Dusan Belic

Saopštenja sa sednice Upravnog odbora 03. 09. 2021. godine

PERVAZ PETAR, diplomirani pravnik, rođen 24. 10. 1994. godine upisuje se 10. 09. 2021. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Matice srpske 6.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika PERVAZ PETAR, advokatski pripravnik kod Beljanski Vladimira, advokata u Novom Sadu, sa danom 09. 09. 2021. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

BABIĆ NIKOLA, diplomirani pravnik, rođen 01. 03. 1993. godine upisuje se 10. 09. 2021. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Lasla Gala 10.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika BABIĆ NIKOLA, advokatski pripravnik kod Popivoda Slavka, advokata u Novom Sadu, sa danom 09. 09. 2021. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

KNEŽEVIĆ IVANA, diplomirani pravnik, rođena 05. 05. 1992. godine upisuje se 010. 09. 2021. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Lovćenska 10, stan 5.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika KNEŽEVIĆ IVANA, advokatski pripravnik kod Boban Petra, advokata u Novom Sadu, sa danom 09. 09. 2021. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

BASTA NINA, diplomirani pravnik, rođena 04. 06. 1993. godine upisuje se 10. 09. 2021. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Bulevar oslobođenja 109.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika BASTA NINA, advokatski pripravnik kod Popović Srđana, advokata u Novom Sadu, sa danom 09. 09. 2021. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

BOSIN MILJANA, diplomirani pravnik, rođena 28. 07. 1995. godine upisuje se 10. 09. 2021. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Novosadskog sajma 18.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika BOSIN MILJANA, advokatski pripravnik kod Borđoški Milana, advokata u Novom Sadu, sa danom 09. 09. 2021. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

JOVANOVIĆ SINIŠA, diplomirani pravnik, rođen 23. 04. 1992. godine upisuje se 10. 09. 2021. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Subotici, Antona Aškerca 56 b/4.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika JOVANOVIĆ SINIŠA, advokatski pripravnik kod Gavrić Čukvas Slavenke, advokata u Novom Sadu, sa danom 09. 09. 2021. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

VUKIČEVIĆ M. UROŠ, diplomirani pravnik, rođen 13. 07. 1995. godine upisuje se 10. 09. 2021. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Alibunaru, Žarka Zrenjanina 4.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika VUKIČEVIĆ M. UROŠ, advokatski pripravnik kod Romanović Trajana, advokata u Alibunaru, sa danom 09. 09. 2021. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

KRNIĆ SONJA, diplomirani pravnik, rođena 17. 09. 1991. godine upisuje se 13. 09. 2021. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Inđiji, Srpskocrkvena 32.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika KRNIĆ SONJA, advokatski pripravnik kod Jasika mr Nikole, advokata u Inđiji, sa danom 12. 09. 2021. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

KOSANOVIĆ DIJANA, diplomirani pravnik, rođena 12. 07. 1986. godine upisuje se 10. 09. 2021. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Pančevu, Trg kralja Petra Prvog 11.

PETROVSKI DENIS, diplomirani pravnik, rođen 26. 04. 1991. godine upisuje se 10. 09. 2021. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Vršcu, Dvorska 43.

JOKANOVIĆ IVAN, diplomirani pravnik, rođen 09. 09. 1994. godine upisuje se 10. 09. 2021. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Sečnju, Tamiška bb.

ANDREJEVIĆ IVAN, diplomirani pravnik, rođen 08. 06. 1992. godine upisuje se 10. 09. 2021. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Zrenjaninu, Josifa Marinkovića 28.

RAŠIĆ ANĐELA, diplomirani pravnik, rođena 13. 02. 1994. godine upisuje se 13. 09. 2021. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Staroj Pazovi, Svetosavska 38.

HORVAT ĐURĐICA, diplomirani pravnik, rođena 06. 05. 1978. godine upisuje se 13. 09. 2021. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Staroj Pazovi, Tajovskog 22.

ŠALAMON PETAR, diplomirani pravnik, rođen 06. 05. 1992. godine upisuje se 13. 09. 2021. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Rumi, Železnička 21-23, lokal 11.

JASIKA RAJKA, diplomirani pravnik, rođena 25. 12. 1957. godine upisuje se 03. 09. 2021. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Inđiji, Kralja Petra Prvog 12.

