Uroš Pajić

САOПШТЕЊА СА СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК ВОЈВОДИНЕ 29.03.2024. године

БРЧИН МИЛАНА, дипломирани правник, рођена 22. 06. 1994. године, уписује се 08. 04. 2024. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Др Светислава Касапиновића 28.

ЧОЛАКОВИЋ ЖЕЉКО, дипломирани правник, рођен 26. 04. 1996. године, уписује се 08. 04. 2024. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Стражиловска 9.

ПЕШЉАК АНЂЕЛА, дипломирани правник, рођена 09. 09. 1997. године, уписује се 08. 04. 2024. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Војвођанских бригада 20.

ВУКАС ДАНИЛО, дипломирани правник, рођен 22. 02. 1997. године, уписује се 08. 04. 2024. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 19.

ВУЧУРОВИЋ АЛЕКСАНДАР, дипломирани правник, рођен 26. 12. 1995. године, уписује се 08. 04. 2024. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 5/14.

ЛОВРИЋ НИКОЛИНА, дипломирани правник, рођена 15. 03. 1996. године, уписује се 08. 04. 2024. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Темерину, Борачка 17.

МАРЈАНОВИЋ СУРЛА МАША, дипломирани правник, рођена 29. 09. 1991. године, уписује се 08. 04. 2024. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Инђији, Краља Петра I 9, локал 3.

ПИЊАТИЋ ГОРИЦА, дипломирани правник, рођена 13. 10. 1994. године, уписује се 08. 04. 2024. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сомбору, Мите Поповића 18.

ИВКОВИЋ МИЛОШ, дипломирани правник, рођен 14. 06. 1993. године уписује се 08. 04. 2024. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Митровици, Светог Димитрија 38/б.

АНДРОВИЋ ИВАН, дипломирани правник, рођен 04. 05. 1974. године, уписује се 08. 04. 2024. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар Кнеза Милоша 35.

ДАКИЋ АЊА, дипломирани правник, рођена 13. 08. 1996. године, уписује се 08. 04. 2024. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Ласла Гала 7, стан 10.

ФИЛИПОВИЋ МИЛАН, дипломирани правник, рођен 19. 09. 1975. године уписује се 08. 04. 2024. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Шиду, Цара Лазара 9, локал 2.

СТЈЕПАНОВИЋ ВЛАДАН, дипломирани правник, рођен 25. 01. 1993. године уписује се 08. 04. 2024. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Темеринска 89.

Брише се из Именика адвокатских приправника СТЈЕПАНОВИЋ ВЛАДАН, адвокатски приправник код Селаковић Страхиње, адвоката у Новом Саду, са даном 07. 04. 2024. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

МАЖИЋ МИРЈАНА, дипломирани правник, рођена 07. 05. 1995. године уписује се 08. 04. 2024. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Радничка 14, стан 10.

Брише се из Именика адвокатских приправника МАЖИЋ МИРЈАНА, адвокатски приправник код Ступар Горана, адвоката у Новом Саду, са даном 07. 04. 2024. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

КАШИКОВИЋ САНДРА, дипломирани правник, рођена 27. 09. 1996. године уписује се 08. 04. 2024. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Грчкошколска 1.

Брише се из Именика адвокатских приправника КАШИКОВИЋ САНДРА, адвокатски приправник код Рамач Дунђерин Тамаре, адвоката у Новом Саду, са даном 07. 04. 2024. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ИЛИЋ АНГЕЛИНА, дипломирани правник, рођена 04. 03. 1996. године уписује се 08. 04. 2024. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Мирослав Антића 7, стан 4.

Брише се из Именика адвокатских приправника ИЛИЋ АНГЕЛИНА, адвокатски приправник код Бељански Владимир, адвоката у Новом Саду, са даном 07. 04. 2024. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

БАРИШИЋ АЛЕКСАНДРА, дипломирани правник, рођена 17. 11. 1993. године уписује се 08. 04. 2024. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Србобрану, Трг Републике 1.

