Uroš Pajić

САОПШТЕЊА СА СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА одржане 26.01.2024. године

ВУЧУРЕВИЋ ВИШЊА, дипломирани правник, рођена 06. 10. 1990. године, уписује се 02. 02. 2024. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Димитрија Туцовића 8.

                МАТИЋ ДАВИД, дипломирани правник, рођен 22. 02. 1994. године, уписује се 02. 02. 2024. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Ласла Гала 10, стан 2.

                ШУШЊАР МИЛОШ, дипломирани правник, рођен 26. 11. 1995. године, уписује се 02. 02. 2024. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Сремска 3.

                ИЛИЋ МИЛОШ, дипломирани правник, рођен 23. 04. 1973. године, уписује се 02. 02. 2024. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Старим Бановцима, Раде Нинковића 23.

                ЗВОНАР ТАТЈАНА, дипломирани правник, рођена 21. 05. 1992. године уписује се 02. 02. 2024. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Митровици, Васе Чубриловића 41.

                ВРАНИЋ МАРИЈАНА, дипломирани правник, рођена 14. 01. 1995. године уписује се 02. 02. 2024. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Његошева 1а/II.

Брише се из Именика адвокатских приправника ВРАНИЋ МАРИЈАНА, адвокатски приправник код Перовић Владимира, адвоката у Панчеву, са даном 01. 02. 2024. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЛОНЧАР МИЛАН, дипломирани правник, рођен 16. 04. 1997. године уписује се 02. 02. 2024. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Хаџи Рувимова 34/1/2.

Брише се из Именика адвокатских приправника ЛОНЧАР МИЛАН, адвокатски приправник код Кораћ Данета, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 02. 2024. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЂОРОВИЋ МАРКО, дипломирани правник, рођен 09. 05. 1996. године уписује се 02. 02. 2024. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Радничка 7.

Брише се из Именика адвокатских приправника ЂОРОВИЋ МАРКО, адвокатски приправник код Лазаревић Слађана, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 02. 2024. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

                ЧЕСТИЋ АЛЕКСАНДРА, дипломирани правник, рођена 01. 04. 1994. године уписује се 02. 02. 2024. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Пећинцима, Браће Видаковић 5.

Брише се из Именика адвокатских приправника ЧЕСТИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокатски приправник код Станојчић Јована, адвоката у Руми, са даном 01. 02. 2024. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

 

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОНТИЋ МИНА, рођена 09. 04. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Карлица Младена, адвоката у Новом Саду, дана 02. 02. 2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КЕРАНОВИЋ ЈОВАН, рођен 25. 08. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Етински Вељка, адвоката у Новом Саду, дана 02. 02. 2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПАНИЋ ЂУРАЂ, рођен 06. 04. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Сињери Игора, адвоката у Новом Саду, дана 02. 02. 2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЧОЛОВИЋ ДЕЈАНА, рођена 18. 12. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бајагић Марине, адвоката у Новом Саду, дана 02. 02. 2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЦРНЧЕВИЋ СВЕТЛАНА, рођена 03. 07. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Херцег Бранислава, адвоката у Новом Саду, дана 02. 02. 2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВРТУНИЋ ЈОВАНА, рођена 25. 09. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 02. 02. 2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ИВИЧИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 10. 06. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Војновић Миодрага, адвоката у Новом Саду, дана 02. 02. 2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КАЛАБА ФИЛИП, рођен 26. 08. 1999. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Апро Љубомира, адвоката у Новом Саду, дана 02. 02. 2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АЛЕКСИЋ АНДРИЈАНА, рођена 14. 09. 2000. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Марић Софије, адвоката у Новом Саду, дана 02. 02. 2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БЕНЧИК МАРИЈА, рођена 21. 10. 1999. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Миловановић Уроша, адвоката у Суботици, дана 02. 02. 2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШЋЕВАК МАРИНА, рођена 24. 10. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ћетојевић Душана, адвоката у Старој Пазови, дана 02. 02. 2024. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ДРАШКОВИЋ ЈАСМИНА, адвокат у Врбасу, са даном 01. 02. 2024. године на лични захтев.

Арамбашић Стеван, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине НЕШИЋ БАНОВИЋ ЈЕЛЕНА,  адвокат у Бечеју, са даном 01. 02. 2024. године,  на лични захтев.

Нешић Радомир, адвокат у Бечеју, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине РАДОВАНОВИЋ СЛОБОДАН, адвокат у Бачкој Тополи, са даном 31. 01. 2024. године, ради одласка у пензију.

Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.

Мијановић Петар, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЉУБИСАВЉЕВИЋ РАДУЛ, адвокат у Суботици, са даном 31. 01. 2024. године, на лични захтев.

Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.

Батинић Миодраг, адвокат у Суботици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине РАДОСАВЉЕВИЋ ВОЈИН, адвокат у Новом Саду, са даном 19. 01. 2024. године на лични захтев.

Гатарић Срђан, адвокат у Сремској Митровици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЂУРЧОК ПАВЕЛ, адвокат у Зрењанину, са даном 10. 12. 2023. године услед смрти.

Шкундрић Владимир, адвокат у Зрењанину, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине РУШНОВ ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Краљ Радин Биљане, адвоката у Новом Саду, са даном 31.01.2023. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЉУБОМИРОВИЋ МИЛЕНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Рамач Тамара, адвоката у Новом Саду, са даном 03.01.2024. године.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да БУГАРИЋ ДРАГАНИ, адвокату у Панчеву, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства у периоду од 27. 12. 2023. до 26. 12. 2024. године.

