admin

SAOPŠTENJA SA SEDNICE UPRAVNOG ODBORA održane 04.07.2017. godine

TRAVICA NIKOLA, diplomirani pravnik, rođen 21. 09. 1982. godine upisuje se 07. 07. 2017. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, dr Laze Stanojevića 3/1/3.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika TRAVICA NIKOLA, advokatski pripravnik kod Bajić Gordane, advokata u Novom Sadu, sa danom 06. 07. 2017. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

POTREBIĆ SANJA, diplomirani pravnik, rođena 30. 11. 1989. godine upisuje se 07. 07. 2017. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 11/1.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika POTREBIĆ SANJA, advokatski pripravnik kod Knežević Bojović Snežane, advokata u Novom Sadu, sa danom 06. 07. 2017. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

JOVANOVIĆ TAMARA, diplomirani pravnik, rođena 12. 11. 1989. godine upisuje se 07. 07. 2017. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Ive Lole Ribara 2.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika JOVANOVIĆ TAMARA, advokatski pripravnik kod Dražić Sanje, advokata u Novom Sadu, sa danom 06. 07. 2017. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

PINTER KRISTINA, diplomirani pravnik, rođena 30. 06. 1990. godine upisuje se 07. 07. 2017. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Lazara Stojkovića 11.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika PINTER KRISTINA, advokatski pripravnik kod Veg dr Enike, advokata u Novom Sadu, sa danom 06. 07. 2017. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

SMILJANIĆ VLADIMIR, diplomirani pravnik, rođen 09. 08. 1990. godine upisuje se 07. 07. 2017. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Žablju, Nikole Tesle 54, lokal 6.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika SMILJANIĆ VLADIMIR, advokatski pripravnik kod Leskovac Milice, advokata u Novom Sadu, sa danom 06. 07. 2017. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

CVETKOVIĆ MLADEN, diplomirani pravnik, rođen 04. 05. 1990. godine upisuje se 07. 07. 2017. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 2/II, stan 8.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika CVETKOVIĆ MLADEN, advokatski pripravnik kod Travica Branislava, advokata u Novom Sadu, sa danom 06. 07. 2017. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

NEŠIĆ DRAGANA, diplomirani pravnik, rođena 03. 01. 1991. godine upisuje se 07. 07. 2017. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Jevrejska 2.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika NEŠIĆ DRAGANA, advokatski pripravnik kod Vojnović Miodraga, advokata u Novom Sadu, sa danom 06. 07. 2017. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

DOBANOVAČKI ĐORĐE, diplomirani pravnik, rođen 21. 02. 1988. godine upisuje se 07. 07. 2017. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Grčkoškolska 1.

ČOLIĆ MAJA, diplomirani pravnik, rođena 02. 01. 1988. godine upisuje se 07. 07. 2017. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Grčkoškolska 1.

DAVIDOV JELENA, diplomirani pravnik, rođena 03. 07. 1990. godine upisuje se 07. 07. 2017. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Stražilovska 23.

MIŠKOV DUNJA, diplomirani pravnik, rođena 27. 03. 1990. godine upisuje se 07. 07. 2017. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Školska 14a, stan 6.

TORNJANSKI MILICA, diplomirani pravnik, rođena 27. 01. 1989. godine upisuje se 07. 07. 2017. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Veselina Masleše 120.

ZELJKOVIĆ JOVICA, diplomirani pravnik, rođen 11. 01. 1986. godine upisuje se 07. 07. 2017. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Zrenjaninu, Kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića 2.

DELIĆ NEMANJA, diplomirani pravnik, rođen 19. 04. 1975. godine upisuje se 07. 07. 2017. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Somboru, Kralja Petra Prvog 15.

SITNIĆ VALENTINA, diplomirani pravnik, rođena 17. 01. 1980. godine upisuje se 07. 07. 2017. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Baču, Vladimira Nazora 23.

SMILJANIĆ KRISTINA, diplomirani pravnik, rođena 25. 04. 1987. godine upisuje se 07. 07. 2017. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Žablju, Nikole Tesle 54, lokal 1.

TRESIGLAVIĆ MIROSLAV, diplomirani pravnik, rođen 05. 04. 1983. godine upisuje se 07. 07. 2017. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Petrovaradinu, Franje Štefanovića 1/II, stan 7.

KOVAČEVIĆ PETAR, diplomirani pravnik, rođen 06. 11. 1986. godine upisuje se 07. 07. 2017. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Bulevar oslobođenja 77, stan 26a.

BUBOTIĆ BOBAN, diplomirani pravnik, rođen 23. 09. 1990. godine upisuje se 07. 07. 2017. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Vase Stajića 28.

VUČETIĆ D. LJUBIŠA, diplomirani pravnik, rođen 19. 11. 1955. godine upisuje se 07. 07. 2017. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Starim Banovcima, Vikend naselje 60/A/I, stan 5.