Брише се из Именика адвокатских приправника БАРИШИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокатски приправник код Стеванић Николе, адвоката у Новом Саду, са даном 07. 04. 2024. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ИЛИЋ ВАЊА, рођена 31. 01. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Симикић Радојице, адвоката у Новом Саду, дана 08. 04. 2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЉАНОВИЋ САВА, рођен 17. 03. 1999. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ивковић Саше, адвоката у Новом Саду, дана 08. 04. 2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛОВРИЋ ТАМАРА, рођена 23. 10. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Зечевић Ненада, адвоката у Новом Саду, дана 08. 04. 2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУКОЛИЋ СОЊА, рођена 14. 12. 2000. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бабовић Игора, адвоката у Новом Саду, дана 08. 04. 2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПАНИЋ БОЈАНА, рођена 19. 08. 1999. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Стајић Батић Ирене, адвоката у Новом Саду, дана 08. 04. 2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НУХАНОВИЋ ОЛИВЕР, рођен 24. 11. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јандрић Виловски Маје, адвоката у Новом Саду, дана 08. 04. 2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЗОРИЋ АЉОША, рођен 13. 07. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Огњеновић Благоја, адвоката у Новом Саду, дана 08. 04. 2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАТИЋ БОГДАН, рођен 16. 06. 2000. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јововић Вукашина, адвоката у Новом Саду, дана 08. 04. 2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГОЛУБОВИЋ САРА, рођена 19. 12. 1999. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Поповић Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 08. 04. 2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПОПОВИЋ АЛЕКСАНДРА, рођена 21. 05. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јанчић Александре, адвоката у Новом Саду, дана 08. 04. 2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТРНИЋ ТАМАРА, рођена 04. 08. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ралић Романа, адвоката у Новом Саду, дана 08. 04. 2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЧИЧКОВИЋ ЗОРАНА, рођена 19. 03. 1999. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Зечевић Ненада, адвоката у Новом Саду, дана 08. 04. 2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАЧИЋ ЈУЛИЈАНА, рођена 04. 04. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Даријевић Вићентија, адвоката у Зрењанину, дана 08. 04. 2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГАШПАРИЋ НИКОЛА, рођен 19. 10. 2000. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јасика Драгана, адвоката у Инђији, дана 08.04.2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РОШУ АНА, рођена 29. 12. 2000. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Рошу Дорела, адвоката у Панчеву, дана 08. 04. 2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АДАМОВ ЈУЛИЈАНА, рођена 19. 02. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Топић Уроша, адвоката у Војци, дана 08. 04. 2024. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине СТАНИЋ ЖЕЉАНА, адвокат у Зрењанину, са даном 11. 03. 2024. године на лични захтев.                Миленковић Марина, адвокат у Зрењанину, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БОШКИЋ СЛАВКО, адвокат у Оџацима, са даном 31. 03. 2024. године на лични захтев.

Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.

Бошкић Јасмина, адвокат у Оџацима, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ВЛАИСАВЉЕВИЋ ВЛАДАНА, адвокат у Новом Саду, са даном 27. 03. 2024. године на лични захтев.

Бодловић Александар, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ТАДИЋ АНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Марић Софије, адвоката у Новом Саду, са даном 01.03.2024. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ИВАНОВИЋ САНДРА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Маринковић Рајка, адвоката у Новом Саду, са даном 01.03.2024. године

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЂОРЂЕВИЋ МАРИЈА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Рамач Дунђерин Тамаре, адвоката у Новом Саду, са даном 15.03.2024. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЦРНОЈАЧКИ НАТАША, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Ивошевић Милене, адвоката у Новом Саду, са даном 29.02.2024. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине СТАНКОВИЋ КАТАРИНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Травица Николе, адвоката у Новом Саду, са даном 31.03.2024. године.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да СТАНИЋ ЈЕЛЕНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета у периоду од 01. 04. 2024. године до 31. 03. 2025. године.

Бељански Владимир, адвокат из Новог Сада, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да МАРКОВ ВИДРИХ ТАМАРИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета у периоду од 18. 03. 2024. године до 17. 03. 2025. године.

Марков Горица, адвокат из Бечеја, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да АЛИШИЋ НАТАШИ, адвокату у Инђији, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства почев од 18. 03. 2024. године.

Алишић мр Владимир, адвокат у Инђији, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да ЛАЗИН МАРИЈИ, адвокату у Панчеву, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета у периоду од 15. 03. 2024. године до 15. 08. 2024. године.

Влајковић Војислав, адвокат из Панчева, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да БАРИШИЋ МАРИЈИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства у периоду од 14. 11. 2023. године до 12. 11. 2024. године.

Ускоковић Немања, адвокат из Новог Сада, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да ЈАНЕВСКИ АЛЕКСАНДРУ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања почев од 21. 02. 2024. године.

Огњеновић Благоје, адвокат из Новог Сада, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да КУЗМАНОВИЋ МИЛИЦИ, адвокату у Сомбору, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 12. 03. 2024. до 11. 03. 2025. године.

Делић Ивана, адвокат у Сомбору, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да ОСАДКОВСКИ ДРАГАНИ, адвокатском приправнику у Жабљу, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета у периоду од 10. 04. 2024. године до 05. 07. 2025. године.

