admin

САОПШТЕЊА СА СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА одржане 11. 10. 2016. године

МИЈАТОВИЋ МАРИЈАНА, дипломирани правник, рођена 08. 02. 1990. године уписује се 14. 10. 2016. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Владике Платона 8/II.

Брише се из Именика адвокатских приправника МИЈАТОВИЋ МАРИЈАНА, адвокатски приправник код Живанов Звездана, адвоката у Новом Саду, са даном 13. 10. 2016. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

КОВАЧЕВИЋ ИВА, дипломирани правник, рођена 11. 12. 1990. године уписује се 14. 10. 2016. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Васе Стајића 28.

Брише се из Именика адвокатских приправника КОВАЧЕВИЋ ИВА, адвокатски приправник код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, са даном 13. 10. 2016. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

АЛЕКСИЋ ГОЈКО, дипломирани правник, рођен 23. 06. 1985. године уписује се 14. 10. 2016. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, др Лазе Станојевића 3/I, стан 3.

СЕРАТЛИЋ МИЉАН, дипломирани правник, рођен 02. 12. 1989. године уписује се 14. 10. 2016. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар цара Лазара 56.

СТОЈИЉКОВИЋ СЛАЂАНА, дипломирани правник, рођена 02. 10. 1982. године уписује се 14. 10. 2016. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар патријарха Павла 8/I/9.

КИЛИБАРДА СРЂАН, дипломирани правник, рођен 22. 08. 1984. године уписује се 14. 10. 2016. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Врбасу, Блок Саве Ковачевића 107, стан 5.

ЈАСИКА АЛЕКСАНДРА, дипломирани правник, рођена 13. 07. 1985. године уписује се 14. 10. 2016. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Инђији, Војводе Степе 25.

КАНТАР ОЛИВЕРА, дипломирани правник, рођена 01. 08. 1968. године уписује се 14. 10. 2016. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Кикинди, Жарка Зрењанина 52.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДАБЕТИЋ ГВОЗДЕН, рођен 20. 04. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ћурчин Душана, адвоката у Панчеву, дана 17. 10. 2016. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШИЈАК МАРИЈА, рођена 03. 03. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Шијак Снежане, адвоката у Опову, дана 17. 10. 2016. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БЈЕЛИЦА ЂОРЂЕ, рођен 02. 06. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бјелица Бранислава, адвоката у Панчеву, дана 17. 10. 2016. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЉУШ НИКОЛА, рођен 12. 07. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Миљуш Милана, адвоката у Новом Саду, дана 17. 10. 2016. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЉЕВИЋ НАТАША, рођена 23. 03. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Петровић Драгослава, адвоката у Новом Саду, дана 17. 10. 2016. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЂОКИЋ ТИЈАНА, рођена 21. 08. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кркљуш Љубинке, адвоката у Новом Саду, дана 17. 10. 2016. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СЛАДОЈЕВИЋ ЛАЗАР, рођен 13. 01. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Стојковић Ајше, адвоката у Новом Саду, дана 17. 10. 2016. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈАЊИН АЛЕКСАНДАР, рођен 08. 03. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Чекић Бранимира, адвоката у Новом Саду, дана 17. 10. 2016. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДАМЈАНОВ СЕРГЕЈ, рођен 31. 01. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Николић Савин Исидоре, адвоката у Новом Саду, дана 17. 10. 2016. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЛЕЋАШ МИЛАН, рођен 10. 06. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Будаков Оливере, адвоката у Новом Саду, дана 17. 10. 2016. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕТИЋ ЈОВАНА, рођена 15. 02. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Станојчић Јована, адвоката у Руми, дана 17. 10. 2016. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТОЈАЧИЋ СТРАХИЊА, рођен 15. 07. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Лакићевић Шили Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 17. 10. 2016. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТОШИЋ НЕМАЊА, рођен 20. 06. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мандић Владимира, адвоката у Новом Саду, дана 17. 10. 2016. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МЕСЕЛЏИЈА ДРАГАНА, рођена 28. 02. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 17. 10. 2016. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАДНОВИЋ ЖЕЉКО, рођен 01. 05. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Тодоресков Миленка, адвоката у Новом Саду, дана 17. 10. 2016. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈОВАНИЋ НЕБОЈША, рођен 11. 08. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Стајић Илоне, адвоката у Суботици, дана 17. 10. 2016. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈЕЛЧИЋ РАДОВАН, рођен 31. 10. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кеча Уроша, адвоката у Новом Саду, дана 17. 10. 2016. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАРИНКОВИЋ ДАНИЛО, рођен 30. 08. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Стојковић Ајше, адвоката у Новом Саду, дана 17. 10. 2016. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БУДОВАЛЧЕВ АЛЕКСАНДАР, рођен 03. 12. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јововић Вукашина, адвоката у Новом Саду, дана 17. 10. 2016. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КНЕЖЕВ МАРИЈАНА, рођена 14. 02. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Стојковић Ајше, адвоката у Новом Саду, дана 17. 10. 2016. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛАБУС ЛУКА, рођен 19. 06. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Травица Бранислава, адвоката у Новом Саду, дана 17. 10. 2016. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЋЕКЛИЋ ГОРАН, рођен 28. 01. 1977. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Керац Мирка, адвоката у Новом Саду, дана 17. 10. 2016. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАРИЋ ВИОЛЕТА, рођена 21. 03. 1981. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Стојковић Ајше, адвоката у Новом Саду, дана 17. 10. 2016. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЊЕГОВАН СТЕФАН, рођен 04. 08. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Лакић Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 17. 10. 2016. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАРКОВИЋ ЈОВАНА, рођена 26. 01. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мастиловић Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 17. 10. 2016. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГРАХОВАЦ АЛЕКСАНДАР, рођен 24. 04. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Славковић Немање, адвоката у Новом Саду, дана 17. 10. 2016. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛИЋ МИЛИЦА, рођена 19. 06. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Милић Владимира, адвоката у Сремској Митровици, дана 17. 10. 2016.. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КРСТИЋ МИЉАНА, рођена 31. 01. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јасика Драгана, адвоката у Инђији, дана 17. 10. 2016. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЂОЛАИ МИХАЈЛО, рођен 02. 06. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Витомировић Немање, адвоката у Суботици, дана 17. 10. 2016. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАДОЊИЋ ВЛАДИМИР, рођен 02. 09. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Лазић Исидора, адвоката у Чоки, дана 17. 10. 2016. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине НАСТАСИЋ СТЕВАН, адвокат у Сомбору са даном 15. 09. 2016. године, услед смрти.