Коцољевац Милош, адвокат из Панчева, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да ИЛИЋ ДАНИЈЕЛИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета у периоду од 07. 02. 2024. године до 07. 02. 2025. године.

Рауш Милица, адвокат из Новог Сада, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ на знање да је ГУБЕРИНИЋ ТАЊА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 01. 10. 2023. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Губеринић Веселин, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА  СЕ на знање да је КУЉИЋ МИЛИЦА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 19. 12. 2023. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Туфегџић Владан, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА  СЕ на знање да је ОЉАЧА ДРАГАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 01. 01. 2024. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Поповић Милош, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА  СЕ на знање да је ПАПИЋ АНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 17. 01. 2024. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Огњеновић Благоје, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА  СЕ на знање да је КАРАМАТРАКОВИЋ МИОНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 15. 01. 2024. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Караматарковић Десимир, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА  СЕ на знање да је РАДИВОЈША МИЛАНА, адвокат у Кикинди, наставила са радом дана 22. 12. 2023. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Тодоровић Драган, адвокат у Кикинди, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА  СЕ на знање да је СИТНИЋ ВАЛЕНТИНА, адвокат у Бачу, наставила са радом дана 15. 02. 2024. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Трифуновић Александар, адвокат у Бачкој Паланци, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА  СЕ на знање да је ТОПАЛСКИ МИЛИЦА, адвокат у Старој Пазови, наставила са радом дана 21. 12. 2023. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Пандуровић Рајка, адвокат у Старој Пазови, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је КОВАЧЕВИЋ КАНАЗИР ВАЊА, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Ковачевић Д. Вања.

УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је ЈАЊИЋ ЛЕНКА, адвокатски приправник у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Тошић.

УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Прерадовић Радосављевић Мирјана, адвокат у Вршцу, променила презиме које сада гласи Прерадовић.

УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Момиров Катарина, адвокатски приправник у Кикинди, променила презиме које сада гласи Николин.

УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Павловић Маја, адвокат у Старој Пазови, променила презиме које сада гласи Павловић Туран.

Узима се на знање да је НАНИЋ ДЕЈАН, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Туцовић Милане, адвоката у Новом Саду, дана 09. 01. 2024. године, те да исту наставља код Гогић Раде, адвоката у Новом Саду, дана  10. 01. 2024. године.

Узима се на знање да је ВЕЉИЋ НЕВЕНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Драговић Данила, адвоката у Новом Саду, дана 22. 01. 2024. године, те да исту наставља код Димитријевић Гавре, адвоката у Новом Саду, дана  23. 01. 2024. године.

Узима се на знање да је ТОШИЋ ЛЕНКА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Маровић Жељка, адвоката у Новом Саду, дана 16. 01. 2024. године, те да исту наставља код Мићин Душане, адвоката у Новом Саду, дана  17. 01. 2024. године.

Узима се на знање да је БАСТА ПЕЈЧИЋ НИНА, адвокат у Новом Саду, иступила из Заједничке адвокатске канцеларије „Поповић“ са седиштем у Новом Саду, дана 29. 12. 2023. године.

Узима се на знање да је РАНКОВИЋ КАРОЛИНА, адвокат у Новом Саду, преселила седиште адвокатске канцеларије у Кулу, Травничка 19, почев од 25.01.2024. године.

Узима се на знање да је ИГЊАТОВИЋ БОЈАНА, адвокат у Новом Саду, преселила седиште адвокатске канцеларије у Руменци, Омладинска 23, почев од 22.01.2024. године.

Узима се на знање да је ИЛИЋ ИРЕНА, адвокат у Новом Саду, преселила седиште адвокатске канцеларије у Бачки Петровац, Коларова 29, почев од 10.01.2024. године.

  • Узима се на знање да је ИСАКОВ КОВАЧЕВИЋ ОЛГА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 4, почев од 04. 01. 2024. године.
  • Узима се на знање да је НИКЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Железничка 4/2/7, почев од 04. 01. 2024. године.
  • Узима се на знање да је БАСТА ПЕЈЧИЋ НИНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Железничка 4/2/7, почев од 04. 01. 2024. године.
  • Узима се на знање да је ХОРВАТ ПЕТАР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 14, почев од 22. 01. 2024. године.
  • Узима се на знање да је ГУШАВАЦ МИЛАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Петра Драпшина 32, I спрат, стан 3, почев од 09. 01. 2024. године.
  • Узима се на знање да је СМИЉКОВИЋ АЛЕКСАНДАР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар Михајла Пупина 20, I спрат, почев од 15. 01. 2024. године.

Узима се на знање да је МИКЛОШ ЧАБА, адвокат у Бачкој Тополи, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Тимочка 2/Б, почев од 01. 01. 2024. године.

Узима се на знање да је ПОПОВИЋ ЈОВАНА, адвокат у Сремској Митровици, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Змај Јовина 9, почев од 01. 02. 2024. године.

Узима се на знање да је ФИЛИПОВИЋ ЈОВАНА, адвокат у Инђији, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Краља Петра I 12/5-галерија  почев од 21. 12. 2023. године.

Узима се на знање да је ВАКУЛА ИВАН, адвокат у Кули, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Маршала Тита 250, почев од 05. 01. 2024. године.