admin

SAOPŠTENJA SA SEDNICE UPRAVNOG ODBORA održane 11. 10. 2016. godine

MIJATOVIĆ MARIJANA, diplomirani pravnik, rođena 08. 02. 1990. godine upisuje se 14. 10. 2016. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Vladike Platona 8/II.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika MIJATOVIĆ MARIJANA, advokatski pripravnik kod Živanov Zvezdana, advokata u Novom Sadu, sa danom 13. 10. 2016. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

KOVAČEVIĆ IVA, diplomirani pravnik, rođena 11. 12. 1990. godine upisuje se 14. 10. 2016. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Vase Stajića 28.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika KOVAČEVIĆ IVA, advokatski pripravnik kod Gucunja Milana, advokata u Novom Sadu, sa danom 13. 10. 2016. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

ALEKSIĆ GOJKO, diplomirani pravnik, rođen 23. 06. 1985. godine upisuje se 14. 10. 2016. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, dr Laze Stanojevića 3/I, stan 3.

SERATLIĆ MILJAN, diplomirani pravnik, rođen 02. 12. 1989. godine upisuje se 14. 10. 2016. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Bulevar cara Lazara 56.

STOJILJKOVIĆ SLAĐANA, diplomirani pravnik, rođena 02. 10. 1982. godine upisuje se 14. 10. 2016. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Bulevar patrijarha Pavla 8/I/9.

KILIBARDA SRĐAN, diplomirani pravnik, rođen 22. 08. 1984. godine upisuje se 14. 10. 2016. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Vrbasu, Blok Save Kovačevića 107, stan 5.

JASIKA ALEKSANDRA, diplomirani pravnik, rođena 13. 07. 1985. godine upisuje se 14. 10. 2016. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Inđiji, Vojvode Stepe 25.