UPISUJE cse u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu LJUBOVIĆ KATARINA, rođena 14. 09. 1983. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Stojković Ajše, advokata u Novom Sadu, dana 06. 07. 2017. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SOLGA KRISTIAN, rođen 24. 12. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Solga Zdene, advokata u Rumenci, dana 06. 07. 2017. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MESELDŽIJA DRAGANA, rođena 28. 02. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Popović Srđana, advokata u Novom Sadu, dana 06. 07. 2017. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SLIJEPČEVIĆ TAMARA, rođena 01. 05. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Materić Jovanke, advokata u Novom Sadu, dana 06. 07. 2017. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SPASOJEVIĆ NATAŠA, rođena 21. 06. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Stojković Ajše, advokata u Novom Sadu, dana 06. 07. 2017. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KNEŽEVIĆ JOVAN, rođen 22. 08. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Miljenović Dragana, advokata u Novom Sadu, dana 06. 07. 2017. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu STOJIČIĆ TEA, rođena 19. 02. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Vidicki Branislave, advokata u Novom Sadu, dana 06. 07. 2017. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MALEŠEVIĆ PETAR, rođen 07. 04. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Karadarević Gorana, advokata u Novom Sadu, dana 06. 07. 2017. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu DAVIDOVAC UROŠ, rođen 12. 07. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Popivoda Dunje, advokata u Novom Sadu, dana 06. 07. 2017. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu TOHOLJEVIĆ ĐORĐE, rođen 30. 04. 1993. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Jovović Vukašina, advokata u Novom Sadu, dana 06. 07. 2017. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu STEVANOVIĆ SARA, rođena 17. 09. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Lalin Radovana, advokata u Novom Sadu, dana 06. 07. 2017. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MORAČA JOVANA, rođena 01. 08. 1993. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Novak Petra, advokata u Temerinu, dana 06. 07. 2017. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SMAJIĆ MILOŠ, rođen 29. 05. 1993. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Stanivuković Gorana, advokata u Novom Sadu, dana 06. 07. 2017. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SAVIĆ DRAGANA, rođena 19. 06. 1992. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Mikeš Dragana, advokata u Novom Sadu, dana 06. 07. 2017. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ĆIRKOVIĆ ALEKSANDRA, rođena 14. 06. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Marinković Rajka, advokata u Novom Sadu, dana 06. 07. 2017. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ĐURIĆ MILAN, rođen 25. 04. 1993. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Stevanić Nikole, advokata u Novom Sadu, dana 06. 07. 2017. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PERIĆ MIRJANA, rođena 01. 08. 1992. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Zubić Juga, advokata u Novom Sadu, dana 06. 07. 2017. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu GABRIĆ IVANA, rođena 12. 10. 1992. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Davčik Siniše, advokata u Subotici, dana 06. 07. 2017. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BOKIĆ VUKAŠIN, rođen 27. 11. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Vuletić Nenada, advokata u Subotici, dana 06. 07. 2017. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ŠUTALO MARKO, rođen 13. 04. 1983. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Šutalo Mezei Ivane, advokata u Novom Sadu, dana 06. 07. 2017. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BULATOVIĆ NATAŠA, rođena 09. 11. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Đokić Sanje, advokata u Novom Sadu, dana 06. 07. 2017. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KLIPA MARKO, rođen 15. 02. 1985. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Radović Nebojše, advokata u Novom Sadu, dana 06. 07. 2017. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu TRAJKOVIĆ SLAĐANA, rođena 05. 01. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Stojković Ajše, advokata u Novom Sadu, dana 06. 07. 2017. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu HOTI DIJANA, rođena 12. 05. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Babić Višekruna Ljiljane, advokata u Pančevu, dana 06. 07. 2017. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu RAKOČEVIĆ KURTEŠ MILICA, rođena 19. 01. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Selaković Strahinje, advokata u Novom Sadu, dana 06. 07. 2017. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BEDNAR VERA, rođena 24. 10. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Vidić Milice, advokata u Sremskoj Mitrovici, dana 06. 07. 2017. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ANĐELIĆ DRAGANA, rođena 02. 11. 1992. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Stevanić Nikole, advokata u Novom Sadu, dana 06. 07. 2017. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KRIVOKAPIĆ JELENA, rođena 11. 02. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Đurđev Dušana, advokata u Temerinu, dana 06. 07. 2017. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KEČA TIJANA, rođena 27. 07. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Laketa Đorđa, advokata u Novom Sadu, dana 06. 07. 2017. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MARJANOVIĆ BRANE, rođen 14. 07. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Pavlov Gorana, advokata u Novom Sadu, dana 06. 07. 2017. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BRSANOVIĆ IVANA, rođena 19. 10. 1992. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Borđoški Milana, advokata u Novom Sadu, dana 06. 07. 2017. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PISARIĆ VANJA, rođena 14. 11. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Veg dr Enike, advokata u Novom Sadu, dana 06. 07. 2017. godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine ROKNIĆ RUZMIRA, advokat u Kuli sa danom 30. 06. 2017. godine, zbog penzionisanja.

