Dusan Belic

Saopštenja sa sednice Upravnog odbora AKV 31.05.2019. godine

MUNĆAN KRISTIAN, diplomirani pravnik, rođen 05. 05. 1979. godine upisuje se
06. 06. 2019. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa
sedištem advokatske kancelarije u Lokvama, Prvomajska 117.

MATEJIĆ ILIJA, diplomirani pravnik, rođen 23. 01. 1991. godine upisuje se
06. 06. 2019. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa
sedištem advokatske kancelarije u Crepaji, Beogradska 39.

VASILJEVIĆ MARIJA, diplomirani pravnik, rođena 03. 01. 1982. godine upisuje
se 06. 06. 2019. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa
sedištem advokatske kancelarije u Somboru, Kralja Petra Prvog 9.

RATKOVIĆ VLATKO, diplomirani pravnik, rođen 25. 08. 1965. godine upisuje se
06. 06. 2019. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa
sedištem advokatske kancelarije u Rumi, Glavna 176, lokal 9A.

MARIĆ ALEKSANDRA, diplomirani pravnik, rođena 06. 11. 1987. godine upisuje
se 06. 06. 2019. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa
sedištem advokatske kancelarije u Inđiji, Vojvode Stepe 25.

STANIĆ ŽELJANA, diplomirani pravnik, rođena 24. 12. 1992. godine upisuje se
06. 06. 2019. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa
sedištem advokatske kancelarije u Zrenjaninu, Stevice Jovanovića 1a.

PREKRATIĆ BOJAN, diplomirani pravnik, rođen 10. 03. 1986. godine upisuje se
06. 06. 2019. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa
sedištem advokatske kancelarije u Kikindi, Braće Tatića 2B-1/4.

TRAJKOVIĆ LIDIJA, diplomirani pravnik, rođena 24. 06. 1961. godine upisuje
se 06. 06. 2019. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa
sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Janka Čmelika 18/34.

BAROŠ MILAN, diplomirani pravnik, rođen 07. 07. 1990. godine upisuje se 06.
06. 2019. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem
advokatske kancelarije u Novom Sadu, Laze Telečkog 4.

SMILJKOVIĆ ALEKSANDAR, diplomirani pravnik, rođen 01. 12. 1992. godine
upisuje se 06. 06. 2019. godine u Imenik advokata Advokatske komore
Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Dostojevskog
14/42.

KARLICA MLADEN, diplomirani pravnik, rođen 14. 02. 1989. godine upisuje se
06. 06. 2019. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa
sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Železnička 54/1, stan 2.

JOSIMOV MIRJANA, diplomirani pravnik, rođena 19. 05. 1988. godine upisuje
se 06. 06. 2019. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa
sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 50.

IGNJATOVIĆ BOJANA, diplomirani pravnik, rođena 29. 06. 1983. godine upisuje
se 06. 06. 2019. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa
sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 8.

MAŠIĆ MILICA, diplomirani pravnik, rođena 12. 11. 1988. godine upisuje se
06. 06. 2019. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa
sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Grčkoškolska 1.

KOMATINA DRAGANA, diplomirani pravnik, rođena 13. 02. 1975. godine upisuje
se 06. 06. 2019. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa
sedištem advokatske kancelarije u Vladimirovcu, Sutjeska 50.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika KOMATINA DRAGANA, advokatski
pripravnik kod Jakovljević Stevana, advokata u Pančevu, sa danom 05. 06.
2019. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

ANTUNOVIĆ KATARINA, diplomirani pravnik, rođena 10. 11. 1990. godine
upisuje se 06. 06. 2019. godine u Imenik advokata Advokatske komore
Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Augusta Cesarca
18.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika ANTUNOVIĆ KATARINA, advokatski
pripravnik kod Srećković Miloša, advokata u Novom Sadu, sa danom 05. 06.
2019. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

NJEGOVAN STEFAN, diplomirani pravnik, rođen 04. 08. 1991. godine upisuje se
06. 06. 2019. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa
sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 40.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika NJEGOVAN STEFAN, advokatski
pripravnik kod Lakić Srđana, advokata u Novom Sadu, sa danom 05. 06. 2019.
godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

RATKOVIĆ SLAĐANA, diplomirani pravnik, rođena 19. 04. 1990. godine upisuje
se 06. 06. 2019. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa
sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Miroslava Antića 5.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika RATKOVIĆ SLAĐANA, advokatski
pripravnik kod Karanović Nebojše, advokata u Novom Sadu, sa danom 05. 06.
2019. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

MAGLIĆ PETAR, diplomirani pravnik, rođen 15. 08. 1989. godine upisuje se
06. 06. 2019. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa
sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 6, stan 53.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika MAGLIĆ PETAR, advokatski
pripravnik kod Grbović Miljana, advokata u Novom Sadu, sa danom 05. 06.
2019. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine BUBOTIĆ BOBAN,
advokat u Novom Sadu sa danom 10. 05. 2019. godine, na lični zahtev.