Настасић Биљана, адвокат у Сомбору, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БЕЉАНСКИ БРАНИСЛАВ, адвокат у Сомбору са даном 22. 07. 2016. године, на лични захтев.

Именовани адвокат задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине.

Мрдак Радомир, адвокат у Сомбору, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине КОПРИВИЦА ЉУБОМИР, адвокат у Врбасу са даном 22. 09. 2016. године, ради пензионисања.

Именовани адвокат задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине.

Марковић Драган, адвокат у Врбасу, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ШОЋ БОЖИДАР, адвокат у Беочину са даном 31. 10. 2016. године, ради пензионисања.

Именовани адвокат задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине.

Ристић Зоран, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине БОРОШ АЛЕКСАНДАР, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Жилић Бошка, адвоката у Новом Саду, са даном 15. 09. 2016. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине РАДАНОВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Хоровиц В. Владимира, адвоката у Новом Саду, са даном 02. 09. 2016. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ПОПОВИЋ МИЛЕНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Алексић др Немање, адвоката у Новом Саду, са даном 03. 09. 2016. године.`

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ВЛАОВИЋ ТИХОМИР, адвокатски приправник у Инђији, на адвокатско приправничкој вежби код Шпановић Софије, адвоката у Инђији, са даном 11. 10. 2016. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине КРИВОКУЋА БИЉАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Алексић др Немање, адвоката у Новом Саду, са даном 31. 08. 2016. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине БЕРБАКОВ ДУЊА, адвокатски приправник у Бечеју, на адвокатско приправничкој вежби код Момчиловић Синише, адвоката у Бечеју, са даном 30. 09. 2016. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ВУЧЕВИЋ МИЛОШУ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због реизбора на функцију градоначелника града Новог Сада, почев од 01. 07. 2016. године, док траје ова функција.

Кнежевић Снежана, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЂУРИЋ МИЛАНУ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због реизбора на функцију члана Градског већа за управу и прописе града Новог Сада, почев од 01. 07. 2016. године, док траје ова функција.

Капун Драган, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да КУЗМАН САНДРИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 15. 09. 2016. до 14. 09. 2017. године.

Зечевић Ненад, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да СОМБОРАЦ ТИЈАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 12. 09. 2016. до 11. 09. 2017. године.

Гостовић Сомборац Драгица, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МИЛИНКОВИЋ МИЛИЈАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања, од 26. 09. 2016. године.

Бабић Наталија, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ТРКУЉА МИЛАНИ, адвокату у Сомбору, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства од 15. 10. 2016. године.

Тркуља Бојан, адвокат у Сомбору, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ТЕКИЈАШКИ С. ДРАГАНУ, адвокату у Панчеву, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања од 01. 10. до 30. 11. 2016. године.

Халупа Андреја, адвокат у Алибунару, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да ће ДАНГУБИЋ БРАНИСЛАВ, адвокат у Вршцу, наставити са радом дана 12. 11. 2016. године, након што му је привремено било престало право на бављење адвокатуром због избора на функцију.

Љаљић Марија, адвокат у Вршцу, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ЧИПАК КАТИЋ СИНТИЈА, адвокат у Суботици, наставила са радом дана 30. 07. 2016. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и неге детета.

Крпић Бисерка, адвокат у Суботици, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је СТАЈИЋ ТАЊГА БРАНИСЛАВА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 10. 10. 2016. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и неге детета.

Козомара Милана, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ЈУТИЋ З. ДРАГАНА, адвокат у Инђији, наставила са радом дана 03. 10. 2016. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због боловања.

