admin

САОПШТЕЊА СА СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА одржане 04.07.2017. године

ТРАВИЦА НИКОЛА, дипломирани правник, рођен 21. 09. 1982. године уписује се 07. 07. 2017. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, др Лазе Станојевића 3/1/3.

Брише се из Именика адвокатских приправника ТРАВИЦА НИКОЛА, адвокатски приправник код Бајић Гордане, адвоката у Новом Саду, са даном 06. 07. 2017. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ПОТРЕБИЋ САЊА, дипломирани правник, рођена 30. 11. 1989. године уписује се 07. 07. 2017. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 11/1.

Брише се из Именика адвокатских приправника ПОТРЕБИЋ САЊА, адвокатски приправник код Кнежевић Бојовић Снежане, адвоката у Новом Саду, са даном 06. 07. 2017. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЈОВАНОВИЋ ТАМАРА, дипломирани правник, рођена 12. 11. 1989. године уписује се 07. 07. 2017. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Иве Лоле Рибара 2.

Брише се из Именика адвокатских приправника ЈОВАНОВИЋ ТАМАРА, адвокатски приправник код Дражић Сање, адвоката у Новом Саду, са даном 06. 07. 2017. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ПИНТЕР КРИСТИНА, дипломирани правник, рођена 30. 06. 1990. године уписује се 07. 07. 2017. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Лазара Стојковића 11.

Брише се из Именика адвокатских приправника ПИНТЕР КРИСТИНА, адвокатски приправник код Вег др Енике, адвоката у Новом Саду, са даном 06. 07. 2017. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

СМИЉАНИЋ ВЛАДИМИР, дипломирани правник, рођен 09. 08. 1990. године уписује се 07. 07. 2017. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Жабљу, Николе Тесле 54, локал 6.

Брише се из Именика адвокатских приправника СМИЉАНИЋ ВЛАДИМИР, адвокатски приправник код Лесковац Милице, адвоката у Новом Саду, са даном 06. 07. 2017. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЦВЕТКОВИЋ МЛАДЕН, дипломирани правник, рођен 04. 05. 1990. године уписује се 07. 07. 2017. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 2/II, стан 8.

Брише се из Именика адвокатских приправника ЦВЕТКОВИЋ МЛАДЕН, адвокатски приправник код Травица Бранислава, адвоката у Новом Саду, са даном 06. 07. 2017. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

НЕШИЋ ДРАГАНА, дипломирани правник, рођена 03. 01. 1991. године уписује се 07. 07. 2017. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Јеврејска 2.

Брише се из Именика адвокатских приправника НЕШИЋ ДРАГАНА, адвокатски приправник код Војновић Миодрага, адвоката у Новом Саду, са даном 06. 07. 2017. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ДОБАНОВАЧКИ ЂОРЂЕ, дипломирани правник, рођен 21. 02. 1988. године уписује се 07. 07. 2017. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Грчкошколска 1.

ЧОЛИЋ МАЈА, дипломирани правник, рођена 02. 01. 1988. године уписује се 07. 07. 2017. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Грчкошколска 1.

ДАВИДОВ ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 03. 07. 1990. године уписује се 07. 07. 2017. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Стражиловска 23.

МИШКОВ ДУЊА, дипломирани правник, рођена 27. 03. 1990. године уписује се 07. 07. 2017. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Школска 14а, стан 6.

ТОРЊАНСКИ МИЛИЦА, дипломирани правник, рођена 27. 01. 1989. године уписује се 07. 07. 2017. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Веселина Маслеше 120.

ЗЕЉКОВИЋ ЈОВИЦА, дипломирани правник, рођен 11. 01. 1986. године уписује се 07. 07. 2017. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Краља Александра Првог Карађорђевића 2.

ДЕЛИЋ НЕМАЊА, дипломирани правник, рођен 19. 04. 1975. године уписује се 07. 07. 2017. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сомбору, Краља Петра Првог 15.

СИТНИЋ ВАЛЕНТИНА, дипломирани правник, рођена 17. 01. 1980. године уписује се 07. 07. 2017. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бачу, Владимира Назора 23.

СМИЉАНИЋ КРИСТИНА, дипломирани правник, рођена 25. 04. 1987. године уписује се 07. 07. 2017. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Жабљу, Николе Тесле 54, локал 1.

ТРЕСИГЛАВИЋ МИРОСЛАВ, дипломирани правник, рођен 05. 04. 1983. године уписује се 07. 07. 2017. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Петроварадину, Фрање Штефановића 1/II, стан 7.

