Uroš Pajić

SAOPŠTENJA SA SEDNICE UPRAVNOG ODBORA AK VOJVODINE 29.12.2023. godine

MARINKOVIĆ NEMANJA, diplomirani pravnik, rođen 25. 07. 1991. godine, upisuje se 12. 01. 2024. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Grčkoškolska 1.

                NENIĆ GLIGOR, diplomirani pravnik, rođen 22. 09. 1991. godine, upisuje se 12. 01. 2024. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Petra Drapšina 32.

                MARJANOVIĆ ALEKSANDAR, diplomirani pravnik, rođen 25. 03. 1996. godine, upisuje se 12. 01. 2024. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Bulevar Cara Lazara 110/3/14B.

                MITIĆ PAVLE, diplomirani pravnik, rođen 01. 08. 1994. godine, upisuje se 12. 01. 2024. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Hadžić Svetića 14.

                STOJANOVIĆ SAŠA, diplomirani pravnik, rođen 30. 09. 1966. godine, upisuje se 12. 01. 2024. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Pavla Papa 33/8.

                POPOVIĆ MILICA, diplomirani pravnik, rođena 22. 02. 1995. godine, upisuje se 12. 01. 2024. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Pančevu, Cara Dušana 1.

                STOJANOVIĆ SANJA, diplomirani pravnik, rođena 16. 02. 1993. godine, upisuje se 12. 01. 2024. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Pančevu, Utve Zlatokrile 9.

                KNJEGINJIĆ MARIJA, diplomirani pravnik, rođena 12. 12. 1991. godine, upisuje se 12. 01. 2024. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Pančevu, Svetozara Markovića 265.

                STEPANOVIĆ JOVANA, diplomirani pravnik, rođena 15. 10. 1992. godine, upisuje se 12. 01. 2024. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Rumi, Železnička 21-23, lokal 5.

                BABIĆ DANILO, diplomirani pravnik, rođen 20. 05. 1991. godine upisuje se 12. 01. 2024. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Sremskoj Mitrovici, Kralja Petra I 49/2.

                RAČIĆ MILICA, diplomirani pravnik, rođena 07. 11. 1989. godine, upisuje se 12. 01. 2024. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Somboru, Venac vojvode Radomira Putnika 50.           KOCOLJEVAC MILOŠ, diplomirani pravnik, rođen 06. 05. 1993. godine upisuje se 12. 01. 2024. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Pančevu, Žarka Zrenjanina 24.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika KOCOLJEVAC MILOŠ, advokatski pripravnik kod Zarija Aleksandra, advokata u Pančevu, sa danom 11. 01. 2024. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KOPANJA NEBOJŠA, rođen 31. 07. 1993. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Vukašinović Nataše, advokata u Novom Sadu, dana 12. 01. 2024. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SELIĆ IVANA, rođena 16. 03. 1997. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Rakić Željka, advokata u Novom Sadu, dana 12. 01. 2024. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu LOZIĆ KRISTINA, rođena 17. 07. 1993. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Jančić Aleksandre, advokata u Novom Sadu, dana 12. 01. 2024. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu VOJNOVIĆ JELENA, rođena 26. 06. 1999. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Maglić Petra, advokata u Novom Sadu, dana 12. 01. 2024. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu VUJOVIĆ MILANA, rođena 20. 08. 1998. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Grbović Miljana, advokata u Novom Sadu, dana 12. 01. 2024. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu POLIĆ PETROVIĆ JELENA, rođena 25. 09. 1995. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Nikolić Nede, advokata u Novom Sadu, dana 12. 01. 2024. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu POPOVIĆ BRANISLAVA, rođena 22. 01. 2000. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Caran Mirčee, advokata u Novom Sadu, dana 12. 01. 2024. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu RAŠEVIĆ NIKOLINA, rođena 02. 10. 1999. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Travica Nikole, advokata u Novom Sadu, dana 12. 01. 2024. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MITROVIĆ STEFAN, rođen 09. 03. 1993. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Šiljegović Nikole, advokata u Novom Sadu, dana 12. 01. 2024. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ĐORĐEVIĆ MILICA, rođena 07. 06. 1998. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Tijanić Aleksandra, advokata u Novom Sadu, dana 12. 01. 2024. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu DIZDAREVIĆ ISIDORA, rođena 10. 01. 1998. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Tijanić Aleksandra, advokata u Novom Sadu, dana 12. 01. 2024. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BAJIĆ KRSMAN, rođen 26. 06. 2000. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Amižić Radivoja, advokata u Novom Sadu, dana 12. 01. 2024. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu RADOVANOVIĆ MARIJA, rođena 08. 05. 2000. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Tijanić Aleksanddra, advokata u Novom Sadu, dana 12. 01. 2024. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KRSTIĆ OGNJEN, rođen 15. 09. 1998. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Cvejić Nenada, advokata u Novom Sadu, dana 12. 01. 2024. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu LETIĆ ELENA, rođena 01. 02. 2000. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Herceg Branislava, advokata u Novom Sadu, dana 12. 01. 2024. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu RISTIĆ FILIP, rođen 20. 08. 1995. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Vukašinović Nataše, advokata u Novom Sadu, dana 12. 01. 2024. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu RADUNIĆ MILICA, rođena 20. 02. 2000. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Popović Vesne, advokata u Novom Sadu, dana 12. 01. 2024. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SLADIĆ ISIDORA TISA, rođena 22. 06. 1999. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Nemčev Đinić Tamare, advokata u Novom Sadu, dana 12. 01. 2024. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu STOKIĆ MILICA, rođen 28. 03. 1996. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Tijanić Aleksandra, advokata u Novom Sadu, dana 12. 01. 2024. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu RAJOVIĆ NIKOLINA, rođena 19. 12. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Radović Nebojše, advokata u Novom Sadu, dana 12. 01. 2024. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SALAK TEODORA, rođena 01. 05. 1996. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Rodić Gorana, advokata u Temerinu, dana 12. 01. 2023. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MIHAJLOVIĆ TAMARA, rođena 28. 04. 1999. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Mihajlović Jovana, advokata u Zrenjaninu, dana 12. 01. 2024. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu TABAKOVIĆ FILIP, rođen 16. 09. 1998. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Tabaković Siniše, advokata u Staroj Pazovi, dana 12. 01. 2024. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PUVAČA MILICA, rođena 18. 09. 1997. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Puvača Milana, advokata u Inđiji, dana 12.01.2024. godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine ALINČIĆ SARA, advokat u Somboru, sa danom 29. 12. 2023. godine na lični zahtev.