Imenovana i nakon brisanja zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine.

Prekajac Zoran, advokat u Kuli, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine STEFANOVIĆ NATAŠA, advokat u Pančevu sa danom 30. 06. 2017. godine, na lični zahtev.

Imenovana i nakon brisanja zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine.

Mitrović Uroš, advokat u Pančevu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine GRADOJEVIĆ JOVAN, advokat u Novom Sadu sa danom 14. 06. 2017. godine, usled smrti.

Ribarov Zoran, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine JANČIĆ ALEKSANDRA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Stojković Ajše, advokata u Novom Sadu, sa danom 01. 06. 2017. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine BAŽDAR JELENA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Gucunja Milana, advokata u Novom Sadu, sa danom 31. 05. 2017. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine PETROVIĆ ANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Stojković Ajše, advokata u Novom Sadu, sa danom 01. 06. 2017. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine GLUVAKOVIĆ DUŠKO, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Gucunja Milana, advokata u Novom Sadu, sa danom 14. 06. 2017. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine STANKOVIĆ GORAN, advokatski pripravnik u Kikindi, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Pudar Dragomira, advokata u Kikindi, sa danom 12. 06. 2017. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine ĆURČIĆ NIKOLA, advokatski pripravnik u Kikindi, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Perović Marić Mirjane, advokata u Kikindi, sa danom 19. 06. 2017. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da MATIĆ ALEKSANDRU, advokatu u Bačkoj Palanci, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog bolovanja, u periodu od 01. 06. do 31. 12. 2017. godine.

Važić Vladimir, advokat u Bačkoj Palanci, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da VIDIĆ MANASTIRAC VIDOSAVI, advokatu u Sremskoj Mitrovici privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog bolovanja, počev od 12. 06. 2017. godine.

Vidić Milica, advokat u Sremskoj Mitrovici, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da SEKULIĆ MIRJANI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, od 21. 06. 2017. do 20. 06. 2018. godine.

Vlahović Mitar, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da MIJATOVIĆ BILJANI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, od 12. 06. 2017. do 11. 06. 2018. godine.

Maričić Miodrag, advokat u Rumi, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da VUJOVIĆ MIRNI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog bolovanja, počev od 31. 05. 2017. godine.

Bijelica Bogdan, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da AMIDŽIĆ GRUJI, advokatu u Bačkoj Palanci, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog bolovanja, počev od 07. 06. 2017. godine.

Popović Dušan, advokat u Bačkoj Palanci, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je STEVANOVIĆ GORDANA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 03. 07. 2017. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i nege deteta.

Simić Danijela, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Miškov Sonja, advokat u Somboru, promenila prezime, koje sada glasi Forgić.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Rnjak Milana, advokat u Subotici, promenila prezime, koje sada glasi Rnjak Vidović.

Uzima se na znanje da je UGLJEŠIĆ NATAŠA, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Gradojević Jovana, advokata u Novom Sadu dana 14. 06. 2017. godine, te da istu nastavlja kod Milosavljević Aleksandra, advokata u Novom Sadu, dana 15. 06. 2017. godine.

Uzima se na znanje da je VUKOJE ANJA, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Karadarević Sanje, advokata u Novom Sadu dana 07. 06. 2017. godine, te da istu nastavlja kod Cvejić Nenada, advokata u Novom Sadu, dana 08. 06. 2017. godine.

Uzima se na znanje da je HOROŠKO IVA, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu dana 05. 06. 2017. godine, te da istu nastavlja kod Suvačar Sande, advokata u Novom Sadu, dana 06. 06. 2017. godine.

Uzima se na znanje da je TODOROVIĆ ŽIVKO, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Kiselički Danice, advokata u Novom Sadu dana 30. 06. 2017. godine, te da istu nastavlja kod Kovačević Aleksandra, advokata u Novom Sadu, dana 01. 07. 2017. godine.

Uzima se na znanje da je BJEKIĆ ALEKSANDAR, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Radović Nebojše, advokata u Novom Sadu dana 09. 06. 2017. godine, te da istu nastavlja kod Vojnović Bojović Gordane, advokata u Zrenjaninu, dana 12. 06 2017. godine.

Uzima se na znanje da je MIHAILOVIĆ ALEKSANDAR, advokatski pripravnik u Zrenjaninu prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Vojnović Bojović Gordane, advokata u Zrenjaninu dana 26. 06. 2017. godine, te da istu nastavlja kod Stevović Vuka, advokata u Novom Sadu, dana 27. 06 2017. godine.