KANTAR OLIVERA, diplomirani pravnik, rođena 01. 08. 1968. godine upisuje se 14. 10. 2016. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Kikindi, Žarka Zrenjanina 52.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu DABETIĆ GVOZDEN, rođen 20. 04. 1985. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Ćurčin Dušana, advokata u Pančevu, dana 17. 10. 2016. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ŠIJAK MARIJA, rođena 03. 03. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Šijak Snežane, advokata u Opovu, dana 17. 10. 2016. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BJELICA ĐORĐE, rođen 02. 06. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Bjelica Branislava, advokata u Pančevu, dana 17. 10. 2016. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MILJUŠ NIKOLA, rođen 12. 07. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Miljuš Milana, advokata u Novom Sadu, dana 17. 10. 2016. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MILJEVIĆ NATAŠA, rođena 23. 03. 1992. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Petrović Dragoslava, advokata u Novom Sadu, dana 17. 10. 2016. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ĐOKIĆ TIJANA, rođena 21. 08. 1992. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Krkljuš Ljubinke, advokata u Novom Sadu, dana 17. 10. 2016. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SLADOJEVIĆ LAZAR, rođen 13. 01. 1992. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Stojković Ajše, advokata u Novom Sadu, dana 17. 10. 2016. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JANJIN ALEKSANDAR, rođen 08. 03. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Čekić Branimira, advokata u Novom Sadu, dana 17. 10. 2016. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu DAMJANOV SERGEJ, rođen 31. 01. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Nikolić Savin Isidore, advokata u Novom Sadu, dana 17. 10. 2016. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PLEĆAŠ MILAN, rođen 10. 06. 1992. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Budakov Olivere, advokata u Novom Sadu, dana 17. 10. 2016. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PETIĆ JOVANA, rođena 15. 02. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Stanojčić Jovana, advokata u Rumi, dana 17. 10. 2016. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu STOJAČIĆ STRAHINJA, rođen 15. 07. 1992. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Lakićević Šili Jelene, advokata u Novom Sadu, dana 17. 10. 2016. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu TOŠIĆ NEMANJA, rođen 20. 06. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Mandić Vladimira, advokata u Novom Sadu, dana 17. 10. 2016. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MESELDŽIJA DRAGANA, rođena 28. 02. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu, dana 17. 10. 2016. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu RADNOVIĆ ŽELJKO, rođen 01. 05. 1992. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Todoreskov Milenka, advokata u Novom Sadu, dana 17. 10. 2016. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JOVANIĆ NEBOJŠA, rođen 11. 08. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Stajić Ilone, advokata u Subotici, dana 17. 10. 2016. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JELČIĆ RADOVAN, rođen 31. 10. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Keča Uroša, advokata u Novom Sadu, dana 17. 10. 2016. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MARINKOVIĆ DANILO, rođen 30. 08. 1983. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Stojković Ajše, advokata u Novom Sadu, dana 17. 10. 2016. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BUDOVALČEV ALEKSANDAR, rođen 03. 12. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Jovović Vukašina, advokata u Novom Sadu, dana 17. 10. 2016. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KNEŽEV MARIJANA, rođena 14. 02. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Stojković Ajše, advokata u Novom Sadu, dana 17. 10. 2016. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu LABUS LUKA, rođen 19. 06. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Travica Branislava, advokata u Novom Sadu, dana 17. 10. 2016. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ĆEKLIĆ GORAN, rođen 28. 01. 1977. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Kerac Mirka, advokata u Novom Sadu, dana 17. 10. 2016. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MARIĆ VIOLETA, rođena 21. 03. 1981. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Stojković Ajše, advokata u Novom Sadu, dana 17. 10. 2016. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu NJEGOVAN STEFAN, rođen 04. 08. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Lakić Srđana, advokata u Novom Sadu, dana 17. 10. 2016. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MARKOVIĆ JOVANA, rođena 26. 01. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Mastilović Jelene, advokata u Novom Sadu, dana 17. 10. 2016. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu GRAHOVAC ALEKSANDAR, rođen 24. 04. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Slavković Nemanje, advokata u Novom Sadu, dana 17. 10. 2016. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MILIĆ MILICA, rođena 19. 06. 1992. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Milić Vladimira, advokata u Sremskoj Mitrovici, dana 17. 10. 2016.. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KRSTIĆ MILJANA, rođena 31. 01. 1993. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Jasika Dragana, advokata u Inđiji, dana 17. 10. 2016. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ĐOLAI MIHAJLO, rođen 02. 06. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Vitomirović Nemanje, advokata u Subotici, dana 17. 10. 2016. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu RADONJIĆ VLADIMIR, rođen 02. 09. 1992. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Lazić Isidora, advokata u Čoki, dana 17. 10. 2016. godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine NASTASIĆ STEVAN, advokat u Somboru sa danom 15. 09. 2016. godine, usled smrti.

Nastasić Biljana, advokat u Somboru, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine BELJANSKI BRANISLAV, advokat u Somboru sa danom 22. 07. 2016. godine, na lični zahtev.

Imenovani advokat zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine.

Mrdak Radomir, advokat u Somboru, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine KOPRIVICA LJUBOMIR, advokat u Vrbasu sa danom 22. 09. 2016. godine, radi penzionisanja.

Imenovani advokat zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine.

Marković Dragan, advokat u Vrbasu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine ŠOĆ BOŽIDAR, advokat u Beočinu sa danom 31. 10. 2016. godine, radi penzionisanja.

Imenovani advokat zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine.

Ristić Zoran, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine BOROŠ ALEKSANDAR, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Žilić Boška, advokata u Novom Sadu, sa danom 15. 09. 2016. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine RADANOVIĆ JELENA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Horovic V. Vladimira, advokata u Novom Sadu, sa danom 02. 09. 2016. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine POPOVIĆ MILENA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Aleksić dr Nemanje, advokata u Novom Sadu, sa danom 03. 09. 2016. godine.`

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine VLAOVIĆ TIHOMIR, advokatski pripravnik u Inđiji, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Španović Sofije, advokata u Inđiji, sa danom 11. 10. 2016. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine KRIVOKUĆA BILJANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Aleksić dr Nemanje, advokata u Novom Sadu, sa danom 31. 08. 2016. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine BERBAKOV DUNJA, advokatski pripravnik u Bečeju, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Momčilović Siniše, advokata u Bečeju, sa danom 30. 09. 2016. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da VUČEVIĆ MILOŠU, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog reizbora na funkciju gradonačelnika grada Novog Sada, počev od 01. 07. 2016. godine, dok traje ova funkcija.

