Dusan Belic

Saopštenja sa sednice Upravnog odbora 31. 01. 2020. godine

VOJNOV PETROVIĆ SANJA, diplomirani pravnik, rođena 15. 02. 1985. godine upisuje se 06. 02. 2020. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Pančevu, Vojvode Radomira Putnika 1.

POŠTIĆ GORAN, diplomirani pravnik, rođen 15. 03. 1979. godine upisuje se 06. 02. 2020. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Pančevu, Mite Topalovića 6/3.

STRUGAR LJILJANA, diplomirani pravnik, rođena 30. 08. 1976. godine upisuje se 06. 02. 2020. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Bulevar kneza Miloša 2/A, stan 36.

STANKOVIĆ DANIJELA, diplomirani pravnik, rođena 03. 10. 1988. godine upisuje se 06. 02. 2020. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Grčkoškolska 1.

TROŠIĆ MILORAD, diplomirani pravnik, rođen 08. 01. 1955. godine upisuje se 06. 02. 2020. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Bate Brkića 9, stan 432.

KRIVOKUĆA BILJANA, diplomirani pravnik, rođena 12. 04. 1990. godine upisuje se 06. 02. 2020. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Sremskoj Kamenici, Kneza Mihaila 43a/2.

SLADOK JANKO, diplomirani pravnik, rođen 12. 05. 1984. godine upisuje se 06. 02. 2020. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Staroj Pazovi, Branka Radičevića 12-14, lamela A, lokal 5.