UZELAC MILOŠ, diplomirani pravnik, rođen 14. 05. 1983. godine upisuje se 10. 09. 2021. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Somboru, Dositeja Obradovića 13.

KALUŠEV SANJA, diplomirani pravnik, rođena 26. 03. 1978. godine upisuje se 10. 09. 2021. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Vardarska 1, stan 10.

MILOVAC MILANA, diplomirani pravnik, rođena 15. 05. 1989. godine upisuje se 10. 09. 2021. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Vojvođanska 3, stan 22.

ĐORĐEVSKI KRISTINA, diplomirani pravnik, rođena 02. 09. 1992. godine upisuje se 10. 09. 2021. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Vase Stajića 30.

STANIĆ RADMILA, diplomirani pravnik, rođena 20. 12. 1994. godine upisuje se 10. 09. 2021. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Kucuri, Vojvođanska 14.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KRIŠAN SIMONA, rođena 22. 12. 1996. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Pavićević Strahinje, advokata u Zrenjaninu, dana 10. 09. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu POPOVIĆ MILANA, rođena 28. 11. 1995. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Đilas Dragane, advokata u Kuli, dana 10. 09. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu POLIĆ JOVAN, rođen 18. 06. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Veselinović Aleksandra, advokata u Pančevu, dana 10. 09. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu STANKOVIĆ MIODRAG, rođen 18. 05. 1976. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Košić Bojana, advokata u Pančevu, dana 10. 09. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MILANOVIĆ MARIJA, rođena 02. 04. 1996. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Jančić Aleksandre, advokata u Novom Sadu, dana 10. 09. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PEŠIĆ ALEKSANDRA, rođena 22. 08. 1996. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Travica Dragana, advokata u Novom Sadu, dana 10. 09. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu HAJDIĆ EDIT, rođena 30. 10. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Jandrić Vilovski Maje, advokata u Novom Sadu, dana 10. 09. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu GAŠIĆ MINA, rođena 12. 07. 1996. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Dubajić Dejana, advokata u Novom Sadu, dana 10. 09. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PROROČIĆ MAJA, rođena 23. 06. 1995. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Ivetić Milana, advokata u Novom Sadu, dana 10. 09. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MITROVIĆ JELENA, rođena 14. 03. 1994. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Radović Nebojše, advokata u Novom Sadu, dana 10. 09. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ČEPRNIĆ ANJA, rođena 24. 10. 1994. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Kerac Mirka, advokata u Novom Sadu, dana 10. 09. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu VASILJEVIĆ IGOR, rođen 15. 08. 1996. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Simurdić Milice, advokata u Novom Sadu, dana 10. 09. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ĐELEVIĆ MARKO, rođen 15. 06. 1996. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Anđelković Biljane, advokata u Novom Sadu, dana 10. 09. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu STANIVUKOVIĆ MILAN, rođen 14. 11. 1995. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Stanivuković Gorana, advokata u Novom Sadu, dana 10. 09. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu RADIVOJEVIĆ DAJANA, rođena 16. 09. 1994. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Bosilj Nenada, advokata u Pančevu, dana 10. 09. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BOJIĆ MILJANA, rođena 20. 02. 1994. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Popović Zorana, advokata u Zrenjaninu, dana 10. 09. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu UMIĆEVIĆ JOVANA, rođena 10. 08. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Maksić Bojana, advokata u Zrenjaninu, dana 10. 09. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu IGNJATIĆ ELENA, rođena 25. 12. 1998. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Lukavac Jelene, advokata u Novom Sadu, dana 10. 09. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu DAKIĆ JOVANA, rođena 30. 05. 1992. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Marinković Rajka, advokata u Novom Sadu, dana 10. 09. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu POPOVIĆ DIVNA, rođena 07. 03. 1995. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Bjelanović Velimira, advokata u Novom Sadu, dana 10. 09. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MALIVUK MILORAD, rođen 12. 10. 1995. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Kralj Nikole, advokata u Novom Sadu, dana 10. 09. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BOJČIĆ TOMISLAV, rođen 28. 01. 1995. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Lazić Stevana, advokata u Šidu, dana 13. 09. 2021.godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine ŠAFRANJ LASLO, advokat u Bečeju sa danom 27. 04. 2021. godine, usled smrti.
Sabo Balzam Gabriela, advokat u Bačkom Gradištu postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine PANIĆ NIKA, advokat u Novom Sadu sa danom 05. 07. 2021. godine.