Stojimenovski Marko, advokat u Novom Sadu postavlja se za preuzimatelja
advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine DAUTOVIĆ NINA,
advokat u Novom Sadu sa danom 20. 05. 2019. godine, na lični zahtev.

Vukmirović Rajko, advokat u Novom Sadu postavlja se za preuzimatelja
advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine DUŠIĆ BRANKO,
advokat u Novom Sadu sa danom 30. 04. 2019. godine, na lični zahtev.

Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja.

Dušić Branko, advokat u Novom Sadu postavlja se za preuzimatelja advokatske
kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine DIMITRIJEVIĆ
MIODRAG, advokat u Zrenjaninu sa danom 31. 05. 2019. godine, na lični
zahtev.

Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja.

Dimitrijević Bojan, advokat u Zrenjaninu postavlja se za preuzimatelja
advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine ČULAJEVIĆ JOVAN,
advokat u Novom Sadu sa danom 31. 05. 2019. godine, radi penzionisanja.

Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja.

Filipović Branislav, advokat u Novom Sadu postavlja se za preuzimatelja
advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine
VELIČKOVIĆ ZVEZDANA, advokatski pripravnik u Beloj Crkvi, na advokatsko
pripravničkoj vežbi kod Matić Branislava, advokata u Beloj Crkvi, sa danom
09. 05. 2019. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine
PANDUROVIĆ RAJKA, advokatski pripravnik u Staroj Pazovi, na advokatsko
pripravničkoj vežbi kod Marković Vladimira, advokata u Staroj Pazovi, sa
danom 06. 05. 2019. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine
BUNJEVAC MAJA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko
pripravničkoj vežbi kod Vesić Maline, advokata u Novom Sadu, sa danom 08.
05. 2019. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine
TRIŠIĆ ELA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj
vežbi kod Stevanović Mirjane, advokata u Novom Sadu, sa danom 07. 05. 2019.
godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine
VIDOSAVLJEVIĆ JELENA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko
pripravničkoj vežbi kod Brkić Nebojše, advokata u Novom Sadu, sa danom 10.
05. 2019. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine
WIST ANNA-MARIA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko
pripravničkoj vežbi kod Vaščić Živote, advokata u Novom Sadu, sa danom 15.
05. 2019. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine
STEVANOVIĆ DRAGANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko
pripravničkoj vežbi kod Aleksić dr Nemanje, advokata u Novom Sadu, sa danom
20. 05. 2019. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine
MALIDŽAN MILOŠ, advokatski pripravnik u Beočinu, na advokatsko pripravničkoj
vežbi kod Mitić Sokola Jelene, advokata u Beočinu, sa danom 09. 05. 2019.
godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da PENA MAJI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje
pravo na obavljanje advokature zbog bolovanja počev od 06. 05. 2019. godine.

Etinski Veljko, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da KOVAČEVIĆ DUNJI, advokatu u Novom Sadu, privremeno
prestaje pravo na obavljanje advokature zbog zbog porodiljskog odsustva i
odsustva radi nege deteta od 03. 05. 2019. do 01. 05. 2020. godine.

Kovačević Aleksandar, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog
zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da BRKIĆ LJUBICI, advokatu u Novom Sadu, privremeno
prestaje pravo na obavljanje advokature zbog zbog porodiljskog odsustva i
odsustva radi nege deteta od 03. 05. 2019. do 01. 05. 2020. godine.

Radulović R. Mirko, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog
zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da STANOJEVIĆ KATARINI, advokatu u Novom Sadu, privremeno
prestaje pravo na obavljanje advokature zbog zbog porodiljskog odsustva i
odsustva radi nege deteta od 03. 06. 2019. do 01. 06. 2020. godine.

Jakšić Iva, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da BIJELICA BOGDANI, advokatu u Novom Sadu, privremeno
prestaje pravo na obavljanje advokature zbog zbog porodiljskog odsustva i
odsustva radi nege deteta od 23. 05. 2019. do 21. 05. 2020. godine.