Коларић Немања, адвокат у Инђији, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ЈОВИЧИЋ САРА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 21. 09. 2016. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и неге детета.

Боговац Предраг, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ПРОДАНОВ ШОЉМОШИ АНЕТ, адвокатски приправник у Бечеју, наставила са адвокатско приправничком вежбом дана 03. 10. 2016. године, након што јој је привремено било престало право на обављање вежбе због породиљског одсуства и неге детета.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Шпигел Лариса, адвокат у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи Бер.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Шаранов Зорица, адвокат у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи Банић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Парошки Јелена, адвокат у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи Парошки Аризанов.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Банић Биљана, адвокат у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи Јовићевић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Мирић Милана, адвокатски приправник у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Живановић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Шарчевић Бојана, адвокатски приправник у Бечеју, променила презиме које сада гласи Амиџић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Ђорђевић Милица, адвокатски приправник у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Дошен.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Милосављевић Милана, адвокатски приправник у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Милутин.

Узима се на знање да је ШОВЉАНСКИ ИВАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду дана 22. 09. 2016. године, те да исту наставља код Добросављев Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 23. 09. 2016. године.

Узима се на знање да је ГАЈДОБРАНСКИ ЈОВАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Костић Владислава, адвоката у Новом Саду дана 14. 09. 2016. године, те да исту наставља код Жунић Витомира, адвоката у Новом Саду, дана 15. 09. 2016. године.

Узима се на знање да је МАКСИМОВИЋ ТАЊА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Карановић Милице, адвоката у Новом Саду дана 31. 08. 2016. године, те да исту наставља код Заварко Шандора, адвоката у Новом Саду, дана 01. 09. 2016. године.

Узима се на знање да је СУБИЋ МИЛАН, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду дана 14. 09. 2016. године, те да исту наставља код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 15. 09. 2016. године.

Узима се на знање да је ДЕШИЋ БИЉАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду дана 14. 09. 2016. године, те да исту наставља код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 15. 09. 2016. године.

Узима се на знање да је ТРИПИЋ МИЛИЦА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду дана 14. 09. 2016. године, те да исту наставља код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 15. 09. 2016. године.

Узима се на знање да је КАПИКУЛ ЖЕЉКО, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Чекић Бранимира, адвоката у Новом Саду дана 31. 08. 2016. године, те да исту наставља код Татић Бранка, адвоката у Новом Саду, дана 01. 09. 2016. године.

На основу обавештења Дивац Душана, адвокатског приправника у Панчеву, Управни одбор Адвокатске коморе Војводине на седници одржаној 11. 10. 2016. године на основу члана 57. Статута Адвокатске коморе Војводине доноси следеће

Узима се на знање да је ДИВАЦ ДУШАН, адвокатски приправник у Панчеву, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Василије Милоша, адвоката у Панчеву дана 01. 09. 2016. године, те да исту наставља код Левнајић Саше, адвоката у Панчеву, дана 02. 09. 2016. године.

Узима се на знање да је СТОЈИМЕНОВСКИ МАРКО, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду дана 23. 09. 2016. године, те да исту наставља код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 26. 09. 2016. године.

Узима се на знање да је Дамјановић Драгана, адвокат у Новом Саду, приступила Заједничкој адвокатској канцеларији „Алексић са сарадницима“, са седиштем у Новом Саду, Грчкошколска 1, почев од 12. 09. 2016. године.

Узима се на знање да су Босиљ Милана, Миковић Срђан и Босиљ Ненад, адвокати у Панчеву, основали „Заједничку адвокатску канцеларију МИКОВИЋ-БОСИЉ“ са седиштем у Панчеву, Војводе Радомира Путника 21, почев од 01. 09. 2016. године.

Узима се на знање да је ВОЛАР ДАНИЈЕЛ, адвокат у Хртковцима, преселио седиште адвокатске канцеларије у Руму, Станка Пауновић Вељка 139/1, почев од 19. 09. 2016. године.

Узима се на знање да је МАРКОВИЋ ВЛАДИМИР, адвокат у Новој Пазови, преселио седиште адвокатске канцеларије у Старој Пазови, Карађорђева 5, улаз 1, стан 1, почев од 01. 10. 2016. године.

Узима се на знање да је ПЈЕШЧИЋ СИНИША, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Петра Драпшина 56/III, стан 15, почев од 15. 09. 2016. године.

Узима се на знање да је ЛОНЧАР ИГОР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Коперникова 26, стан 2, почев од 01. 10. 2016. године.

Узима се на знање да је БОТИЋ НАТАША, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 2, почев од 01. 09. 2016. године.

Узима се на знање да је ОБРАДОВИЋ ВЛАДИМИР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Трг Фехер Ференца 1, почев од 05. 09. 2016. године.

Узима се на знање да је КОПАЊА ВЛАДИМИР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Трг Фехер Ференца 1, почев од 05. 09. 2016. године.

Узима се на знање да је ЛУЖАНИН НЕМАЊА, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 28, почев од 08. 09. 2016. године.

Узима се на знање да је СИВЧЕВ ИВАНА, адвокат у Кикинди, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Немањина 2, почев од 01. 10. 2016. године.