Dusan Belic

Saopštenja sa sednice Upravnog odbora 25. 06. 2021. godine

DOJIĆ NADA, diplomirani pravnik, rođena 15. 11. 1991. godine upisuje se 02. 07. 2021. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Subotici, Gustava Tonča 4.

PERČIĆ MILICA, diplomirani pravnik, rođena 24. 03. 1985. godine upisuje se 02. 07. 2021. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Subotici, Đure Đakovića 15/22.

MILANOV MILAN, diplomirani pravnik, rođen 11. 12. 1986. godine upisuje se 02. 07. 2021. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Zrenjaninu, Jevrejska 3.

JURIŠIĆ TRKULJA IVANA, diplomirani pravnik, rođena 24. 09. 1986. godine upisuje se 02. 07. 2021. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Zrenjaninu, Jevrejska 3a.

MOMČILOVIĆ SVILOKOS MILANA, diplomirani pravnik, rođena 17. 07. 1987. godine upisuje se 02. 07. 2021. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Šidu, Karađorđeva 21, lokal 18/3.

PANIN PETAR, diplomirani pravnik, rođen 27. 02. 1995. godine upisuje se 02. 07. 2021. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Despotovu, Karađorđeva 96.

KOLUNDŽIJA GORAN, diplomirani pravnik, rođen 07. 06. 1987. godine upisuje se 02. 07. 2021. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Dunavska 21.

LUKAVAC SANJA, diplomirani pravnik, rođena 22. 07. 1995. godine upisuje se 02. 07. 2021. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Železnička 32, stan br. 2.

PODUNAVAC SARA, diplomirani pravnik, rođena 17. 09. 1991. godine upisuje se 02. 07. 2021. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Sestara Ninković 11/2.

USKOKOVIĆ NEMANJA, diplomirani pravnik, rođen 26. 05. 1992. godine upisuje se 02. 07. 2021. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Petra Drapšina 33.

ANOJČIĆ MARKO, diplomirani pravnik, rođen 05. 05. 1985. godine upisuje se 02. 07. 2021. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Grčkoškolska 1.

ĆATO BORIS, diplomirani pravnik, rođen 26. 09. 1991. godine upisuje se 02. 07. 2021. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Petra Drapšina 33, stan 7.

PAUNOVIĆ JELENA, diplomirani pravnik, rođena 26. 04. 1982. godine upisuje se 02. 07. 2021. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Vardarska 9, stan 12.

GRAHOVAC ALEKSANDAR, diplomirani pravnik, rođen 24. 04. 1990. godine upisuje se 02. 07. 2021. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 6/53.

VARGA KRISTINA, diplomirani pravnik, rođena 10. 11. 1991. godine upisuje se 02. 07. 2021. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Bezdanu, Omladinska 23.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika VARGA KRISTINA, advokatski pripravnik kod Slavković Edite, advokata u Somboru, sa danom 01. 07. 2021. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

ČANAK MILICA, diplomirani pravnik, rođena 18. 09. 1992. godine upisuje se 02. 07. 2021. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 15/1/3.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika ČANAK MILICA, advokatski pripravnik kod Konstantinović Danice, advokata u Novom Sadu, sa danom 01. 07. 2021. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

ĐUROVIĆ MARKO, diplomirani pravnik, rođen 23. 12. 1995. godine upisuje se 02. 07. 2021. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Vase Stajića 26/1.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika ĐUROVIĆ MARKO, advokatski pripravnik kod Kostić Vladislava, advokata u Novom Sadu, sa danom 01. 07. 2021. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

ĐUKIĆ JELENA, diplomirani pravnik, rođena 20. 12. 1989. godine upisuje se 02. 07. 2021. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Bečeju, Rade Stanišića 46/2.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika ĐUKIĆ JELENA, advokatski pripravnik kod Momčilović Siniše, advokata u Bečeju, sa danom 01. 07. 2021. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

