Dusan Belic

Саопштења са седнице Управног одбора 30. 12. 2021. године

КЕКИЋ МАРИЈА, дипломирани правник, рођена 04. 08. 1993. године уписује се 13. 01. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Футошка 1А/5/505.

АНЂЕЛИНИЋ ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 15. 02. 1989. године уписује се 13. 01. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Вршцу, Војнички трг 1.

КОЦАН АЛЕКСАНДРА, дипломирани правник, рођена 12. 10. 1991. године уписује се 13. 01. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Руми, ЈНА 192.

КУКИЋ ВЛАДИСЛАВА, дипломирани правник, рођена 16. 12. 1992. године уписује се 13. 01. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Шиду, Симеона Пишчевића 1.

СПАСОЈЕВИЋ СРЂАН, дипломирани правник, рођен 19. 10. 1988. године уписује се 13. 01. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Јована Бошковића 14/8.

МАРКОВИЋ ВЕЉКО, дипломирани правник, рођен 05. 09. 1982. године уписује се 13. 01. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Балзакова 31, стан 5.

ПАНТОШ ВЛАДАН, дипломирани правник, рођен 22. 06. 1991. године уписује се 13. 01. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Момчила Тапавице 22/334.

ПАВЛОВИЋ ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 04. 10. 1993. године уписује се 13. 01. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 6/5.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЗЕЦ НИКОЛА, рођен 15. 11. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Марјановић Светлане, адвоката у Зрењанину, дана 13. 01. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈЕРКОВ ТЕОДОРА, рођена 22. 06. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Реновица Николе, адвоката у Зрењанину, дана 13. 01. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛАЗИЧИЋ АЛЕКСАНДАР, рођен 16. 07. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Лазичић Ђорђа, адвоката у Суботици, дана 13. 01. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГОЈКОВИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 12. 06. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Босиљ Ненада, адвоката у Панчеву, дана 13. 01. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАИЧ ИРЕНА, рођена 01. 06. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Трајчевски Срђана, адвоката у Сомбору, дана 13. 01. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АМАНОВИЋ ДАРИЈА, рођена 03. 07. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Милојичић Бранислава, адвоката у Апатину, дана 13. 01. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАДОВИЋ НИКОЛА, рођен 19. 12. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радовић Светлане, адвоката у Бачкој Тополи, дана 13. 01. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТАПАР САМАНТА, рођена 10. 12. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Марковић Владимира, адвоката у Старој Пазови, дана 13. 01. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЧЕСТИЋ АЛЕКСНДРА, рођена 01. 04. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Станојчић Јована, адвоката у Руми, дана 13. 01. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПАВЛОВИЋ МАРКО, рођен 17. 04. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 13. 01. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАРКОВИЋ ВЛАДИМИР, рођен 10. 11. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Рамач Тамаре, адвоката у Новом Саду, дана 13. 01. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕЦАРСКИ НЕМАЊА, рођен 01. 05. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Жунић Витомира, адвоката у Новом Саду, дана 13. 01. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУКОВИЋ НАТАША, рођена 13. 03. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Маровић Жељка, адвоката у Новом Саду, дана 1. 01. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈОВАНОВИЋ МАЈА, рођена 31. 10. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јандрић Виловски Маје, адвоката у Новом Саду, дана 13. 01. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛАНКОВИЋ БРАНИСЛАВА, рођена 20. 05. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 13. 01. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВЕЈНОВИЋ ЈОВАНА, рођена 05. 01. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Војновић Миодрага, адвоката у Новом Саду, дана 13. 01. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШУЋУРОВИЋ КРИСТИНА, рођена 26. 01. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Добросављев Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 13. 01. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЖИВАНОВ СНЕЖАНА, рођена 12. 12. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Живанов Звездана, адвоката у Новом Саду, дана 13. 01. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВЕЛЕМИР БОЈАН, рођен 16. 03. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Велемир Миодрага, адвоката у Новом Саду, дана 13. 01. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈЕЛИЋ ЖЕЉАНА, рођена 10. 10. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мићић Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 13. 01. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЕРКИЋ СРЂАН, рођен 20. 08. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Дубајић Ласла, адвоката у Новом Саду, дана 13. 01. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КУЗМАНОВИЋ ЛАЗАР, рођен 22. 09. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Чавић Жељка, адвоката у Новом Саду, дана 13. 01. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПОПОВИЋ ДИМИТРИЈЕ, рођен 27. 05. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 13. 01. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТОВРАГОВИЋ ИВАНА, рођена 17. 09. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 13. 01. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЖИВАНОВ СТРАХИЊА, рођен 07. 07. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Зевеђи Оливера, адвоката у Новом Саду, дана 13. 01. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду САВИЋ МИЛИЦА, рођена 13. 07. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ракочевић Ненада, адвоката у Новом Саду, дана 13. 01. 2022.године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ДОТЛИЋ МИНА, адвокат у Новом Саду, са даном 30. 12. 2021. године на лични захтев.

Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.

Селак Тања, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ДЕСПОТОВ ГОРДАНА, адвокат у Новом Саду, са даном 31. 12. 2021. године због пензионисања.

Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.

Матерић Јованка, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПАВЛИЦА ДУШАН, адвокат у Новом Саду, са даном 31. 12. 2021. године на лични захтев.

Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.

Микитишин Сара, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ГУДЕЉ ОЛИВЕРА, адвокат у Новом Саду, са даном 10. 12. 2021. године на лични захтев.

Смартек Ана Марија, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине СЛАДОЈЕВИЋ СТАНИМИРОВИЋ СИМОНИДА, адвокат у Новом Саду, са даном 28. 12. 2021. године на лични захтев.

Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.

Милидраговић Биљана, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине РЕБИЋ МИРА, адвокат у Челареву, са даном 31. 12. 2021. године због пензионисања.

Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.

Матерић Јованка, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине СТАНЧИЋ БРАНИСЛАВ, адвокат у Новом Бечеју, са даном 31. 12. 2021. године због пензионисања.

Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.

Исаков Миљан, адвокат у Новом Бечеју, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине АРСИЋ ДРАГАН, адвокат у Зрењанину, са даном 31. 12. 2021. године због пензионисања.

Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.

Пернат Огњен Вид, адвокат у Зрењанину, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ГЛАВАШЕВИЋ ДРАГО, адвокат у Сремској Митровици, са даном 31. 12. 2021. године због пензионисања.

Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.

Главашевић Никола, адвокат у Сремској Митровици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине КОВАЧЕВИЋ АНА, адвокат у Суботици, са даном 10. 11. 2021. године услед смрти.

Саћер Цветковић Дијана, адвокат у Суботици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЧАНЧАР ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Краљ Радин Биљане, адвоката у Новом Саду, са даном 13. 12. 2021. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине СТУПАР ЗОРАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Лакићевић Шили Јелене, адвоката у Новом Саду, са даном 24. 12. 2021. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине БОШЊАКОВИЋ КАТАРИНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Игић Милоша, адвоката у Новом Саду, са даном 30. 11. 2021. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ОБРАДОВИЋ АЛЕКСА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Царан Мирчее, адвоката у Новом Саду, са даном 13. 12. 2021. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ГОРАНОВИЋ ОГЊЕН, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Ђукић Милана, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 01. 2022. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ШАБАЗ МИЛОШ, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Пејић Романе, адвоката у Новом Саду, са даном 30. 11. 2021. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ПРОТИЋ КРИСТИНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Рамач Тамаре, адвоката у Новом Саду, са даном 07. 12. 2021. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да РАДУЛОВИЋ ИВАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 25. 11. 2021. до 24. 11. 2022. године.

Саша Гудало, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЂУРЂЕВИЋ ТИЈАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 06. 01. 2022. до 06. 01. 2023. године.

Ђурђевић Владимир, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да АНЂЕЛИЋ ЈЕЛЕНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 18. 12. 2021. до 17. 12. 2022. године.

Стојановић Шуњка Бранка, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МИЛОВАНОВИЋ ЈОВАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 16. 12. 2021. до 15. 12. 2022. године.

Вученић Јелена, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МУМИН ДРАГАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 20. 12. 2021. до 19. 12. 2022. године.

Сандики Светлана, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да НАРЕВСКИ ТАЊИ, адвокату у Бечеју, привремено престаје право на обављање адвокатуре услед одржавања трудноће од 02. 12. 2021. године.

Прошић Зоран, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да АЛЕКСИЋ ЈОВАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због постављења на функцију заменика Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана, почев од 01. 01. 2022. године, док траје функција.