УЗИМА  СЕ на знање да је ПОДУНАВАЦ САРА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 03. 04. 2024. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Лалин Марија, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА  СЕ на знање да је ДРАЖИЋ ТАМАРА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 01. 02. 2024. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Дражић Никола, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА  СЕ на знање да је ИВАНЧЕВ СОЊА, адвокат у Новом Бечеју, наставила са радом дана 04. 03. 2024. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Арсенов Никола, адвокат у Бечеју, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА  СЕ на знање да је РАДИЋ ТИЈАНА, адвокат у Инђији, наставила са радом дана 16. 03. 2024. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Радић Јовица, адвокат у Инђији, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА  СЕ на знање да је КЉАЈИН ЈОВАНА, адвокат у Вршцу, наставила са радом дана 10. 04. 2024. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Марјанов Бојан, адвокат у Панчеву, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Баришић Марија, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Ускоковић.

УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Томић Александра, адвокат у Жабљу, променила презиме које сада гласи Томић Блитвин.

УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Тепавац Невена, адвокат у Новом Саду стекла академски назив доктора наука “др”.

Узима се на знање да је ЈАЊИЋ САРА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Мараш Царан Иване, адвоката у Новом Саду, дана 05.03.2024. године, те да исту наставља код Недић Милана, адвоката у Новом Саду, дана 06.03.2024. године.

Узима се на знање да је РАКИТА КАТАРИНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Рамач Дунђерин Тамаре, адвоката у Новом Саду, дана 11.03.2024. године, те да исту наставља код Јандрић Виловски Маје, адвоката у Новом Саду, дана 12.03.2024. године.

Узима се на знање да је ЈАНЧИЋ ЈОВАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Гудало Бориса, адвоката у Новом Саду, дана 12.03.2024. године, те да исту наставља код Катанић Арсенија, адвоката у Новом Саду, дана 13.03.2024. године.

Узима се на знање да је ТЕПАВЧЕВИЋ ДУЊА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Рајачић Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 19.03.2024. године, те да исту наставља код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 20.03.2024. године.

Узима се на знање да је РАКОВИЋ ЛУКА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Цветковић Петра, адвоката у Новом Саду, дана 18.03.2024. године, те да исту наставља код Јанковић Миодрага, адвоката у Новом Саду, дана 19.03.2024. године.

Узима се на знање да је ДЕСКОВСКИ АЛЕКСАНДАР, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Симикић Радојице, адвоката у Новом Саду, дана 01.03.2024. године, те да исту наставља код Десковски Наташе, адвоката у Новом Саду, дана 02.03.2024. године.

Узима се на знање да је СМИЉАНИЋ ВЛАДИМИР, адвокат у Жабљу, преселио седиште адвокатске канцеларије у Војвода Степи, Општина Нова Црња, Карађорђева 52, почев од 15. 03. 2024. године.

Узима се на знање да је ПОПОВИЋ ФИЛИП, адвокат у Панчеву, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Војводе Радомира Путника бр. 1/6, почев од 04.03.2024. године.

Узима се на знање да је ЧУБРИЋ МИЛОШ, адвокат у Панчеву, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Војводе Радомира Путника бр. 1/6, почев од 04. 03. 2024. године.

Узима се на знање да је ГИГИЋ ВЕЉКО, адвокат у Панчеву, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Војводе Радомира Путника бр. 1/6, почев од 04. 03. 2024. године.

Узима се на знање да је ТЕПАВЧЕВИЋ СРЕЋКО, адвокат у Врбасу, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Маршала Тита бр. 98, стан 6, почев од 01. 03. 2024. године.

Узима се на знање да је ИВАНОВИЋ ПРЕДРАГ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Аугуста Цесарца бр. 9/6, почев од 05. 03. 2024. године.

Узима се на знање да је КАРАН КРИСТИЈАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Милеве Марић 58, почев од 06. 03. 2024. године.

Узима се на знање да је ПАШЋАНОВИЋ РОДОЉУБ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Петра Драпшина 53, локал Л1, почев од 15. 03. 2024. године.

Узима се на знање да је РАДОСАВЉЕВИЋ ИГОР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Петра Драпшина 56, 3. спрат, стан 15, почев од 01. 04. 2024. године.

Узима се на знање да је БРКИЋ НЕБОЈША, адвокат у Новом, Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Петра Драпшина 56, 3. спрат, стан 15, почев од 01. 04. 2024. године.

Узима се на знање да је ПОТКОЊАК НИКОЛА, адвокат у Инђији, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Новосадска бр. 2а, ламела А, број посебног дела 9п, почев од 01. 04. 2024. године.

Узима се на знање да је ШУМАР МИЛИЈАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког бр. 8Б/4, почев од 07. 03. 2024. године.

Узима се на знање да је ЈОВАНОВИЋ МАРИНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког бр. 8Б/4, почев од 07. 03. 2024. године.

Узима се на знање да је АНУШИЋ ПАВЛЕ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Мирослава Антића бр. 11, почев од 19. 03. 2024. године.

Узима се на знање да је СИМУРДИЋ МИЛИЦА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Футошка бр. 1А, почев од 20. 03. 2024. године.