TOMAŠEVIĆ NEMANJA, diplomirani pravnik, rođen 13. 10. 1994. godine upisuje se 02. 07. 2021. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Bečeju, Zelena 15.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika TOMAŠEVIĆ NEMANJA, advokatski pripravnik kod Nešić Radomira, advokata u Bečeju, sa danom 01. 07. 2021. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu STUPAR ZORANA, rođena 22. 09. 1995. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Lakićević Šili Jelene, advokata u Novom Sadu, dana 02. 07. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu RISTIĆ JOVANA, rođena 14. 10. 1992. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Gogić Rade, advokata u Novom Sadu, dana 02. 07. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BLAGOJEVIĆ FILIP, rođen 12. 11. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Gvožđan Dejana, advokata u Novom Sadu, dana 02. 07. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ZDRAVKOVIĆ SLAĐANA, rođena 24. 08. 1993. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Besermenji Igora, advokata u Novom Sadu, dana 02. 07. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ILIĆ ANĐELA, rođena 28. 05. 1995. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Jančić Aleksandre, advokata u Novom Sadu, dana 02. 07. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PETROVIĆ KATARINA, rođena 20. 09. 1997. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Gucunja Milana, advokata u Novom Sadu, dana 02. 07. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ALEKSIĆ ALEKSANDRA, rođena 21. 05. 1995. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Ramač Tamare, advokata u Novom Sadu, dana 02. 07. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu DIMITRIJEVIĆ FILIP, rođen 26. 01. 1996. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Ramač Tamare, advokata u Novom Sadu, dana 02. 07. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JURIĆ ROBERTINA, rođena 25. 11. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Radinović Nemanje, advokata u Subotici, dana 02. 07. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu RACIĆ NIKOLA, rođen 17. 06. 1995. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Racić Dražena, advokata u Subotici, dana 02. 07. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu TERZIĆ BRANISLAV, rođen 18. 09. 1981. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Terzić Miroslava, advokata u Horgošu, dana 02. 07. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu DUBAJIĆ MARIJA, rođena 05. 09. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Divljak Tijane, advokata u Inđiji, dana 02. 07. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ADAMOVIĆ DAVID, rođen 24. 07. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Sivčev Branislava, advokata u Kikindi, dana 02. 07. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MARIĆ TIJANA, rođena 13. 07. 1995. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Popović Srđana, advokata u Novom Sadu, dana 02. 07. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BOŠNJAKOVIĆ KATARINA, rođena 25. 12. 1995. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Igić Miloša, advokata u Novom Sadu, dana 02. 07. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu OBRADOVIĆ ALEKSA, rođen 12. 12. 1993. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Caran Mirčee, advokata u Novom Sadu, dana 02. 07. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BLAGOJEVIĆ UROŠ, rođen 06. 04. 1995. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Ljubić Todoran Marinele, advokata u Pančevu, dana 02. 07. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine DE NEGRI KARLO, advokat u Subotici sa danom 04. 06. 2021. godine, usled smrti.

Toldi Anastazija, advokat u Subotici postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine TARICA SILVANA, advokat u Pančevu sa danom 25. 06. 2021. godine.

Imenovana zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine.

Radošević Anja, advokat u Pančevu postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine MILINOVIĆ GORDANA, advokat u Rumi sa danom 30. 06. 2021. godine. radi odlaska u penziju.

Imenovana zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine.

Vujasinović Bora, advokat u Rumi postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine GRČE VLADISLAVA, advokat u Temerinu sa danom 30. 06. 2021. godine.

Imenovana zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine.

Grče Milan, advokat u Temerinu postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine BIRČAKOVIĆ mr STJEPAN, advokat u Zrenjaninu sa danom 14. 06. 2021. godine.

Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine.

Stanić Branislav, advokat u Zrenjaninu postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine GUZINA SONJA, advokat u Novom Sadu sa danom 29. 04. 2021. godine. na lični zahtev.

GUZINA MILORAD, advokat u Novom Sadu postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine PROTIĆ BRANKA, advokat u Pančevu sa danom 25. 06. 2021. godine.

Imenovana zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine.

Jakovljević Stevan, advokat u Pančevu postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine VIDOVIĆ NIKOLINA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Jančić Aleksandre, advokata u Novom Sadu, sa danom 11. 06. 2021. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da VUJADINOVIĆ MLADENKI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva počev od 15. 06. 2021. godine do 14.06.2022. godine.

Radovanović Biljana, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da ŠIPČIĆ IVI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva počev od 01. 06. 2021. godine. do 31.05.2022. godine.

Kovačević Dunja, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da UŠJAK DUNJI, advokatskom pripravniku u Novom Sadu, privremeno prestaje advokatsko – pripravnička vežba zbog porodiljskog odsustva počev od 03. 06. 2021. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da ŽUNIĆ MARIĆ TIJANI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva počev od 23. 06. 2021. godine. do 09.06.2022. godine.