Gomilanović Zoran, advokat u Sivcu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine MIĆIĆ JELENA, advokat u Novom Sadu, sa danom 20. 12. 2023. godine na lični zahtev.

Reljin Maja, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine BOGIĆ BRANISLAVA, advokat u Novom Sadu, sa danom 31. 12. 2023. godine na lični zahtev.

Imenovana zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine.

Đisalov Dušan, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine SPAJIĆ SRBISLAV, advokat u Rumi, sa danom 31. 12. 2023. godine, radi odlaska u penziju..

Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine.

Spajić Miloš, advokat u Rumi, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine SAJKOV JASNA, advokat u Pančevu, sa danom 10. 01. 2024. godine na lični zahtev.

Imenovana zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine.

Bjeletić Biljana, advokat u Pančevu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE  iz  Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine STUPAR ZORANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Milosavljević Mladena, advokata u Novom Sadu, sa danom 01.12.2023. godine.

BRIŠE SE  iz  Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine BABIĆ TIJANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Maraš Caran Ivane, advokata u Novom Sadu, sa danom 30.11.2023. godine.

BRIŠE SE  iz  Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine VUKOBRAD JOVANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Tucović Milane, advokata u Novom Sadu, sa danom 11.12.2023. godine.

BRIŠE SE  iz  Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine KLIČKOVIĆ MILOŠ, advokatski pripravnik u Rumi, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Miljuš Mirjane, advokata u Rumi, sa danom 05.12.2023. godine.

BRIŠE SE  iz  Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine KALANJ ŽIVANA, advokatski pripravnik u Inđiji, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Ališić mr Vladimira, advokata u Inđiji, sa danom 22.11.2023. godine.

UZIMA  SE  NA  ZNANJE da BOŽOVIĆ LJILJANI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature radi posebne nege deteta u periodu od 08. 01. 2024. godine do 27. 04. 2024. godine.

Crnomarković Dušan, advokat iz Novog Sada, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA  SE  NA  ZNANJE da KLJAJIN JOVANA, advokatu u Vršciu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva počev od 22. 12. 2023. godine.

Marjanov Bojan, advokat iz Vršca, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA  SE  NA  ZNANJE da DOBRENOV JOVANI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta od 01. 1. 2024. do  01. 01. 2025. godine.

Stanojević Katarina, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA  SE  NA  ZNANJE da ZAVARKO ARPADU, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog otvaranja bolovanja počev od 07.12.2023. godine.