Bijelica Bogdan, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da se MAROSIUK LUKI, advokatu u Subotici, odobrava
produženje privremenog prestanka prava na bavljenje advokaturom zbog stručnog
usavršavanja u inostranstvu, za period od 01. 06. do 06. 07. 2019. godine.

Marosiuk Ćurčić Malagurski Jelena, advokat u Subotici, određuje se za
privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da BOŠKIĆ SLAVKU, advokatu u Odžacima, privremeno prestaje
pravo na bavljenje advokaturom zbog imenovanja na funkciju Opštinskog
pravobranioca opštine Odžaci, počev od 17. 05. 2019. godine u trajanju od pet
godina.

Boškić Jasmina, advokat u Odžacima, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Kovačević Iva, advokat u Novom Sadu, promenila
prezime koje sada glasi Šipčić.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Stamenković Dragana, advokat u Novom Sadu,
promenila prezime koje sada glasi Oljača.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Marković Đina, advokat u Novom Sadu, promenila
prezime koje sada glasi Nemčević.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Dimitrijević D. Katarina, advokat u Novom Sadu,
promenila prezime koje sada glasi Stanojević.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Vujičić Aleksandra, advokat u Novom Sadu, promenila
prezime koje sada glasi Čikić.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Vlajković Jovanka, advokat u Novom Sadu, promenila
prezime koje sada glasi Lončar.

Uzima se na znanje da se Čeleketić Veljko, advokat u Novom Sadu razrešava
dužnosti privremenog zamenika Šiman Igora, advokata u Novom Sadu.

Brkić Nikola, advokat u Novom Sadu određuje za privremenog zamenika Šiman
Igora, advokata u Novom Sadu.

Uzima se na znanje da je STEGIĆ BOJAN, advokatski pripravnik u Novom Sadu
prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Ignjatić Danijela, advokata u
Novom Sadu dana 09. 05. 2019. godine, te da istu nastavlja kod Grbović
Miljana, advokata u Novom Sadu, dana 10. 05. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je KOJIĆ IVAN, advokatski pripravnik u Novom Sadu
prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Stevanović Mirjane, advokata u
Novom Sadu dana 12. 05. 2019. godine, te da istu nastavlja kod Rudić
Vidoslava, advokata u Novom Sadu, dana 13. 05. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je TOMANOVIĆ ARSENIJE, advokatski pripravnik u Novom
Sadu prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Božović Branka, advokata u
Novom Sadu dana 03. 06. 2019. godine, te da istu nastavlja kod Kovačević
Kanazir Vanje, advokata u Novom Sadu, dana 04. 06. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je ČUDIĆ JAGODA, advokatski pripravnik u Novom Sadu
prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Prošić Zorana, advokata u Novom
Sadu dana 28. 05. 2019. godine, te da istu nastavlja kod Ukropina Dejana,
advokata u Novom Sadu, dana 29. 05. 2019. godine.

ODOBRAVA SE zahtev Milosavljević Nataše, advokatskog pripravnika u Sremskoj
Mitrovici, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Milosavljević Miroslava,
advokata u Sremskoj Mitrovici za produženje advokatsko pripravničke vežbe za
četvrtu godinu, zaključno sa 10. 06. 2020. godine.

ODOBRAVA SE zahtev Mrđa Milice, advokatskog pripravnika u Bečeju, na
advokatsko pripravničkoj vežbi kod Subakov V. Miloša, advokata u Bečeju za
produženje advokatsko pripravničke vežbe za četvrtu godinu, zaključno sa 10.
06. 2020. godine.

ODOBRAVA SE zahtev Kojadinović Radeta, advokatskog pripravnika u Zrenjaninu,
na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Kojadinović Mileta, advokata u
Zrenjaninu za produženje advokatsko pripravničke vežbe za četvrtu godinu,
zaključno sa 09. 06. 2020. godine.

ODOBRAVA SE zahtev Bašić Bože, advokatskog pripravnika u Odžacima, na
advokatsko pripravničkoj vežbi kod Vojnović Gorana, advokata u Odžacima za
produženje advokatsko pripravničke vežbe za četvrtu godinu, zaključno sa 09.
06. 2020. godine.

ODOBRAVA SE zahtev Sloboda Milice, advokatskog pripravnika u Novom Sadu, na
advokatsko pripravničkoj vežbi kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu za
produženje advokatsko pripravničke vežbe za četvrtu godinu, zaključno sa 09.
06. 2020. godine.

