kosana, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine DAMESKA NEDA, advokat u Novom Sadu, sa danom 31. 03. 2022. godine na lični zahtev.

Mrdalj Danka, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine STOJANOVIĆ MILOŠ, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Arambašić Stevana, advokata u Novom Sadu, sa danom 15. 03. 2022. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine POPOVIĆ SAŠA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Radović Nebojše, advokata u Novom Sadu, sa danom 11. 03. 2022. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine PETROVIĆ MILOŠ, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Caran Mirčee, advokata u Novom Sadu, sa danom 07. 03. 2022. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine STOKIĆ VLADIMIR, advokatski pripravnik u Rumi, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Stokić Miloša, advokata u Rumi, sa danom 14. 03. 2022. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da NOVIĆ EMILIJI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta od 22. 03. 2022. do 21. 03. 2023. godine.

Mastilović Vida, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da LJUBIĆ TODORAN MARINELI, advokatu u Pančevu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog bolovanja počev od 07. 03. 2022. godine.

Rančić Mirjana, advokat u Pančevu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da ANĐELIĆ DRAGANI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta od 14. 03. 2022. do 13. 03. 2023. godine.

Stevanić Nikola, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da NEMČEVIĆ ĐINI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta od 24. 03. 2022. do 23. 03. 2023. godine.

Sikimić Mladen, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da MIJATOVIĆ BILJANI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta od 25. 03. 2022. do 24. 03. 2023. godine.

Ilić Mirjana, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da JANJIĆ MAGLOV MINI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta od 24. 03. 2022. do 23. 03. 2023. godine.

Đuran Milić Emina, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da STANKOVIĆ DANIJELI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog bolovanja počev od 01. 04. 2022. godine.

Savin Sonja, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da PRIJIĆ MARIJI, advokatu u Zrenjaninu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta od 01. 04. 2022. do 31. 03. 2023. godine.

Prijić Biljana, advokat u Zrenjaninu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da MATARUGA ANI, advokatu u Sremskoj Mitrovici, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog postavljenja na funkciju Zamenika opštinskog pravobranioca Opštine Ruma, počev od 25. 02. 2022. godine, dok traje funkcija.

Ljubičić Ivan, advokat u Sremskoj Mitrovici, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je CUCIĆ PETROVIĆ IVANA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 01. 04. 2022. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.

Babić Nataša, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je LANDEKA DUNJA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 15. 03. 2022. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.

Vujadin Jelena, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Stanković Danijela, advokat u Novom Sadu, promenila prezime koje sada glasi Ilić.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Mirković Andrijana, advokat u Novom Sadu, promenila prezime koje sada glasi Radaković.

Uzima se na znanje da je Pavlović Damjan, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Plužarević Lazara, advokata u Novom Sadu, dana 29. 03. 2022. godine, te da istu nastavlja kod Cupać Nikole, advokata u Novom Sadu, dana 30. 03. 2022. godine.

Uzima se na znanje da je Jašić Tomislav, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Popović Srđana, advokata u Novom Sadu, dana 30. 03. 2022. godine, te da istu nastavlja kod Štajner Jelene, advokata u Novom Sadu, dana 31. 03. 2022. godine.

Uzima se na znanje da je Milić Jelena, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Popović Srđana, advokata u Novom Sadu, dana 10. 03. 2022. godine, te da istu nastavlja kod Nemčev Džinić Tamare, advokata u Novom Sadu, dana 11. 03. 2022. godine.

Uzima se na znanje da je Rudakijević Igor, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Vilotić Mirić Jelene, advokata u Novom Sadu, dana 08. 03. 2022. godine, te da istu nastavlja kod Dubajić Dejana, advokata u Novom Sadu, dana 09. 03. 2022. godine.

Uzima se na znanje da je Subotić Milica, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Tucović Milane, advokata u Novom Sadu, dana 03. 03. 2022. godine, te da istu nastavlja kod Đurić Biljane, advokata u Staroj Pazovi, dana 04. 03. 2022. godine.

Uzima se na znanje da je Blagojević Uroš, advokatski pripravnik u Pančevu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Ljubić Todoran Marinele, advokata u Novom Sadu, dana 03. 03. 2022. godine, te da istu nastavlja kod Rančić Mirjane, advokata u Pančevu, dana 04. 03. 2022. godine.

Uzima se na znanje da je Baba Adrijan, advokatski pripravnik u Pančevu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Ljubić Todoran Marinele, advokata u Novom Sadu, dana 03. 03. 2022. godine, te da istu nastavlja kod Rančić Mirjane, advokata u Pančevu, dana 04. 03. 2022. godine.

Uzima se na znanje da je JOKSIMOVIĆ PREDRAG, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Petra Drapšina 32, počev od 08. 03. 2022. godine.

Uzima se na znanje da je ČVOKIĆ BRANKO, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Fruškogorska 33, počev od 01. 12. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je GNJIDIĆ NEMANJA, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Radnička 15, stan 1, počev od 01. 04. 2022. godine.

Uzima se na znanje da je HERCEG BRANISLAV, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 6, stan 12, počev od 01. 04. 2022. godine.

Uzima se na znanje da je HINIĆ MARTA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Železnička 11, sprat 4, stan 33, počev od 01. 04. 2022. godine.

Uzima se na znanje da je HINIĆ JOVANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Železnička 11, sprat 4, stan 33, počev od 01. 04. 2022. godine.

Uzima se na znanje da je BRKIĆ MLADEN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Dimitrija Tucovića 14, počev od 04. 04. 2022. godine.

Uzima se na znanje da je BRKIĆ NIKOLA, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Dimitrija Tucovića 14, počev od 04. 04. 2022. godine.

Uzima se na znanje da je ŠIMAN IGOR, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Dimitrija Tucovića 14, počev od 04. 04. 2022. godine.

Uzima se na znanje da je ŠIJAN NIKOLA, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 16, počev od 23. 03. 2022. godine.

Uzima se na znanje da je POPOVIĆ MILOŠ, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 16, počev od 23. 03. 2022. godine.

Uzima se na znanje da je VUKAŠIN DIMITRIJE, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 16, počev od 23. 03. 2022. godine.

Uzima se na znanje da je MIJIN ALEKSANDRA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 16, počev od 23. 03. 2022. godine.

Uzima se na znanje da je KONSTANTINOVIĆ DANICA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 16, počev od 23. 03. 2022. godine.

Uzima se na znanje da je STUPAR BARANISLAVA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 16, počev od 23. 03. 2022. godine.

Uzima se na znanje da je OLJAČA DRAGANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 16, počev od 23. 03. 2022. godine.

Uzima se na znanje da je ZBUĆNOVIĆ RADOSLAV, advokat u Bačkom Petrovcu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Prvomajska 25, počev od 01. 04. 2022. godine.

Uzima se na znanje da je IZGARJAN MILIVOJ, advokat u Zrenjaninu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu 4. Jula 27/9, počev od 07. 03. 2022. godine.

Uzima se na znanje da je PETROVIĆ NIKOLA, advokat u Pančevu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Žarka Zrenjnina 53A/13, počev od 16. 03. 2022. godine.

Uzima se na znanje da je KRUNIĆ NEMANJA, advokat u Pančevu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Vojvode Radomira Putnika 17, počev od 01. 04. 2022. godine.

Uzima se na znanje da je RADOVIĆ SVETLANA, advokat u Pančevu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu List Ferenca 28, počev od 15. 03. 2022. godine.