Zavarko Šandor, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA  SE  NA  ZNANJE  da će PAVKOV LJILJANI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestati pravo na obavljanje advokature zbog stručnog usavršavanja, u periodu od 15. 01. 2024. do 13. 06. 2025. godine.

Janjetović Milan, advokat u Temerinu, određuje se za privremenog zamenika.

 

UZIMA  SE  NA  ZNANJE  da NJILAŠ MIHALJU, advokatu u Kanjiži, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog postavljenja na funkciju zamenika Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana za prava nacionalnih manjina, počev od 06. 12. 2023. godine, dok traje funkcija.

Matić Eva, advokat u Kanjiži, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA  SE na znanje da je KOVAČEVIĆ BOŠKO, advokat u Novom Sadu, nastavio sa radom dana 31. 12. 2023. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.

Dankuc Nemanja, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA  SE na znanje da je VALENTIK BEGANOVIĆ NATAŠA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 11. 09. 2023. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.

Krstić Miljana, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA  SE na znanje da je ČUDIĆ IVANA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 08. 11. 2023. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.

Vuković Jelena, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA  SE na znanje da je RALIĆ ROMANA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 02. 12. 2023. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.

Caran Mirčea, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA  SE na znanje da je RELJIN MAJA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 30. 11. 2023. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.

Trivunović Natalija, advokat u Futogu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA  SE na znanje da je VASIN JELENA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, nastavila sa obavljanjem pripravničke vežbe od dana 23. 12. 2023. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na obavljanje pripravničke vežbe.

UZIMA  SE na znanje da je MIJATOVIĆ KRISTINA, advokat u Bezdanu, nastavila sa radom dana 03. 01. 2024. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.

Topalov Dragana, advokat u Somboru, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA   SE   NA   ZNANJE  da je Prokopić Jelena, advokatski pripravnik u Novom Sadu, promenila prezime koje sada glasi Vasin.

UZIMA   SE   NA   ZNANJE  da je Janković Teodora, advokatski pripravnik u Novom Sadu, promenila prezime koje sada glasi Majkić.

UZIMA   SE   NA   ZNANJE  da je Ramač Tamara, advokat u Novom Sadu, promenila prezime koje sada glasi Ramač Dunđerin.

UZIMA   SE   NA   ZNANJE  da je Draganović Timotijević Jovana, advokat u Pančevu, promenila prezime koje sada glasi Draganović.

UZIMA SE NA ZNANJE da se Dimitrov Leona, advokat u Novom Sadu, razrešava dužnosti privremenog zamenika Pisarić G. Milice.

Uzima se na znanje da je JANČIĆ JOVANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Lakićević Šili Jelene, advokata u Novom Sadu, dana 11. 12. 2023. godine, te da istu nastavlja kod Gudalo Borisa, advokata u Novom Sadu, dana  12. 12. 2023. godine.

Uzima se na znanje da je PETROVIĆ ANJA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Spasojević Ivančić Dejane, advokata u Novom Sadu, dana 23. 10. 2023. godine, te da istu nastavlja kod Martinović Dragoljuba, advokata u Novom Sadu, dana  24. 10. 2023. godine.

Uzima se na znanje da je VASIN JELENA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Tatić Branka, advokata u Novom Sadu, dana 24. 12. 2023. godine, te da istu nastavlja kod Krasić Runjevac Nađe, advokata u Novom Sadu, dana  25. 12. 2023. godine.

Uzima se na znanje da je TRIFKOVIĆ NIKOLA, advokat u Novom Sadu, preselila sedište advokatske kancelarije u Veternik, Emila Čakre 22a, počev od 28.12.2023. godine.

  • Uzima se na znanje da je Šipčić Iva, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Fruškogorska 6/1, stan 2, počev od 11. 12. 2023. godine.
  • Uzima se na znanje da je TRNINIĆ NATAŠA, advokat u Žablju, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Svetozara Markovića 57, sparat I, stan 10, počev od 15. 12. 2023. godine.
  • Uzima se na znanje da je JOVIČIĆ MITROVIĆ SANDRA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Karađorđeva 6, lokal 3, počev od 28. 12. 2023. godine.
  • Uzima se na znanje da je DANKUC NEMANJA, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Puškinova 35, počev od 01. 01. 2024. godine.

Uzima se na znanje da je MARKOVIĆ NAĐA, advokat u Zrenjaninu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Brigadira Ristića 20/15, počev od 04. 01. 2024. godine.

Uzima se na znanje da je HALAS ATILA, advokat u Bačkoj Topoli, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Omladinska 4, počev od 01. 01. 2024. godine.