Knežević Snežana, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da ĐURIĆ MILANU, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog reizbora na funkciju člana Gradskog veća za upravu i propise grada Novog Sada, počev od 01. 07. 2016. godine, dok traje ova funkcija.

Kapun Dragan, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da KUZMAN SANDRI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, od 15. 09. 2016. do 14. 09. 2017. godine.

Zečević Nenad, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da SOMBORAC TIJANI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, od 12. 09. 2016. do 11. 09. 2017. godine.

Gostović Somborac Dragica, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da MILINKOVIĆ MILIJANI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog bolovanja, od 26. 09. 2016. godine.

Babić Natalija, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da TRKULJA MILANI, advokatu u Somboru, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva od 15. 10. 2016. godine.

Trkulja Bojan, advokat u Somboru, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da TEKIJAŠKI S. DRAGANU, advokatu u Pančevu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog bolovanja od 01. 10. do 30. 11. 2016. godine.

Halupa Andreja, advokat u Alibunaru, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da će DANGUBIĆ BRANISLAV, advokat u Vršcu, nastaviti sa radom dana 12. 11. 2016. godine, nakon što mu je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom zbog izbora na funkciju.

Ljaljić Marija, advokat u Vršcu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je ČIPAK KATIĆ SINTIJA, advokat u Subotici, nastavila sa radom dana 30. 07. 2016. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i nege deteta.

Krpić Biserka, advokat u Subotici, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je STAJIĆ TANJGA BRANISLAVA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 10. 10. 2016. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i nege deteta.

Kozomara Milana, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je JUTIĆ Z. DRAGANA, advokat u Inđiji, nastavila sa radom dana 03. 10. 2016. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom zbog bolovanja.

Kolarić Nemanja, advokat u Inđiji, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je JOVIČIĆ SARA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 21. 09. 2016. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i nege deteta.

Bogovac Predrag, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je PRODANOV ŠOLJMOŠI ANET, advokatski pripravnik u Bečeju, nastavila sa advokatsko pripravničkom vežbom dana 03. 10. 2016. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na obavljanje vežbe zbog porodiljskog odsustva i nege deteta.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Špigel Larisa, advokat u Novom Sadu, promenila prezime, koje sada glasi Ber.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Šaranov Zorica, advokat u Novom Sadu, promenila prezime, koje sada glasi Banić.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Paroški Jelena, advokat u Novom Sadu, promenila prezime, koje sada glasi Paroški Arizanov.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Banić Biljana, advokat u Novom Sadu, promenila prezime, koje sada glasi Jovićević.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Mirić Milana, advokatski pripravnik u Novom Sadu, promenila prezime koje sada glasi Živanović.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Šarčević Bojana, advokatski pripravnik u Bečeju, promenila prezime koje sada glasi Amidžić.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Đorđević Milica, advokatski pripravnik u Novom Sadu, promenila prezime koje sada glasi Došen.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Milosavljević Milana, advokatski pripravnik u Novom Sadu, promenila prezime koje sada glasi Milutin.

Uzima se na znanje da je ŠOVLJANSKI IVANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Gucunja Milana, advokata u Novom Sadu dana 22. 09. 2016. godine, te da istu nastavlja kod Dobrosavljev Srđana, advokata u Novom Sadu, dana 23. 09. 2016. godine.

Uzima se na znanje da je GAJDOBRANSKI JOVANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Kostić Vladislava, advokata u Novom Sadu dana 14. 09. 2016. godine, te da istu nastavlja kod Žunić Vitomira, advokata u Novom Sadu, dana 15. 09. 2016. godine.

Uzima se na znanje da je MAKSIMOVIĆ TANJA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Karanović Milice, advokata u Novom Sadu dana 31. 08. 2016. godine, te da istu nastavlja kod Zavarko Šandora, advokata u Novom Sadu, dana 01. 09. 2016. godine.