Radin Nina, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da JOVIČIĆ SARI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature od 16. 06. 2021. godine.

Bogovac Predrag, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da GLIŠIĆ DANIJELI, advokatu u Veterniku, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva počev od 07. 06. 2021. godine. do 06.06.2022. godine.

Trivunović Bojana, advokat u Šajkašu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da PAVLOVIĆ MAJI, advokatu u Staroj Pazovi, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva počev od 27. 05. 2021. godine. do 26.05.2022. godine.

Kašić Jelena, advokat u Staroj Pazovi, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da JUHAS ŠAMU ERIKI, advokatu u Mužlji, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature počev od 12. 05. 2021. godine.

Popović Judita, advokat u Zrenjaninu, određuje se za privremenog zamenika.

U evidenciji Advokatske komore Vojvodine (matičnim knjigama, elektronskoj evidenciji i advokatskoj legitimaciji) vrši se ispravka podataka o ličnom imenu advokata Gojak Stanislave iz Novog Sada, na taj način što se dodaje srednje slovo „S“.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Zlatić Dejana, advokat u Novom Sadu, promenila prezime koje sada glasi Premović.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Stojanović Bojana, advokat u Novom Sadu, promenila prezime koje sada glasi Vraneš.

Uzima se na znanje da je Grmuša Aleksandra, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Nemčev Džinić Tamare, advokata u Novom Sadu, dana 14. 06. 2021. godine, te da istu nastavlja kod Konakov Srđana, advokata u Novom Sadu, dana 15. 05. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je Nećak Olivera, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Žunić Marić Tijane, advokata u Novom Sadu, dana 07. 06. 2021. godine, te da istu nastavlja kod Nemčev Džinić Tamare, advokata u Novom Sadu, dana 08. 06. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je Obradović Nebojša, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Travica Nikole, advokata u Novom Sadu, dana 23. 06. 2021. godine, te da istu nastavlja kod Jandrić Vilovski Maje, advokata u Novom Sadu, dana 24. 06. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je „Zajednička advokatska kancelarija Aleksić sa saradnicima“ donela odluku o isključenju Vlaisavljević Vladane, advokata u Novom Sadu iz zajedničke advokatske kancelarije sa danom 22. 06. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je KOVAČEVIĆ IVAN, advokat u Novom Sadu, preselio sedište advokatske kancelarije u Sentu, Glavni trg br. 4, počev od 21. 06. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je KRIVOKUĆA NEMANJA advokat u Novom Sadu, preselio sedište advokatske kancelarije u Sentu, Glavni trg br. 6/14, počev od 01. 07. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je VUKOSAVLJEVIĆ MILOŠ advokat u Novom Sadu, preselio sedište advokatske kancelarije u Sentu, Glavni trg br. 6/14, počev od 01. 07. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je ŠIMŠIĆ ALEKSANDRA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Braće Ribnikara 2, počev od 16. 06. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je ŽIVIN JELENA, advokat u Zrenjaninu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Principova 53a, počev od 01. 07. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je RATKOVIĆ VLATKO, advokat u Rumi, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Glavna 176, LS 7A, počev od 01. 07. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je FRIDRIH KARLO, advokat u Somboru, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Venac vojvode Stepe Stepanovića 9, počev od 01. 06. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je PJEVAČ DUŠKO, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Radnička 41b, sprat 1, stan 3, počev od 23. 06. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je VUČENIĆ JELENA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Vase Stajića 20, počev od 01. 07. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je KOVAČEVIĆ ALEKSANDAR, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 10a, počev od 10. 06. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je ANTOLIĆ TIJANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 6, stan 12, počev od 03. 06. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je SMARTEK ANA-MARIJA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 6, stan 44, počev od 03. 06. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je ILIĆ GORAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 35, počev od 07. 06. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je MIGLINSKI DEJAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 35, počev od 07. 06. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je ANĐELIĆ STEVAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Branimira Ćosića 8, počev od 15. 06. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je KONAKOV SRĐAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Stevana Musića 3, počev od 09. 06. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je TEŠANOVIĆ MARIJANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Branimira Ćosića 8, počev od 15. 06. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je MARKOV NINA, advokat u Zrenjaninu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Dušana Vasiljeva 78, počev od 25. 06. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je LATKOVIĆ MARKO, advokat u Zrenjaninu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Gundulićeva 3, počev od 01. 07. 2021. godine.