Dusan Belic

Saopštenja sa sednice Upravnog odbora 26. 02. 2021. godine

LJUTIĆ NEMANJA, diplomirani pravnik, rođen 06. 10. 1994. godine upisuje se 05. 03. 2021. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Vojvođanskih brigada 20, stan 3.

RAC ZLATKA, diplomirani pravnik, rođena 22. 04. 1982. godine upisuje se 05. 03. 2021. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Subotici, Matka Vukovića 8.

ČUBRIĆ DUŠAN, diplomirani pravnik, rođen 14. 05. 1988. godine upisuje se 08. 03. 2021. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Pančevu, Vojvode Radomira Putnika 2a.

VASOVIĆ OLIVERA, diplomirani pravnik, rođena 07. 03. 1990. godine upisuje se 05. 03. 2021. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Kuli, Maršala Tita 250, stan 1.

RAKIĆ PREDRAG, diplomirani pravnik, rođen 17. 11. 1991. godine upisuje se 05. 03. 2021. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Trg Ferenca Fereha 8.

LAKIĆ BOŽICA, diplomirani pravnik, rođena 20. 01. 1966. godine upisuje se 05. 03. 2021. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Kikindi, Trg srpskih dobrovoljaca 40.

RAJKOV MARINA, diplomirani pravnik, rođena 31. 05. 1993. godine upisuje se 05. 03. 2021. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Radnička 7/3.

KIŠMARTON TIBOR, diplomirani pravnik, rođen 23. 10. 1988. godine upisuje se 05. 03. 2021. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Kikindi, Generala Drapšina 32.

MAKSIMOVIĆ MILICA, diplomirani pravnik, rođena 31. 10. 1992. godine upisuje se 05. 03. 2021. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Sremska 5/1.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu RISTIĆ ALEKSANDRA, rođena 28. 07. 1994. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Herceg Branislava, advokata u Novom Sadu, dana 05. 03. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu GRMUŠA ALEKSANDRA, rođena 24. 12. 1992. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Nemčev Džinić Tamare, advokata u Novom Sadu, dana 05. 03. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu VUKOVIĆ MILOŠ, rođen 07. 10. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Grbović Miljana, advokata u Novom Sadu, dana 05. 03. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ZEJAK MARKO, rođen 28. 10. 1992. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Grbović Miljana, advokata u Novom Sadu, dana 05. 03. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KAŠIKOVIĆ SANDRA, rođena 27. 09. 1996. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Vesić Maline, advokata u Novom Sadu, dana 05. 03. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu STEVANOVIĆ MARIJA, rođena 08. 08. 1992. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu, dana 05. 03. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KISIN NADA, rođena 11. 08. 1994. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Arsenov Petković Dijane, advokata u Inđiji, dana 05. 03. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MEMEDOVIĆ MILAN, rođen 08. 04. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Gogić Nade, advokata u Novom Sadu, dana 05. 03. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ZEKIĆ DIANA, rođena 23. 03. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Zekić Radivoja, advokata u Vršcu, dana 08. 03. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BRKAN MILICA, rođena 16. 09. 1997. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Subotić Marine, advokata u Zrenjaninu, dana 05. 03. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BOŠNJAK FILIP, rođen 26. 10. 1994. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Sikimić Mladena, advokata u Novom Sadu, dana 05. 03. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu STANARČEVIĆ VUKAŠIN, rođen 31. 12. 1995. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Vesić Maline, advokata u Novom Sadu, dana 05. 03. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu LATINOVIĆ NATAŠA, rođena 10. 07. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Latinović Voje, advokata u Kikindi, dana 05. 03. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu TOT SINIŠA, rođen 19. 07. 1993. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Vukašinović Nataše, advokata u Novom Sadu, dana 05. 03. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu OBERKNEŽEVIĆ SPASOJE, rođen 24. 09. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Vesić Maline, advokata u Novom Sadu, dana 05. 03. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ROSIĆ MARKO, rođen 06. 01. 1996. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Ognjenović Blagoja, advokata u Novom Sadu, dana 05. 03. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu LJILJAK NEMANJA, rođen 30. 08. 1997. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Matić Miroslava, advokata u Subotici, dana 05. 03. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu RONČEVIĆ NEMANJA, rođen 25. 10. 1997. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Srđenović Bošnjaković Zvjezdane, advokata u Novom Sadu, dana 05. 03. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu THIERJUNG PAUL, rođen 13. 01. 1994. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Radović Nebojše, advokata u Novom Sadu, dana 05. 03. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KNEŽEVIĆ NIKOLA, rođen 06. 12. 1993. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Vlajković Milana, advokata u Novom Sadu, dana 05. 03. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MIRILOVIĆ NIKOLINA, rođena 22. 02. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Manić mr Branislava, advokata u Pančevu, dana 08. 03. 2021. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BULATOVIĆ JELENA, rođena 12. 12. 1997. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Salak Joakima-Julijana, advokata u Kuli, dana 05. 03. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MARSENIĆ BOŽIDAR, rođen 09. 01. 1998. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Gvozdenac Ivana, advokata u Novom Sadu, dana 05. 03. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JAKOVLJEVIĆ DRAGAN, rođen 29. 09. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu, dana 05. 03. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MANDIĆ JASNA, rođena 09. 06. 1996. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Pudar Vladimira, advokata u Novom Sadu, dana 05. 03. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ILIĆ ANGELINA, rođena 04. 03. 1996. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Beljanski Vladimira, advokata u Novom Sadu, dana 05. 03. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ŠURLAN PREDRAG, rođen 17. 08. 1995. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Kovačević Jovice, advokata u Rumi, dana 05. 03. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu OSTOJIĆ MIHAILO, rođen 23. 10. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Rajačić Saše, advokata u Novom Sadu, dana 05. 03. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu STANKOVIĆ MILAN, rođen 12. 03. 1996. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Arsić Tanje, advokata u Novom Sadu, dana 05. 03. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine RUDIĆ DARKO, advokat u Novom Sadu sa danom 20. 11. 2020. godine, usled smrti.