Stanković Jelena, advokat u Novom Sadu postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine DAVIDOVAC RADIVOJ, advokat u Novom Sadu sa danom 31. 08. 2021. godine.
Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine i nakon brisanja.
Davidovac Uroš, advokat u Novom Sadu postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine KOČIŠ FILIP, advokat u Novom Sadu sa danom 10. 09. 2021. godine.
Pješčić Siniša, advokat u Novom Sadu postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine BAJIĆ LJUBICA, advokat u Novom Sadu sa danom 03. 09. 2021. godine.
Bajić Saša, advokat u Novom Sadu postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.
Zajednička advokatska kancelarija Bajić Saše i Bajić Ljubice, advokata u Novom Sadu prestaje sa radom 03. 09. 2021. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine DRONIĆ MIRA, advokat u Novom Sadu sa danom 09. 08. 2021. godine.
Dinčić N. Danijel, advokat u Novom Sadu postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine KUTANJAC JOVANA, advokat u Novom Sadu sa danom 26. 07. 2021. godine.
Mićić M. Jelena, advokat u Novom Sadu postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine RADOVIĆ R. VLADIMIR, advokat u Bačkoj Palanci sa danom 04. 07. 2021. godine, usled smrti.
Štrbac Milan, advokat u Bačkoj Palanci postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine PRODANOVIĆ PREDRAG, advokat u Inđiji sa danom 28. 07. 2021. godine, radi penzionisanja.
Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine i nakon brisanja.
Prodanović Aleksandar, advokat u Inđiji postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine TRAJLOV BRANKO, advokat u Zrenjaninu sa danom 30. 07. 2021. godine.
Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine i nakon brisanja.
Ranisavljev Miloš, advokat u Zrenjaninu postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine KONJEVOD IVAN, advokat u Zrenjaninu sa danom 09. 08. 2021. godine, usled smrti.
Mirkov Dragana, advokat u Zrenjaninu postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine LONČAR JOVANKA, advokat u Novom Sadu sa danom 31. 08. 2021. godine.
Simić Dragan, advokat u Novom Sadu postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine RADOVANOVIĆ MILICA, advokatski pripravnik u Inđiji, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Arsenov Petković Dijane, advokata u Inđiji, sa danom 26. 06. 2021. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine DUBAIĆ DANKO, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Jevtić Bojana, advokata u Novom Sadu, sa danom 05. 07. 2021. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine PETKOVIĆ MILOŠ, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Kadović Mirka, advokata u Novom Sadu, sa danom 30. 06. 2021. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine TRAJKOVIĆ MILICA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu, sa danom 24. 06. 2021. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine LANČEK STEFAN, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Vukašinović Nataše, advokata u Novom Sadu, sa danom 31. 07. 2021. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine MAROVIĆ MARKO, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Marović Željka, advokata u Novom Sadu, sa danom 28. 04. 2021. godine, zbog upisa u Imenik advokata Advokatske komore Beograda.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine POPOV RADOVAN, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Stojković Ajše, advokata u Novom Sadu, sa danom 04. 07. 2021. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine ZDRAVKOVIĆ ANĐELA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Stojković Ajše, advokata u Novom Sadu, sa danom 07. 07. 2021. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine KITANOVIĆ MILOŠ, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Dronić Mire, advokata u Novom Sadu, sa danom 15. 07. 2021. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine RISTIĆ TIJANA, advokatski pripravnik u Bačkoj Palanci, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Miškov Horvat Dunje, advokata u Bačkoj Palanci, sa danom 07. 07. 2021. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine JOVIŠIĆ MILENA, advokatski pripravnik u Subotici, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Radojčić Radmile, advokata u Subotici, sa danom 02. 08. 2021. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine AMBRUŠ UROŠ, advokatski pripravnik u Subotici, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Milovanović Uroša, advokata u Subotici, sa danom 01. 07. 2021. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine BRATIĆ NEMANJA, advokatski pripravnik u Inđiji, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Ališić mr Vladimira, advokata u Inđiji, sa danom 27. 07. 2021. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine RADULOVIĆ MILICA, advokatski pripravnik u Subotici, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Matić Miroslava, advokata u Subotici, sa danom 31. 08. 2021. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine KOVAČ EDINA, advokatski pripravnik u Molu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Mikuš Norberta, advokata u Molu, sa danom 31. 08. 2021. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da ILIĆ MIRJANI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta od 20. 07. 2021. do 19. 07. 2022. godine.
Galić dr Miloš, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da KOJADINOVIĆ MARIJI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta od 27. 07. 2021. do 26. 07. 2022. godine.