Uzima se na znanje da je SUBIĆ MILAN, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Gucunja Milana, advokata u Novom Sadu dana 14. 09. 2016. godine, te da istu nastavlja kod Radović Nebojše, advokata u Novom Sadu, dana 15. 09. 2016. godine.

Uzima se na znanje da je DEŠIĆ BILJANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Gucunja Milana, advokata u Novom Sadu dana 14. 09. 2016. godine, te da istu nastavlja kod Radović Nebojše, advokata u Novom Sadu, dana 15. 09. 2016. godine.

Uzima se na znanje da je TRIPIĆ MILICA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Gucunja Milana, advokata u Novom Sadu dana 14. 09. 2016. godine, te da istu nastavlja kod Radović Nebojše, advokata u Novom Sadu, dana 15. 09. 2016. godine.

Uzima se na znanje da je KAPIKUL ŽELJKO, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Čekić Branimira, advokata u Novom Sadu dana 31. 08. 2016. godine, te da istu nastavlja kod Tatić Branka, advokata u Novom Sadu, dana 01. 09. 2016. godine.

Na osnovu obaveštenja Divac Dušana, advokatskog pripravnika u Pančevu, Upravni odbor Advokatske komore Vojvodine na sednici održanoj 11. 10. 2016. godine na osnovu člana 57. Statuta Advokatske komore Vojvodine donosi sledeće

Uzima se na znanje da je DIVAC DUŠAN, advokatski pripravnik u Pančevu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Vasilije Miloša, advokata u Pančevu dana 01. 09. 2016. godine, te da istu nastavlja kod Levnajić Saše, advokata u Pančevu, dana 02. 09. 2016. godine.

Uzima se na znanje da je STOJIMENOVSKI MARKO, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Gucunja Milana, advokata u Novom Sadu dana 23. 09. 2016. godine, te da istu nastavlja kod Radović Nebojše, advokata u Novom Sadu, dana 26. 09. 2016. godine.

Uzima se na znanje da je Damjanović Dragana, advokat u Novom Sadu, pristupila Zajedničkoj advokatskoj kancelariji „Aleksić sa saradnicima“, sa sedištem u Novom Sadu, Grčkoškolska 1, počev od 12. 09. 2016. godine.

Uzima se na znanje da su Bosilj Milana, Miković Srđan i Bosilj Nenad, advokati u Pančevu, osnovali „Zajedničku advokatsku kancelariju MIKOVIĆ-BOSILJ“ sa sedištem u Pančevu, Vojvode Radomira Putnika 21, počev od 01. 09. 2016. godine.

Uzima se na znanje da je VOLAR DANIJEL, advokat u Hrtkovcima, preselio sedište advokatske kancelarije u Rumu, Stanka Paunović Veljka 139/1, počev od 19. 09. 2016. godine.

Uzima se na znanje da je MARKOVIĆ VLADIMIR, advokat u Novoj Pazovi, preselio sedište advokatske kancelarije u Staroj Pazovi, Karađorđeva 5, ulaz 1, stan 1, počev od 01. 10. 2016. godine.

Uzima se na znanje da je PJEŠČIĆ SINIŠA, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Petra Drapšina 56/III, stan 15, počev od 15. 09. 2016. godine.

Uzima se na znanje da je LONČAR IGOR, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Kopernikova 26, stan 2, počev od 01. 10. 2016. godine.

Uzima se na znanje da je BOTIĆ NATAŠA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 2, počev od 01. 09. 2016. godine.

Uzima se na znanje da je OBRADOVIĆ VLADIMIR, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Trg Feher Ferenca 1, počev od 05. 09. 2016. godine.

Uzima se na znanje da je KOPANJA VLADIMIR, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Trg Feher Ferenca 1, počev od 05. 09. 2016. godine.

Uzima se na znanje da je LUŽANIN NEMANJA, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Vase Stajića 28, počev od 08. 09. 2016. godine.

Uzima se na znanje da je SIVČEV IVANA, advokat u Kikindi, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Nemanjina 2, počev od 01. 10. 2016. godine.