Травица Драган, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је БЕНИЋ ПЕТРОВИЋ ЉИЉАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 08. 11. 2021. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Дурмић Ђурђица, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је СУБОТИН ШИПОСКИ СТАША, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 10. 12. 2021. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Гвозденовић Милица, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је НЕШИЋ БАНОВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Бечеју, наставила са радом дана 06. 12. 2021. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Нешић Радомир, адвокат у Бечеју, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је БЕРЕТИЋ ДУШАНКА, адвокат у Руми, наставила са радом дана 01. 01. 2022. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Савин Влада, адвокат у Руми, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је АНКИЋ БОЖИДАР, адвокат у Панчеву, наставио са радом дана 01. 12. 2021. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Анкић Невена, адвокат у Панчеву, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Ратковић Слађана, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Човић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Пејић Романа, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Ралић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Стојановић Јована, адвокатски приправник у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Вукобрад.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Наревски Тања, адвокат у Бечеју, променила презиме које сада гласи Наревски Прошић.

Узима се на знање да је Радаковић Виолета, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Миловановић Јоване, адвоката у Новом Саду, дана 15. 12. 2021. године, те да исту наставља код Вученић Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 16. 12. 2021. године.

Узима се на знање да је Вуковић Милош, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуo адвокатско приправничку вежбу код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 14. 12. 2021. године, те да исту наставља код Божић Зорана, адвоката у Новом Саду, дана 15. 12. 2021. године.

Узима се на знање да је Максић Драгана, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Зубић Југа, адвоката у Новом Саду, дана 23. 11. 2021. године, те да исту наставља код Сомер Емила, адвоката у Новом Саду, дана 24. 11. 2021. године.

Узима се на знање да је Прокопић Јелена, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 09. 12. 2021. године, те да исту наставља код Јововић Вукашина, адвоката у Новом Саду, дана 10. 12. 2021. године.

Узима се на знање да је Митровић Теодора, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Рамач Тамаре, адвоката у Новом Саду, дана 17. 12. 2021. године, те да исту наставља код Вукосављевић Милоша, адвоката у Сенти, дана 18. 12. 2021. године.

Узима се на знање да је Каталина Јована, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Ђурић Биљане адвоката у Старој Пазови, дана 16. 12. 2021. године, те да исту наставља код Јовановић Зорана, адвоката у Старој Пазови, дана 17. 12. 2021. године.

Узима се на знање да је Марковић Драган, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Крстајић Бранка адвоката у Суботици, дана 08. 12. 2021. године, те да исту наставља код Миловић Иване, адвоката у Суботици, дана 09. 12. 2021. године.

Узима се на знање да су Поповић Срђан и Баста Нина, адвокати у Новом Саду, основали “Заједничку адвокатску канцеларију Поповић“ са седиштем у Новом Саду, Булевар ослобођења 109, дана 10. 12. 2021. године.

Узима се на знање да је „Заједничка адвокатска канцеларија Алексић са сарадницима“ донела одлуку о искључењу Алексић Нинослава, адвоката у Новом Саду, Латиновић Јоване, адвоката у Новом Саду и Завишић Божидара, адвоката у Новом Саду из заједничке адвокатске канцеларије са даном 06. 12. 2021. године.

Узима се на знање да је КОЛАРИЋ МАЈА, адвокат у Новом Саду, преселила седиште адвокатске канцеларије у Сремску Митровицу, Светог Димитрија13/2, почев од 29. 12. 2021. године.

Узима се на знање да је МОГИН ЉУБИЦА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења 3/II, почев од 03. 01. 2022. године.

Узима се на знање да је СТАЈИЋ БАТИЋ ИРЕНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 6/5, почев од 10. 12. 2021. године.

Узима се на знање да је АЛЕКСИЋ НИНОСЛАВ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Текелијина 6, стан 14, почев од 07. 12. 2021. године.

Узима се на знање да је РИСТИЋ ЗОРАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења 78, канцеларија 107, почев од 15. 01. 2022. године.

Узима се на знање да је СТАНОЈЕВИЋ ДАНИЛО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Стражиловска 11, почев од 01. 01. 2022. године.

Узима се на знање да је ФИЛИПОВ ЗОРАН, адвокат у Панчеву, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Димитрија Туцовића 11, почев од 01. 01. 2022. године.