Uzima se na znanje da je MIŠČEVIĆ NENAD, advokatski pripravnik u Novom Kneževcu prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Miščević Jovana, advokata u Novom Kneževcu dana 31. 05. 2017. godine, te da istu nastavlja kod Miščević Vojislava, advokata u Novom Sadu, dana 01. 06 2017. godine.

Uzima se na znanje da je FILAGIĆ BOJANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Marović Željka, advokata u Novom Sadu dana 31. 05. 2017. godine, te da istu nastavlja kod Mauković Milana, advokata u Šidu, dana 01. 06 2017. godine.

Uzima se na znanje da je BRUJIĆ BOJAN, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Madić Olivera, advokata u Novom Sadu dana 27. 06. 2017. godine, te da istu nastavlja kod Vukić Bojane, advokata u Novom Sadu, dana 28. 06. 2017. godine.

Uzima se na znanje da je Perović Svetlana, advokat u Novom Sadu pristupila Zajedničkoj advokatskoj kancelariji „Aleksić sa saradnicima“, sa sedištem u Novom Sadu, Grčkoškolska 1, počev od 29. 05. 2017. godine.

Uzima se na znanje da je „Zajednička advokatska kancelarija Aleksić sa saradnicima“ donela odluku o isključenju Josić Zdravka, advokata u Novom Sadu iz zajedničke advokatske kancelarije sa danom 22. 06. 2017. godine.

ODOBRAVA SE zahtev Samardžić Petra, advokatskog pripravnika u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Kupres Slađane, advokata u Novom Sadu za produženje advokatsko pripravničke vežbe za četvrtu godinu, zaključno sa 30. 05. 2018. godine.

ODOBRAVA SE zahtev Knežević Zorana, advokatskog pripravnika u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Radukin Milana, advokata u Novom Sadu za produženje advokatsko pripravničke vežbe za četvrtu godinu, zaključno sa 27. 06. 2018. godine.

ODOBRAVA SE zahtev Dimitrijević Katarine, advokatskog pripravnika u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Đukić Milana, advokata u Novom Sadu za produženje advokatsko pripravničke vežbe za četvrtu godinu, zaključno sa 27. 06. 2018. godine.

ODOBRAVA SE zahtev Milovac Mihajla, advokatskog pripravnika u Žablju, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Marić Mirka, advokata u Žablju za produženje advokatsko pripravničke vežbe za četvrtu godinu, zaključno sa 27. 06. 2018. godine.

ODOBRAVA SE zahtev Dželetović Stevana, advokatskog pripravnika u Zrenjaninu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Jovanov Miroslava, advokata u Zrenjaninu, za produženje advokatsko pripravničke vežbe za četvrtu godinu, zaključno sa 27. 06. 2018. godine.

ODOBRAVA SE zahtev Đurković Sanje, advokatskog pripravnika u Vrbasu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Stojković Vesne, advokata u Vrbasu za produženje advokatsko pripravničke vežbe za četvrtu godinu, zaključno sa 29. 07. 2018. godine.

Uzima se na znanje da je NEŠKOVIĆ PREDRAG, advokat u Jasku, preselio sedište advokatske kancelarije u Rumi, Jugoslovenske narodne armije 146, počev od 29. 05. 2017. godine.

Uzima se na znanje da je KARAĆ MILAN, advokat u Žablju, preselio sedište advokatske kancelarije u Novi Sad, Bulevar oslobođenja 46, počev od 03. 07. 2017. godine.

Uzima se na znanje da je GLAVAŠKI SVETLANA, advokat u Bečeju, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Zelena 66, počev od 01. 06. 2017. godine.

Uzima se na znanje da je SABO BALZAM GABRIELA, advokat u Bačkom Gradištu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Glavna 41, počev od 12. 06. 2017. godine.

Uzima se na znanje da je POPOVIĆ BOJANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Laze Kostića 2, stan 1, počev od 13. 06. 2017. godine.

Uzima se na znanje da će KEŽIĆ LJILJANA, advokat u Novom Sadu, preseliti svoju advokatsku kancelariju na adresu Laze Kostića 7/III, stan 15, počev od 01. 09. 2017. godine.

Uzima se na znanje da je KISELIČKI DANICA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Radnička 30, počev od 01. 07. 2017. godine.

Uzima se na znanje da je KNEŽEVIĆ DRAGANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Zmaj Jovina 14, lokal 23, počev od 20. 06. 2017. godine.

Uzima se na znanje da je BIŠČIĆ STEFAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Radnička 7, počev od 01. 06. 2017. godine.

Uzima se na znanje da je LAZAREVIĆ VOJIN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Zmaj Jovina 14, lokal 23, počev od 20. 06. 2017. godine.