Belić Ivan, advokat u Novom Sadu postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine ĐURIN M. MIODRAG, advokat u Zrenjaninu sa danom 01. 02. 2021. godine, usled smrti.

Reljin Stanojev Spomenka, advokat u Zrenjaninu postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine STOJIĆ JELENA, advokat u Novom Sadu sa danom 28. 02. 2021. godine, na lični zahtev.

Zeljković David, advokat u Novom Sadu postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine ČABARKAPA VLADIMIR, advokat u Novom Sadu sa danom 31. 01. 2021. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.

Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine.

Cebalović Đoko, advokat u Novom Sadu postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine DELIĆ CINCOVIĆ KIĆA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Kovačević Boška, advokata u Novom Sadu, sa danom 29. 01. 2021. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine KOROLIJA MARIJANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Stevović Vuka, advokata u Novom Sadu, sa danom 29. 01. 2021. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine TUFEGDŽIĆ MILJANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Čavić Željka, advokata u Novom Sadu, sa danom 09. 02. 2021. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine RAKOVIĆ NIKOLA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Slavković Nemanje, advokata u Novom Sadu, sa danom 01. 02. 2021. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine JOVANOVIĆ DEJAN, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu, sa danom 28. 01. 2021. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine MIRKOVIĆ SAVO, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Puhalović Aleksandra, advokata u Novom Sadu, sa danom 08. 02. 2021. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine PEKIĆ DRAGANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Kostić Vladislava, advokata u Novom Sadu, sa danom 10. 02. 2021. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine BITEVIĆ MILAN, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Tabački Srđana, advokata u Zrenjaninu, sa danom 01. 02. 2021. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine FLUTURE ANDREA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Šunjka Tomislava, advokata u Novom Sadu, sa danom 31. 01. 2021. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da PAPIĆ ANI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta od 08. 02. 2021. do 07. 02. 2022. godine.

Ognjenović Blagoje, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da LANDEKA DUNJI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog bolovanja počev od 01. 02. 2021. godine.

Vujadin Jelena, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je MARIĆ TIJANA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 08. 02. 2021. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.

Aćimović Ivana, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je ARSENIJEVIĆ DARIJA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 01. 02. 2021. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.