MILOVANOV DEJAN, diplomirani pravnik, rođen 13. 12. 1992. godine upisuje se 06. 02. 2020. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Braće Ribnikar 2/II/5.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika MILOVANOV DEJAN, advokatski pripravnik kod Madić Olivera, advokata u Novom Sadu, sa danom 05. 02. 2020. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu LONČAR DAMJAN, rođen 20. 01. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Martinović Vesne, advokata u Pančevu, dana 07. 02. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MILIĆEVIĆ NEVENA, rođena 09. 04. 1992. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Pejić Romane, advokata u Novom Sadu, dana 07. 02. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JANJETOVIĆ MILAN, rođen 15. 11. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Jurišić Pavla, advokata u Novom Sadu, dana 07. 02. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PEKANOVIĆ IVANA, rođena 20. 11. 1983. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Pekanović Stipana, advokata u Somboru, dana 07. 02. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu UGLJEŠIN JELENA, rođena 12. 03. 1996. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Uglješin Đure, advokata u Pančevu, dana 07. 02. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SABO MIROSLAV, rođen 20. 10. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Sabove Aničke, advokata u Kovačici, dana 07. 02. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PEKEZ JELENA, rođena 03. 07. 1996. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Štajner Borisa, advokata u Novom Sadu, dana 07. 02. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ĆETKOVIĆ SRĐAN, rođen 05. 11. 1993. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Marinković Rajka, advokata u Novom Sadu, dana 07. 02. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JOVIĆ ANA, rođena 05. 12. 1996. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Šunjka Tomislava, advokata u Novom Sadu, dana 07. 02. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu VESELINOVIĆ KATARINA, rođena 14. 02. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Bogdanić Dajane, advokata u Novom Sadu, dana 07. 02. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu TODOROVIĆ KATARINA, rođena 11. 03. 1995. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Pejić Romane, advokata u Novom Sadu, dana 07. 02. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu NIKOLIĆ UGLJEŠA, rođen 02. 08. 1995. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Korać Daneta, advokata u Novom Sadu, dana 07. 02. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SPASOJEVIĆ BILJANA, rođena 27. 09. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Manić mr Branislava, advokata u Pančevu, dana 07. 02. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PEJOVIĆ RADMILA, rođena 09. 01. 1996. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Pejić Romane, advokata u Novom Sadu, dana 07. 02. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SAMARDŽIĆ KRISTINA, rođena 20. 02. 1997. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Pejić Romane, advokata u Novom Sadu, dana 07. 02. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu RISTIĆ VERA, rođena 05. 07. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Gucunja Milana, advokata u Novom Sadu, dana 07. 02. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu GRUJIN NIKOLA, rođen 16. 10. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Manić mr Branislava, advokata u Pančevu, dana 07. 02. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BJEKIĆ ZORAN, rođen 10. 02. 1992. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Damjanović Dragane, advokata u Bačkom Petrovcu, dana 07. 02. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ĐURIĆ VANJA, rođena 08. 04. 1995. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Pejić Romane, advokata u Novom Sadu, dana 07. 02. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JOVANOVIĆ ALEKSA, rođen 25. 02. 1994. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Papulić Đorđa, advokata u Pančevu, dana 07. 02. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ADAMOVIĆ NIKOLA, rođen 22. 10. 1995. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Caran Mirčee, advokata u Novom Sadu, dana 07. 02. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MIRKOVIĆ SAVO, rođen 07. 01. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Puhalović Aleksandra, advokata u Novom Sadu, dana 07. 02. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JEREMIĆ JELENA, rođena 14. 12. 1996. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Žunić Nemanje, advokata u Novom Sadu, dana 07. 02. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ĐELKAPIĆ OLJA, rođena 18. 07. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Radović Nebojše, advokata u Novom Sadu, dana 07. 02. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MANDIĆ MILIJANA, rođena 28. 12. 1994. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Radović Nebojše, advokata u Novom Sadu, dana 07. 02. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu RADIŠIĆ NOVAK, rođen 12. 02. 1994. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Puhalović Aleksandra, advokata u Novom Sadu, dana 07. 02. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu STOJKOVIĆ TAMARA, rođena 12. 11. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Caran Mirčee, advokata u Novom Sadu, dana 07. 02. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PAVIĆEVIĆ IGOR, rođen 06. 04. 1992. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Jevtić Bojana, advokata u Novom Sadu, dana 07. 02. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MARJANOVIĆ TEODORA-JELENA, rođena 24. 02. 1994. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Madi Đure, advokata u Novom Sadu, dana 07. 02. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MARINKOVIĆ DAJANA, rođena 20. 08. 1995. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Mileusnić Dragana, advokata u Subotici, dana 07. 02. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine JOZIĆ MARTINA, advokat u Subotici sa danom 31. 01. 2020. godine, na lični zahtev. Uzelac Bojan, advokat u Subotici postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine MILUTIN MILANA, advokat u Novom Sadu sa danom 03. 02. 2020. godine, na lični zahtev. Ukropina Dejan, advokat u Novom Sadu postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine PETRONIJEVIĆ DRAGAN, advokat u Novom Sadu sa danom 29. 01. 2020. godine, na lični zahtev. Filagić Bojana, advokat u Novom Sadu postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine MIAVEC ATTILA, advokat u Temerinu sa danom 28. 02. 2020. godine, na lični zahtev. Milovanović Danijela, advokat u Temerinu postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine TANČIĆ LJUBIŠA, advokat u Zrenjaninu sa danom 29. 02. 2020. godine, na lični zahtev. Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja. Asani Hava, advokat u Zrenjaninu postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine VASIĆ NIKOLA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu, sa danom 08. 01. 2020. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine TOMAŠEV JELENA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Stojković Ajše, advokata u Novom Sadu, sa danom 30. 12. 2019. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine KRSMANOVIĆ MILOŠ, advokatski pripravnik u Šidu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Pavlović Gordane, advokata u Šidu, sa danom 15. 01. 2020. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine TICA MARINA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Stevanović Mirjane, advokata u Novom Sadu, sa danom 20. 01. 2020. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine BLAGOJEVIĆ STEFAN, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu, sa danom 27. 01. 2020. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da OLJAČA DRAGANI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta od 08. 01. 2020. do 06. 01. 2021. godine. Vukašin Dimitrije, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da HOROVIC NATAŠI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta od 22. 01. 2020. do 20. 01. 2021. godine. Horovic V. Vladimir, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da PETKOVIĆ TIJANI, advokatu u Kovinu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta počev od 27. 01. 2020. godine do prestanka porodiljskog odsustva. Petković Ljubomir, advokat u Kovinu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da JEREMIĆ MALETAŠKI SANDRI, advokatu u Bečeju, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog bolovanja počev od 01. 02. 2020. godine. Silađi Mikloš, advokat u Bečeju, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da BAŠIĆ NATALIJI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog postavljenja na funkciju Opštinskog pravobranioca opštine Pećinci, počev od 31. 12. 2019. godine u trajanju od pet godina. Mihajlovski Mladen, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je BER LARISA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 10. 01. 2020. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom. Šumar Milijana, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je MRKŠIĆ JASNA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 30. 12. 2019. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom. Kovačević Kanazir Vanja, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je ĐOGO JOVANA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 08. 01. 2020. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom. Kovačević Kanazir Vanja, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je BAJAGIĆ JELENA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 19. 01. 2020. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom. Bajagić Marina, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je GOLIĆ SPOMENKA, advokat u Zrenjaninu, nastavila sa radom dana 31. 01. 2020. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom. Golić Jasenka, advokat u Zrenjaninu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je ŠEVO NADA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 23. 12. 2019. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom. Tomšik Alen, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je PAROŠKI ARIZANOV JELENA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 01. 02. 2020. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom. Rakić Domazetović Mirna, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Stanivuković Sara, advokat u Novom Sadu, promenila prezime koje sada glasi Mikitišin.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Manastirac Marijana, advokat u Novom Sadu, promenila prezime koje sada glasi Manastirac Ignjatov.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Lukić Aleksandra, advokatski pripravnik u Rumi, promenila prezime koje sada glasi Stepanović.