Zelenović Aleksa, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da IGIĆ ALEKSANDRI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta od 23. 07. 2021. do 22. 07. 2022. godine.
Smiljanić Nataša, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da ILIĆ NIKOLIJI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta od 01. 07. 2021. do 01. 07. 2023. godine.
Katanić Gordana, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da GALIĆ JELENI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog bolovanja počev od 01. 07. 2021. godine.
Jovičić Sandra, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da IVANČIĆ MILICI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta od 19. 08. 2021. do 18. 08. 2022. godine.
Jakovljević Jasmina, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da SELAK TANJI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva od 26. 07. 2021. do 26. 11. 2021. godine.
Todorović Živko, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da ČALIĆ msr MII, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta od 02. 08. 2021. do 01. 08. 2022. godine.
Vrsajkov Dejan, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da ARSENOV PETKOVIĆ DIJANI, advokatu u Inđiji, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta od 04. 07. 2021. do 04. 07. 2021. godine.
Matić Davor, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da PENA MAJI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog bolovanja počev od 21. 07. 2021. godine.
Etinski Veljko, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da STRIKOVIĆ JELISAVETI, advokatu u Somboru, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog bolovanja počev od 01. 09. 2021. godine.
Pekanović Olga, advokat u Somboru, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da RADOVIĆ VLADIMIRU, advokatu u Bačkoj Palanci, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature počev od 24. 06. 2021. godine.
Štrbac Milan, advokat u Bačkoj Palanci, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da VIŠNJIĆ MELINDI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog bolovanja počev od 31. 08. 2021. godine.
Stojanov Mirjana, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da RISTIĆ BOJANI, advokatu u Novom Sadu privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog stručnog usavršavanja u inostranstvu, u periodu od 01. 09. 2021. do 31. 08. 2022. godine.
Ristić Dragoslav, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je AMIDŽIĆ JELENA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 29. 06. 2021. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.
Amižić Radivoj, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je SUBOTIN NATAŠA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 01. 09. 2021. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.
Oberman Igor, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je LEKIĆ VESNA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 19. 08. 2021. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.
Jarminac Boris, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je MICIĆ OLIVERA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 01. 08. 2021. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.
Terzić Branislav, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je VIGNJEVIĆ LJUBICA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 19. 07. 2021. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.
Trajanovski Tijana, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je KARAMATRAKOVIĆ MIONA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 30. 08. 2021. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.
Karamatraković Desimir, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je TRIVUNOVIĆ NATALIJA, advokat u Futogu, nastavila sa radom dana 18. 08. 2021. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.
Trivunović Boško, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je PAVLOVIĆ MAJA, advokat u Staroj Pazovi, nastavila sa radom dana 30. 08. 2021. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.
Kašić Jelena, advokat u Staroj Pazovi, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Krčmar Marija, advokat u Novom Sadu, promenila prezime koje sada glasi Ivanović.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Mrđa Mirjana, advokat u Novom Sadu, promenila prezime koje sada glasi Bogdanović.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Trajanovski Tijana, advokat u Novom Sadu, promenila prezime koje sada glasi Trajanovski Ljubičić.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Jovičić Sandra, advokat u Novom Sadu, promenila prezime koje sada glasi Jovičić Mitrović.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Varga Kristina, advokat u Bezdanu, promenila prezime koje sada glasi Mijatović.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Stanić Jovana, advokat u Sremskoj Mitrovici, promenila prezime koje sada glasi Popović.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Višekruna Biljana, advokat u Staroja Pazovi, promenila prezime koje sada glasi Višekruna Bajić.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Pušonjić Anđela, advokatski pripravnik u Novom Sadu, promenila prezime koje sada glasi Trivunčić.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Boljanac Delorija, advokatski pripravnik u Pančevu, promenila prezime koje sada glasi Boljanac Živku.