КОВАЧЕВИЋ ПЕТАР, дипломирани правник, рођен 06. 11. 1986. године уписује се 07. 07. 2017. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар ослобођења 77, стан 26а.

БУБОТИЋ БОБАН, дипломирани правник, рођен 23. 09. 1990. године уписује се 07. 07. 2017. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Васе Стајића 28.

ВУЧЕТИЋ Д. ЉУБИША, дипломирани правник, рођен 19. 11. 1955. године уписује се 07. 07. 2017. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Старим Бановцима, Викенд насеље 60/А/I, стан 5.

УПИСУЈЕ cсе у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЉУБОВИЋ КАТАРИНА, рођена 14. 09. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Стојковић Ајше, адвоката у Новом Саду, дана 06. 07. 2017. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СОЛГА КРИСТИАН, рођен 24. 12. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Солга Здене, адвоката у Руменци, дана 06. 07. 2017. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МЕСЕЛЏИЈА ДРАГАНА, рођена 28. 02. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Поповић Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 06. 07. 2017. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СЛИЈЕПЧЕВИЋ ТАМАРА, рођена 01. 05. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Матерић Јованке, адвоката у Новом Саду, дана 06. 07. 2017. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СПАСОЈЕВИЋ НАТАША, рођена 21. 06. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Стојковић Ајше, адвоката у Новом Саду, дана 06. 07. 2017. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КНЕЖЕВИЋ ЈОВАН, рођен 22. 08. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Миљеновић Драгана, адвоката у Новом Саду, дана 06. 07. 2017. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТОЈИЧИЋ ТЕА, рођена 19. 02. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Видицки Браниславе, адвоката у Новом Саду, дана 06. 07. 2017. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАЛЕШЕВИЋ ПЕТАР, рођен 07. 04. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Карадаревић Горана, адвоката у Новом Саду, дана 06. 07. 2017. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДАВИДОВАЦ УРОШ, рођен 12. 07. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Попивода Дуње, адвоката у Новом Саду, дана 06. 07. 2017. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТОХОЉЕВИЋ ЂОРЂЕ, рођен 30. 04. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јововић Вукашина, адвоката у Новом Саду, дана 06. 07. 2017. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТЕВАНОВИЋ САРА, рођена 17. 09. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Лалин Радована, адвоката у Новом Саду, дана 06. 07. 2017. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МОРАЧА ЈОВАНА, рођена 01. 08. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Новак Петра, адвоката у Темерину, дана 06. 07. 2017. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СМАЈИЋ МИЛОШ, рођен 29. 05. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Станивуковић Горана, адвоката у Новом Саду, дана 06. 07. 2017. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду САВИЋ ДРАГАНА, рођена 19. 06. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Микеш Драгана, адвоката у Новом Саду, дана 06. 07. 2017. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЋИРКОВИЋ АЛЕКСАНДРА, рођена 14. 06. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Маринковић Рајка, адвоката у Новом Саду, дана 06. 07. 2017. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЂУРИЋ МИЛАН, рођен 25. 04. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Стеванић Николе, адвоката у Новом Саду, дана 06. 07. 2017. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕРИЋ МИРЈАНА, рођена 01. 08. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Зубић Југа, адвоката у Новом Саду, дана 06. 07. 2017. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГАБРИЋ ИВАНА, рођена 12. 10. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Давчик Синише, адвоката у Суботици, дана 06. 07. 2017. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БОКИЋ ВУКАШИН, рођен 27. 11. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вулетић Ненада, адвоката у Суботици, дана 06. 07. 2017. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШУТАЛО МАРКО, рођен 13. 04. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Шутало Мезеи Иване, адвоката у Новом Саду, дана 06. 07. 2017. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БУЛАТОВИЋ НАТАША, рођена 09. 11. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ђокић Сање, адвоката у Новом Саду, дана 06. 07. 2017. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КЛИПА МАРКО, рођен 15. 02. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 06. 07. 2017. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТРАЈКОВИЋ СЛАЂАНА, рођена 05. 01. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Стојковић Ајше, адвоката у Новом Саду, дана 06. 07. 2017. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ХОТИ ДИЈАНА, рођена 12. 05. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бабић Вишекруна Љиљане, адвоката у Панчеву, дана 06. 07. 2017. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАКОЧЕВИЋ КУРТЕШ МИЛИЦА, рођена 19. 01. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Селаковић Страхиње, адвоката у Новом Саду, дана 06. 07. 2017. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БЕДНАР ВЕРА, рођена 24. 10. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Видић Милице, адвоката у Сремској Митровици, дана 06. 07. 2017. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АНЂЕЛИЋ ДРАГАНА, рођена 02. 11. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Стеванић Николе, адвоката у Новом Саду, дана 06. 07. 2017. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КРИВОКАПИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 11. 02. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ђурђев Душана, адвоката у Темерину, дана 06. 07. 2017. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КЕЧА ТИЈАНА, рођена 27. 07. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Лакета Ђорђа, адвоката у Новом Саду, дана 06. 07. 2017. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАРЈАНОВИЋ БРАНЕ, рођен 14. 07. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Павлов Горана, адвоката у Новом Саду, дана 06. 07. 2017. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БРСАНОВИЋ ИВАНА, рођена 19. 10. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Борђошки Милана, адвоката у Новом Саду, дана 06. 07. 2017. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПИСАРИЋ ВАЊА, рођена 14. 11. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вег др Енике, адвоката у Новом Саду, дана 06. 07. 2017. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине РОКНИЋ РУЗМИРА, адвокат у Кули са даном 30. 06. 2017. године, због пензионисања.