Volarević Dragan, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

Uzima se na znanje da je Milaković Anastazija Anja, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Mastilović Jelene, advokata u Novom Sadu dana 31. 01. 2021. godine, te da istu nastavlja kod Babović Igora, advokata u Novom Sadu, dana 01. 02. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je Ćirković Goran, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Grbović Miljana, advokata u Novom Sadu dana 01. 02. 2021. godine, te da istu nastavlja kod Zečević Nenada, advokata u Novom Sadu, dana 02. 02. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je Stanković Aleksandar, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Radović Nebojše, advokata u Novom Sadu dana 11. 02. 2021. godine, te da istu nastavlja kod Dobanovački Đorđa, advokata u Kaću, dana 12. 02. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je Milovanov Nemanja, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Borđoški Milana, advokata u Novom Sadu dana 18. 02. 2021. godine, te da istu nastavlja kod Todoreskov Milenka, advokata u Novom Sadu, dana 19. 02. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je Glušac Nevena, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Karać Milana, advokata u Novom Sadu dana 22. 02. 2021. godine, te da istu nastavlja kod Golubović Đ. Miodraga, advokata u Novom Sadu, dana 23. 02. 2021. godine.

ODOBRAVA SE zahtev Stanić Aleksandra, advokatskog pripravnika u Pančevu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Stanić Novaka, advokata u Pančevu za produženje advokatsko pripravničke vežbe za četvrtu godinu, zaključno sa 08. 03. 2022. godine.

ODOBRAVA SE zahtev Tešić Nataše, advokatskog pripravnika u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Madić Olivera, advokata u Novom Sadu za produženje advokatsko pripravničke vežbe za četvrtu godinu, zaključno sa 11. 04. 2022. godine.

ODOBRAVA SE zahtev Tomašević Nemanje, advokatskog pripravnika u Bečeju, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Nešić Radomira, advokata u Bečeju za produženje advokatsko pripravničke vežbe za četvrtu godinu, zaključno sa 08. 03. 2022. godine.

Stavlja se van snage rešenje Upravnog odbora AK Vojvodine broj 19-2/21 od 27. 01. 2021. godine kojim se briše iz Imenika advokatskih pripravnika Majkić Aleksandra, adv.pripravnik kod Marićević Miodraga, advokata u Kikindi.

USVAJA SE molba Majkić Aleksandre, advokatskog pripravnika u Kikindi, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Marićević Miodraga, advokata u Kikindi, za produženje advokatsko pripravničke vežbe za godinu dana, zaključno sa 20. 12. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je Odlukom Skupštine Grada Novog Sada broj 020-127/2020-Iod 08. 06. 2020. godine, promenjen naziv ulice Sajlovo 23 u Novom Sadu u kojoj se nalazi sedište advokatske kancelarije GLAVAŠ SANDRE, advokata u Novom Sadu, tako da sedište sada glasi: Novi Sad, Ilije Pantelića 23.

Uzima se na znanje da će BOTKA ČABA, advokat u Temerinu, preseliti sedište advokatske kancelarije u Srbobran, Svetog Save 14, počev od 01. 03. 2021. godine.

Uzima se na znanje da će KRIVOKUĆA BILJANA, advokat u Sremskoj Kamenici, preseliti sedište advokatske kancelarije u Novi Sad, Futoška 1/a, sprat 5, lokal 505, počev od 01. 03. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je ĐUKIĆ ALEKSANDRA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Vase Stajića 28, počev od 29. 01. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je VUKOVIĆ TIJANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Braće Ribnikara 2, stan 16, počev od 05. 02. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je RADOVANOV MILENKO, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Bulevar patrijarha Pavla 11/I/5, počev od 01. 02. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je ZBUĆNOVIĆ RADOSLAV, advokat u Bačkom Petrovcu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Novosadska 26, počev od 01. 02. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je MARKOVIĆ MILAN, advokat u Pančevu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Karađorđeva 10, počev od 30. 12. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je STOJANOVIĆ ALEKSANDRA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Prešernova 11a, stan 10, počev od 01. 02. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je PEJOVIĆ DRAGANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Bulevar kralja Petra I 71, počev od 15. 02. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je PAUNIĆ RADOMIR, advokat u Omoljici, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Milutina Milivojevića 28, počev od 12. 02. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je KRIVOKUĆA NEMANJA, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Jevrejska 33, počev od 15. 02. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je DRONJAK ŽIKICA, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Miše Dimitrijevića 2, stan 6.2, počev od 01. 02. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je ANKIĆ NEVENA, advokat u Pančevu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Nikole Tesle 5, počev od 11. 02. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je MILOJEVIĆ ČEDOMIR, advokat u Zrenjaninu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Žitni trg 4, počev od 24. 02. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je PANTELIĆ VESNA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Dalmatinska 31, počev od 22. 02. 2021. godine.