Dusan Belic

Saopštenja sa sednice Upravnog odbora 29.11.2019. godine

OPAČIĆ MIRKO, diplomirani pravnik, rođen 14. 07. 1990. godine upisuje se 06. 12. 2019. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Vase Stajića 28.

DUGAJLIĆ STEFAN, diplomirani pravnik, rođen 12. 03. 1990. godine upisuje se 06. 12. 2019. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Futoška 1 A.

RADOVANOVIĆ BILJANA, diplomirani pravnik, rođena 27. 12. 1991. godine upisuje se 06. 12. 2019. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Vojvode Mišića 15, prizemlje, stan 1.

KORDIĆ BORIS, diplomirani pravnik, rođen 08. 03. 1986. godine upisuje se 06. 12. 2019. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Danila Kiša 13.

GOVEDARICA JOVANA, diplomirani pravnik, rođena 04. 06. 1992. godine upisuje se 06. 12. 2019. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Miše Dimitrijevića 4, stan 5.

NOVAKOVIĆ NIKOLA, diplomirani pravnik, rođen 17. 08. 1984. godine upisuje se 06. 12. 2019. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Sremskoj Mitrovici, Kralja Petra Prvog 49/1.

SAVIĆ VLADIMIR, diplomirani pravnik, rođen 04. 03. 1991. godine upisuje se 06. 12. 2019. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Futoška 1A/V/505.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika SAVIĆ VLADIMIR, advokatski pripravnik kod Miljković Srđana, advokata u Novom Sadu, sa danom 05. 12. 2019. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

ILIĆ JELENA, diplomirani pravnik, rođena 21. 07. 1994. godine upisuje se 06. 12. 2019. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Somboru, Staparski put 14/I.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika ILIĆ JELENA, advokatski pripravnik kod Slavković Nemanje, advokata u Novom Sadu, sa danom 05. 12. 2019. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine MIRKOVIĆ RADMILA, advokat u Novom Sadu sa danom 30. 11. 2019. godine, na lični zahtev.

Imenovana zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja.

Bjelogrlić Milan, advokat u Novom Sadu postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine BUKVIĆ DRAGAN, advokat u Zrenjaninu sa danom 31. 12. 2019. godine, na lični zahtev.

Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja.

Stojanović Branko, advokat u Zrenjaninu postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine ĐIRE IŠTVAN, advokat u Adi sa danom 31. 12. 2019. godine, radi penzionisanja.

Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja.

Boka Andraš, advokat u Adi postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine MUNIŽABA ZAGORKA, advokat u Novom Sadu sa danom 31. 12. 2019. godine, na lični zahtev.

Imenovana zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja.

Jolić Kosta, advokat u Novom Sadu postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine BOGDANOVIĆ NEVENKA, advokat u Sremskim Karlovcima sa danom 06. 11. 2019. godine, usled smrti.

Nikolić Aleksandar, advokat u Novom Sadu postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine NEŠKOVIĆ STANISLAVA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Golubović Svetlane, advokata u Novom Sadu, sa danom 03. 11. 2019. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine ŠUKOVIĆ MARIJA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Vesić Maline, advokata u Novom Sadu, sa danom 06. 11. 2019. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine SUBOTIĆ NIKOLA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Vesić Maline, advokata u Novom Sadu, sa danom 14. 11. 2019. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine DE NEGRI LAURA, advokatski pripravnik u Subotici, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod De Negri Karla, advokata u Subotici, sa danom 01. 11. 2019. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine NJILAŠ AGNEŠ, advokatski pripravnik u Kanjiži, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Nagel Janoša, advokata u Kanjiži, sa danom 09. 10. 2019. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine OLBINA NIKOLA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Čuturilo Jasmine, advokata u Novom Sadu, sa danom 28. 11. 2019. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da PANTELIĆ VESNI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta od 04. 11. 2019. do 02. 11. 2020. godine.

Mandić Vladimir, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da PENA MAJI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog bolovanja počev od 28. 10. 2019. godine.

Etinski Veljko, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da LONČAR JOVANKI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog bolovanja počev od 08. 11. 2019. godine.