Uzima se na znanje da se Radovanović Biljana, advokat u Novom Sadu, razrešava dužnosti privremenog zamenika Mostarac Gorana, advokata u Novom Sadu, na koju je postavljena rešenjem Upravnog odbora broj 1044/20 od 04. 09. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je Kisin Nada, advokatski pripravnik u Inđiji, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Arsenov Petković Dijane, advokata u Inđiji, dana 04. 07. 2021. godine, te da istu nastavlja kod Matić Davora, advokata u Novom Sadu, dana 05. 07. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je Čurlić Tamara, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Crnobarac Dragane, advokata u Novom Sadu dana 06. 07. 2021. godine, te da istu nastavlja kod Zečević Nenada, advokata u Novom Sadu, dana 07. 07. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je Milaković Anastazija Anja, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Babović Igora, advokata u Novom Sadu dana 29. 07. 2021. godine, te da istu nastavlja kod Kuralić Jasmina, advokata u Novom Sadu, dana 30. 07. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je Milunović Irena, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Kutanjac Jovane, advokata u Novom Sadu dana 26. 07. 2021. godine, te da istu nastavlja kod Tucović Milane, advokata u Novom Sadu, dana 27. 07. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je Pešić Milica, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Kutanjac Jovane, advokata u Novom Sadu dana 26. 07. 2021. godine, te da istu nastavlja kod Tucović Milane, advokata u Novom Sadu, dana 27. 07. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je Jošić Vesna, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Kutanjac Jovane, advokata u Novom Sadu dana 26. 07. 2021. godine, te da istu nastavlja kod Jančić Aleksandre, advokata u Novom Sadu, dana 27. 07. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je Savić Sergej, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Kutanjac Jovane, advokata u Novom Sadu dana 26. 07. 2021. godine, te da istu nastavlja kod Jančić Aleksandre, advokata u Novom Sadu, dana 27. 07. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je Stričević Aleksa, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Popović Srđana, advokata u Novom Sadu dana 02. 08. 2021. godine, te da istu nastavlja kod Đurđević Milice, advokata u Novom Sadu, dana 03. 08. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je Tutek Milan, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Knežević Bojović Snežane, advokata u Novom Sadu dana 03. 08. 2021. godine, te da istu nastavlja kod Zubić Juga, advokata u Novom Sadu, dana 04. 08. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je Perendija Slavko, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Tanasković Vlade, advokata u Novom Sadu dana 15. 07. 2021. godine, te da istu nastavlja kod Karanović Nebojše, advokata u Novom Sadu, dana 16. 07. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je Tadijin Petar, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Radović Nebojše, advokata u Novom Sadu dana 30. 07. 2021. godine, te da istu nastavlja kod Nikolić Savin Isidore, advokata u Novom Sadu, dana 02. 08. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je Trkulja Diana, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Rakić Domazetović Mirne, advokata u Novom Sadu dana 30. 08. 2021. godine, te da istu nastavlja kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu, dana 31. 08. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je Konjevod Dajana, advokatski pripravnik u Zrenjaninu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Konjevod Ivana, advokata u Zrenjaninu dana 09. 08. 2021. godine, te da istu nastavlja kod Mirkov Dragane, advokata u Zrenjaninu, dana 10. 08. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je „Zajednička advokatska kancelarija Aleksić sa saradnicima“ donela odluku o isključenju Kutanjac Jovane, advokata u Novom Sadu iz zajedničke advokatske kancelarije sa danom 26. 07. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je Anojčić Marko, advokat u Novom Sadu pristupioZajedničkoj advokatskoj kancelariji „Aleksić sa saradnicima“ sa sedištem u Novom Sadu, Grčkoškolska 1, počev od 19. 07. 2021. godine.