USVAJA SE molba DUNOVIĆ TANJE, advokatskog pripravnika u Novom Sadu, na
advokatsko pripravničkoj vežbi kod Davidov dr Isaka, advokata u Novom Sadu,
za produženje advokatsko pripravničke vežbe za još godinu dana, zaključno sa
09. 05. 2020. godine.

USVAJA SE molba KUKIĆ JOVANE, advokatskog pripravnika u Novom Sadu, na
advokatsko pripravničkoj vežbi kod Jovičić Ranka, advokata u Novom Sadu, za
produženje advokatsko pripravničke vežbe za još godinu dana, zaključno sa 09.
05. 2020. godine.

USVAJA SE molba GULKA TAMARE, advokatskog pripravnika u Subotici, na
advokatsko pripravničkoj vežbi kod Lalić Dore, advokata u Subotici, za
produženje advokatsko pripravničke vežbe za još godinu dana, zaključno sa 09.
05. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je Petkov Branka, advokat u Novom Sadu, pristupila
Zajedničkoj advokatskoj kancelariji „Aleksić sa saradnicima“ sa sedištem u
Novom Sadu, Grčkoškolska 1, počev od 21. 05. 2019. godine.

Uzima se na znanje da su Nadrljanski Ivana i Nikolić Neda, advokati u Novom
Sadu, pristupili Zajedničkoj advokatskoj kancelariji „Aleksić sa
saradnicima“ sa sedištem u Novom Sadu, Grčkoškolska 1, počev od 24. 04.
2019. godine.

Uzima se na znanje da je Radina Nataša, advokat u Bečeju, pristupila
Zajedničkoj advokatskoj kancelariji „Subakov i partneri“ sa sedištem u
Bečeju, Trg oslobođenja 3, počev od 07. 05. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je ČOLAK BRANISLAV, advokat u Sremskoj Mitrovici
preselio sedište advokatske kancelarije u Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina
6/520, počev od 01. 06. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je PONJEVIĆ MILOŠ, advokat u Novom Bečeju preselio
sedište advokatske kancelarije u Novi Sad, Železnička 54, počev od 01. 06.
2019. godine.

Uzima se na znanje da je BAROŠ BORISLAV, advokat u Novom Sadu, preselio
svoju advokatsku kancelariju na adresu Laze Telečkog 4, stan 3, počev od
25. 04. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je HARHAJI BOJAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju
advokatsku kancelariju na adresu Danila Kiša 32/3, stan 31, počev od 20.
05. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je BRKLJAČ VLADIMIR, advokat u Novom Sadu, preselio
svoju advokatsku kancelariju na adresu Puškinova 9, počev od 10. 05. 2019.
godine.

Uzima se na znanje da je STUPAR STRAHINJA, advokat u Novom Sadu, preselio
svoju advokatsku kancelariju na adresu Puškinova 9, počev od 10. 05. 2019.
godine.

Uzima se na znanje da je TAPAVIČKI IRENA, advokat u Zrenjaninu, preselila
svoju advokatsku kancelariju na adresu Gimnazijska 8, počev od 20. 05.
2019. godine.

Uzima se na znanje da je KOVAČEVIĆ NEBOJŠA, advokat u Novom Sadu, preselio
svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 15/1, počev od 06.
05. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je DUGONJIĆ TANJA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju
advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 8 b, počev od 20. 05. 2019.
godine.

Uzima se na znanje da je MUDRINIĆ MAJA, advokat u Novom Sadu, preselila
svoju advokatsku kancelariju na adresu Železnička 21, počev od 25. 04.
2019. godine.

Uzima se na znanje da je VUKOBRAT MAŠA, advokat u Novom Sadu, preselila
svoju advokatsku kancelariju na adresu Danila Kiša 32/3, stan 31, počev od
20. 05. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je RADOJČIĆ RADMILA, advokat u Subotici, preselila
svoju advokatsku kancelariju na adresu Trg Lazara Nešića 10, počev od 01.
05. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je TOJIĆ SRETENOVIĆ VERICA, advokat u Sremskoj
Mitrovici, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Svetog
Dimitrija 33, počev od 27. 03. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je SIVČEV MARČETIĆ IVANA, advokat u Kikindi, preselila
svoju advokatsku kancelariju na adresu Trg srpskih dobrovoljaca 40, počev od
10. 05. 2019. godine.