Reljin Maja, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da CVIJIĆ ALEKSANDRI, advokatskom pripravniku u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokatsko pripravničke vežbe zbog bolovanja u periodu od 19. 11. 2019. do 21. 01. 2020. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da KOVAČEVIĆ VANJI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog bolovanja počev od 29. 10. 2019. godine.

Pacek Štefanija, advokat u Beočinu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da PUŠARA SARI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta od 16. 11. 2019. do 16. 11. 2020. godine.

Kulidžan Milica, advokat u Kikindi, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da POPOV TAMARI, advokatu u Bečeju, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog postavljenja na funkciju načelnika Opštinske uprave opštine Novi Bečej, počev od 28. 10. 2019. godine u trajanju od pet godina.

Mandić Košarka Ivana, advokat u Bečeju, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da VUJASIN IVANI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog postavljenja na funkciju Pravobranioca opštine Žabalj, počev od 08. 11. 2019. godine u trajanju od pet godina.

Marković Suzana, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je NIKIĆ ALEKSANDRA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 23. 11. 2019. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.

Antić Branislav, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je PLAČKOV MARTINOVIĆ OLIVERA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 26. 11. 2019. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.

Stevanović Gordana, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Miljenović Dijana, advokat u Novom Sadu, promenila prezime koje sada glasi Zaklan.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Petrović Slađana, advokat u Novom Sadu, promenila prezime koje sada glasi Rajić.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Čudan Bojana, advokatski pripravnik u Novom Sadu, promenila prezime koje sada glasi Stevanović.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Savić Mirjana, advokat u Rumi, promenila prezime koje sada glasi Miljuš.

Uzima se na znanje da je ŠARNJAI ANDREA, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Stanivuković Gorana, advokata u Novom Sadu dana 04. 11. 2019. godine, te da istu nastavlja kod Bajić Šarnjai Tamare, advokata u Senti, dana 05. 11. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je LAZAREVIĆ SUZANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Vujasin Ivane, advokata u Novom Sadu dana 07. 11. 2019. godine, te da istu nastavlja kod Marković Suzane, advokata u Novom Sadu, dana 08. 11. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je DEJANOVIĆ MILOŠ, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Davidovac Radivoja, advokata u Novom Sadu dana 14. 11. 2019. godine, te da istu nastavlja kod Munižaba Radomira, advokata u Novom Sadu, dana 15. 11. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je MILIĆ JOVANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Bednarik Snežane, advokata u Novom Sadu dana 21. 11. 2019. godine, te da istu nastavlja kod Stipančević Vinka, advokata u Novom Sadu, dana 22. 11. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je Krivokuća Nemanja, advokat u Novom Sadu, pristupio Zajedničkoj advokatskoj kancelariji „Aleksić sa saradnicima“ sa sedištem u Novom Sadu, Grčkoškolska 1, počev od 13. 11. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je Marić Sofija, advokat u Novom Sadu, pristupila Zajedničkoj advokatskoj kancelariji „Aleksić sa saradnicima“ sa sedištem u Novom Sadu, Grčkoškolska 1, počev od 21. 11. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je TUCOVIĆ MILANA, advokat u Vršcu preselila sedište advokatske kancelarije u Novi Sad, Grčkoškolska 1, počev od 18. 11. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je DRAŠKOVIĆ JASMINA, advokat u Novom Sadu preselila sedište advokatske kancelarije u Vrbas, Radnička 11/a, počev od 04. 11. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je GRUJIČIĆ VLADIIR, advokat u Subotici, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Ivana Gorana Kovačića 3/1/2, počev od 13. 11. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je MADŽAREV VARGA BILJANA, advokat u Sivcu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Maršala Tita 197, počev od 12. 11. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je ŠALDIĆ TIJANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Milete Jakšića 2 a, počev od 01. 12. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je KRKLJUŠ LJUBINKA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Svetozara Miletića 32, počev od 04. 11. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je MILIĆ JELENA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Svetozara Miletića 32, počev od 04. 11. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je MOLJAC ALEKSANDAR, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Kraljevića Marka 28/79, počev od 21. 11. 2019. godine.