Именована и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине.

Прекајац Зоран, адвокат у Кули, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине СТЕФАНОВИЋ НАТАША, адвокат у Панчеву са даном 30. 06. 2017. године, на лични захтев.

Именована и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине.

Митровић Урош, адвокат у Панчеву, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ГРАДОЈЕВИЋ ЈОВАН, адвокат у Новом Саду са даном 14. 06. 2017. године, услед смрти.

Рибаров Зоран, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЈАНЧИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Стојковић Ајше, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 06. 2017. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине БАЖДАР ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, са даном 31. 05. 2017. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ПЕТРОВИЋ АНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Стојковић Ајше, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 06. 2017. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ГЛУВАКОВИЋ ДУШКО, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, са даном 14. 06. 2017. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине СТАНКОВИЋ ГОРАН, адвокатски приправник у Кикинди, на адвокатско приправничкој вежби код Пудар Драгомира, адвоката у Кикинди, са даном 12. 06. 2017. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЋУРЧИЋ НИКОЛА, адвокатски приправник у Кикинди, на адвокатско приправничкој вежби код Перовић Марић Мирјане, адвоката у Кикинди, са даном 19. 06. 2017. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МАТИЋ АЛЕКСАНДРУ, адвокату у Бачкој Паланци, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања, у периоду од 01. 06. до 31. 12. 2017. године.

Важић Владимир, адвокат у Бачкој Паланци, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ВИДИЋ МАНАСТИРАЦ ВИДОСАВИ, адвокату у Сремској Митровици привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања, почев од 12. 06. 2017. године.

Видић Милица, адвокат у Сремској Митровици, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да СЕКУЛИЋ МИРЈАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 21. 06. 2017. до 20. 06. 2018. године.

Влаховић Митар, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МИЈАТОВИЋ БИЉАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 12. 06. 2017. до 11. 06. 2018. године.

Маричић Миодраг, адвокат у Руми, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ВУЈОВИЋ МИРНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања, почев од 31. 05. 2017. године.

Бијелица Богдан, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да АМИЏИЋ ГРУЈИ, адвокату у Бачкој Паланци, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања, почев од 07. 06. 2017. године.

Поповић Душан, адвокат у Бачкој Паланци, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је СТЕВАНОВИЋ ГОРДАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 03. 07. 2017. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и неге детета.

Симић Данијела, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Мишков Соња, адвокат у Сомбору, променила презиме, које сада гласи Форгић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Рњак Милана, адвокат у Суботици, променила презиме, које сада гласи Рњак Видовић.

Узима се на знање да је УГЉЕШИЋ НАТАША, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Градојевић Јована, адвоката у Новом Саду дана 14. 06. 2017. године, те да исту наставља код Милосављевић Александра, адвоката у Новом Саду, дана 15. 06. 2017. године.

Узима се на знање да је ВУКОЈЕ АЊА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Карадаревић Сање, адвоката у Новом Саду дана 07. 06. 2017. године, те да исту наставља код Цвејић Ненада, адвоката у Новом Саду, дана 08. 06. 2017. године.

Узима се на знање да је ХОРОШКО ИВА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду дана 05. 06. 2017. године, те да исту наставља код Сувачар Санде, адвоката у Новом Саду, дана 06. 06. 2017. године.

Узима се на знање да је ТОДОРОВИЋ ЖИВКО, адвокатски приправник у Новом Саду прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Киселички Данице, адвоката у Новом Саду дана 30. 06. 2017. године, те да исту наставља код Ковачевић Александра, адвоката у Новом Саду, дана 01. 07. 2017. године.