Uzima se na znanje da je STEPANOVIĆ ALEKSANDRA, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Rajačić Jelene, advokata u Novom Sadu dana 23. 12. 2019. godine, te da istu nastavlja kod Stanojčić Jovana, advokata u Rumi, dana 24. 12. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je KORAĆ KATARINA, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu dana 15. 01. 2020. godine, te da istu nastavlja kod Knežević Bojović Snežane, advokata u Novom Sadu, dana 16. 01. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je PERIĆ JELENA, advokatski pripravnik u Temerinu prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Miavec Attile, advokata u Temerinu dana 16. 01. 2020. godine, te da istu nastavlja kod Milovanović Danijele, advokata u Temerinu, dana 17. 01. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je ŠUŠNJAR MAJA, advokatski pripravnik u Subotici prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Vuletić Nenada, advokata u Subotici dana 09. 01. 2020. godine, te da istu nastavlja kod Krpić Biserke, advokata u Subotici, dana 10. 01. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je JELIĆ NIKOLA, advokatski pripravnik u Sremskoj Mitrovici prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Gatarić Srđana, advokata u Sremskoj Mitrovici dana 25. 01. 2020. godine, te da istu nastavlja kod Jovanović Vladimira, advokata u Sremskoj Mitrovici, dana 27. 01. 2020. godine.

ODOBRAVA SE zahtev Goranović Jovane, advokatskog pripravnika u Vršcu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Aleksić Mirjane, advokata u Vršcu za produženje advokatsko pripravničke vežbe za četvrtu godinu, zaključno sa 13. 02. 2021. godine.

ODOBRAVA SE zahtev Marković Danijele, advokatskog pripravnika u Apatinu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Marković Milana, advokata u Apatinu za produženje advokatsko pripravničke vežbe za četvrtu godinu, zaključno sa 13. 02. 2021. godine.

USVAJA SE molba Ardalić Borisa, advokatskog pripravnika u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Kostić Vladislava, advokata u Novom Sadu, za produženje advokatsko pripravničke vežbe za još šest meseci, zaključno sa 11. 07. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je „Zajednička advokatska kancelarija Aleksić sa saradnicima“ donela odluku o isključenju Sloboda Milice, advokata u Novom Sadu iz zajedničke advokatske kancelarije sa danom 03. 01. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je SLOBODA MILICA, advokat u Novom Sadu preselila sedište advokatske kancelarije u Zmajevo, Ivana Milutinovića 51, počev od 04. 01. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je HEGEDIŠ ŽOLT, advokat u Subotici preselio sedište advokatske kancelarije u Čantavir, Trg Petefi brigade 2/3, počev od 04. 01. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je PAUNIĆ RADOMIR, advokat u Pančevu preselio sedište advokatske kancelarije u Omoljicu, Trg Svetog Save 8, počev od 01. 02. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je RAONIĆ STRAHINJA, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Bulevar oslobođenja 30 A/II, lokal 5, počev od 30. 12. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je MIRKOVIĆ BOJAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Stražilovska 4/II, počev od 27. 12. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je AVRAMOV NESTOR, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Stražilovska 4/II, počev od 27. 12. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je JANJEVIĆ MARKO, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Stražilovska 4/II, počev od 27. 12. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je LONČAR MILOŠ, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Železnička 4, stan 9, počev od 01. 01. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je VUKADINOVIĆ NENAD, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Vojvode Putnika 6, počev od 01. 01. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je KORAĆ MILE, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Železnička 4, stan 9, počev od 06. 01. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je KRKLJUŠ MILAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Radnička 7, počev od 15. 01. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je ČOLAK BRANISLAV, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Bulevar oslobođenja 92, počev od 01. 02. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je JANDRIĆ VILOVSKI MAJA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Radnička 7, počev od 15. 01. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je ŠLJIVAR MIRJANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Zmaj Jovina 21, počev od 16. 01. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je BARIŠIĆ MARIJA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu 1300 kaplara 22, počev od 14. 12. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je RADOMIROVIĆ ETTORE ZORA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Vojvode Mišića 14, stan 1, počev od 15. 01. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je LAKIĆEVIĆ DANILO, advokat u Subotici, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Braće Radića 11/4, počev od 08. 01. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je LENART MESAROŠ ESTER, advokat u Subotici, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Štrosmajerova 6/I, stan 10, počev od 20. 01. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je MILANOVIĆ VLADIMIR, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Dimitrija Tucovića 2a, stan 7, počev od 01. 01. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je BRINDZA BEATRIKS, advokat u Bačkoj Topoli, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Omladinska 4, počev od 20. 01. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je ŽILIĆ BOŠKO, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Đorđa Magaraševića 4, lokal 25, počev od 01. 01. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je ŠUMAR MILIJANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Bulevar oslobođenja 82/3, počev od 03. 01. 2020. godine.