Uzima se na znanje da su Gavrilović Ivan i Dobanovački Đorđe, advokati u Novom Sadu osnovali Zajedničku advokatsku kancelariju „Gavrilović – Dobanovački“ sa sedištem u Novom Sadu, Petra Drapšina 47, dana 28. 06. 2021. godine.

Uzima se na znanje da su Milanov Dunja i Milanov Milan, advokati u Zrenjaninu osnovali „Zajedničku advokatsku kancelariju Milanov“ sa sedištem u Zrenjaninu, Jevrejska 3, dana 06. 07. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je UDICKI PERICA, advokat u Melencima, preselio sedište advokatske kancelarije u Zrenjanin, Gundulićeva 3, počev od 23. 06. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je POPOV ŽAKLINA, advokat u Adi, preselila sedište advokatske kancelarije u Mol, Đure Daničića 44, počev od 03. 09. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je BJELETIĆ BILJANA, advokat u Pančevu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Žarka Zrenjanina 3 A, počev od 01. 06. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je ANTIĆ NEMANJA, advokat u Subotici, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Aleja Maršala Tita 12/12, počev od 05. 07. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je KRSTIĆ FILIP, advokat u Subotici, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Huga Badalića 5/9, počev od 01. 07. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je VOJNIĆ HAJDUK JUGOSLAV, advokat u Subotici, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Huga Badalića 5/9, počev od 01. 07. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je VLAISAVLJEVIĆ VLADANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Lasla Gala 3, stan 4, počev od 22. 06. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je TUVIĆ SLOBODAN, advokat u Bačkoj Palanci, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Ćure Jakšića BB, lokal 18, počev od 24. 06. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je STEVANOVIĆ MIRJANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Temerinska 182/I, stan 1, počev od 01. 09. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je ČOBANOV JANJOŠ IVANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Rumenačka 25, lokal 31, počev od 09. 08. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je ALEKSIĆ JOVANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Slobodana Bajića 25/III, stan 133, počev od 01. 08. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je DAMESKA NEDA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Danila Kiša 11/26, počev od 01. 08. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je PAĆI MARIJA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Gagarinova 10 đ, počev od 15. 07. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je DUGONJIĆ TANJA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 12/9, počev od 01. 08. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je ŠPONJA JELENA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Marije Bursać 64 a, počev od 01. 08. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je ŠUMONJA MATOVINA IVANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Železnička 32, stan 3, počev od 23. 08. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je MIŠČEVIĆ VOJISLAV, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Jovana Đorđevića 6, počev od 16. 08. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je HERCEG MIROSLAV, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 6, stan 12, počev od 16. 08. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je VULIĆ BRANISLAV, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Milete Jakšića 14, počev od 01. 09. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je VULIĆ SRĐAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Milete Jakšića 14, počev od 01. 09. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je ZARIĆ MARKO, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Školska 14, stan 37, počev od 01. 09. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je JOKIĆ MARKO, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Školska 14, stan 37, počev od 01. 09. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je TODOROVIĆ ŽIVKO, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Pavla Simića 5, počev od 23. 08. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je KOVAČEVIĆ ALEKSANDAR, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Pavla Simića 5, počev od 23. 08. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je KRKLJEŠ ĐURA, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Pavla Simića 5, počev od 23. 08. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je PAVLOVIĆ MILUTIN, advokat u Sremskoj Mitrovici, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Svetog Dimitrija 38 B, počev od 12. 07. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je LONČAREVIĆ DRAGOLJUB, advokat u Sremskoj Mitrovici, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Svetog Dimitrija 38 B, počev od 16. 08. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je LONČAREVIĆ VESNA, advokat u Sremskoj Mitrovici, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Svetog Dimitrija 38 B, počev od 16. 08. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je STANOJEV MILAN, advokat u Zrenjaninu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Kralja Petra Prvog 3, počev od 23. 08. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je ARSENOV NIKOLA, advokat u Novom Bečeju, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Žarka Zrenjanina 1, počev od 20. 08. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je ISAKOV MILJAN, advokat u Novom Bečeju, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Žarka Zrenjanina 4, počev od 01. 07. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je ŽIVKOVIĆ MLADEN, advokat u Somboru, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Juhasa Šandora 24a, počev od 02. 07. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je PERČIĆ MILICA, advokat u Subotici, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Matije Korvina 17/1, počev od 09. 07. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je MIKUŠ NORBERT, advokat u Molu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu JNA 44, počev od 01. 09. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je SAMARDŽIĆ PETAR, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Bulevar oslobođenja 92/II, počev od 01. 09. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je BULAT MIĆO, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Braće Ribnikar 2/V, stan 48, počev od 02. 09. 2021. godine.

Uzima se na znanje da je BOROVAC dr VLADIMIR, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Miroslava Antića 4, počev od 01. 09. 2021. godine.