Узима се на знање да је БЈЕКИЋ АЛЕКСАНДАР, адвокатски приправник у Новом Саду прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду дана 09. 06. 2017. године, те да исту наставља код Војновић Бојовић Гордане, адвоката у Зрењанину, дана 12. 06 2017. године.

Узима се на знање да је МИХАИЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР, адвокатски приправник у Зрењанину прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Војновић Бојовић Гордане, адвоката у Зрењанину дана 26. 06. 2017. године, те да исту наставља код Стевовић Вука, адвоката у Новом Саду, дана 27. 06 2017. године.

Узима се на знање да је МИШЧЕВИЋ НЕНАД, адвокатски приправник у Новом Кнежевцу прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Мишчевић Јована, адвоката у Новом Кнежевцу дана 31. 05. 2017. године, те да исту наставља код Мишчевић Војислава, адвоката у Новом Саду, дана 01. 06 2017. године.

Узима се на знање да је ФИЛАГИЋ БОЈАНА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Маровић Жељка, адвоката у Новом Саду дана 31. 05. 2017. године, те да исту наставља код Мауковић Милана, адвоката у Шиду, дана 01. 06 2017. године.

Узима се на знање да је БРУЈИЋ БОЈАН, адвокатски приправник у Новом Саду прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Мадић Оливера, адвоката у Новом Саду дана 27. 06. 2017. године, те да исту наставља код Вукић Бојане, адвоката у Новом Саду, дана 28. 06. 2017. године.

Узима се на знање да је Перовић Светлана, адвокат у Новом Саду приступила Заједничкој адвокатској канцеларији „Алексић са сарадницима“, са седиштем у Новом Саду, Грчкошколска 1, почев од 29. 05. 2017. године.

Узима се на знање да је „Заједничка адвокатска канцеларија Алексић са сарадницима“ донела одлуку о искључењу Јосић Здравка, адвоката у Новом Саду из заједничке адвокатске канцеларије са даном 22. 06. 2017. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Самарџић Петра, адвокатског приправника у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Купрес Слађане, адвоката у Новом Саду за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 30. 05. 2018. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Кнежевић Зорана, адвокатског приправника у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Радукин Милана, адвоката у Новом Саду за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 27. 06. 2018. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Димитријевић Катарине, адвокатског приправника у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Ђукић Милана, адвоката у Новом Саду за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 27. 06. 2018. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Миловац Михајла, адвокатског приправника у Жабљу, на адвокатско приправничкој вежби код Марић Мирка, адвоката у Жабљу за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 27. 06. 2018. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Џелетовић Стевана, адвокатског приправника у Зрењанину, на адвокатско приправничкој вежби код Јованов Мирослава, адвоката у Зрењанину, за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 27. 06. 2018. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Ђурковић Сање, адвокатског приправника у Врбасу, на адвокатско приправничкој вежби код Стојковић Весне, адвоката у Врбасу за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 29. 07. 2018. године.

Узима се на знање да је НЕШКОВИЋ ПРЕДРАГ, адвокат у Јаску, преселио седиште адвокатске канцеларије у Руми, Југословенске народне армије 146, почев од 29. 05. 2017. године.

Узима се на знање да је КАРАЋ МИЛАН, адвокат у Жабљу, преселио седиште адвокатске канцеларије у Нови Сад, Булевар ослобођења 46, почев од 03. 07. 2017. године.

Узима се на знање да је ГЛАВАШКИ СВЕТЛАНА, адвокат у Бечеју, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Зелена 66, почев од 01. 06. 2017. године.

Узима се на знање да је САБО БАЛЗАМ ГАБРИЕЛА, адвокат у Бачком Градишту, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Главна 41, почев од 12. 06. 2017. године.

Узима се на знање да је ПОПОВИЋ БОЈАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Лазе Костића 2, стан 1, почев од 13. 06. 2017. године.

Узима се на знање да ће КЕЖИЋ ЉИЉАНА, адвокат у Новом Саду, преселити своју адвокатску канцеларију на адресу Лазе Костића 7/III, стан 15, почев од 01. 09. 2017. године.

Узима се на знање да је КИСЕЛИЧКИ ДАНИЦА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 30, почев од 01. 07. 2017. године.

Узима се на знање да је КНЕЖЕВИЋ ДРАГАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Змај Јовина 14, локал 23, почев од 20. 06. 2017. године.

Узима се на знање да је БИШЧИЋ СТЕФАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 7, почев од 01. 06. 2017. године.

Узима се на знање да је ЛАЗАРЕВИЋ ВОЈИН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Змај Јовина 14, локал 23, почев од 20. 06. 2017. године.