Dusan Belic

Saopštenja sa sednice Upravnog odbora 28.06.2019. godine

JELČIĆ RADOVAN, diplomirani pravnik, rođen 31. 10. 1991. godine upisuje se 04. 07. 2019. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Bulevar oslobođenja 79.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika JELČIĆ RADOVAN, advokatski pripravnik kod Keča Uroša, advokata u Novom Sadu, sa danom 03. 07. 2019. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

MADŽAREV VARGA BILJANA, diplomirani pravnik, rođena 11. 10. 1973. godine upisuje se 04. 07. 2019. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Sivcu, Veljka Vlahovića 35.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika MADŽAREV VARGA BILJANA, advokatski pripravnik kod Joksović dr Marije, advokata u Kuli, sa danom 03. 07. 2019. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

KRČMAR MARIJA, diplomirani pravnik, rođena 20. 02. 1993. godine upisuje se 04. 07. 2019. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Jovana Boškovića 14/8.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika KRČMAR MARIJA, advokatski pripravnik kod Božić mr Zorana, advokata u Novom Sadu, sa danom 03. 07. 2019. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

JEČANSKI RENATA, diplomirani pravnik, rođena 23. 11. 1989. godine upisuje se 04. 07. 2019. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Bečeju, Trg oslobođenja 3.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika JEČANSKI RENATA, advokatski pripravnik kod Zlokolica Slobodana, advokata u Bečeju, sa danom 03. 07. 2019. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

ZEC NENAD, diplomirani pravnik, rođen 21. 08. 1986. godine upisuje se 04. 07. 2019. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Fruškogorska 6.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika ZEC NENAD, advokatski pripravnik kod Pilipović Đurice, advokata u Novom Sadu, sa danom 03. 07. 2019. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

MIJATOV NENAD, diplomirani pravnik, rođen 15. 12. 1987. godine upisuje se 04. 07. 2019. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Đorđa Servickog 7/2.

VUDRAG ZORAN, diplomirani pravnik, rođen 12. 05. 1991. godine upisuje se 04. 07. 2019. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 7/I.

VASILJEVIĆ MIRKO, diplomirani pravnik, rođen 30. 06. 1988. godine upisuje se 04. 07. 2019. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Pančevu, Zmaj Jove Jovanovića 14.

PETROVIĆ NIKOLA, diplomirani pravnik, rođen 29. 07. 1991. godine upisuje se 04. 07. 2019. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Pančevu, Maksima Gorkog 14.

STAJIĆ BATIĆ IRENA, diplomirani pravnik, rođena 16. 04. 1988. godine upisuje se 04. 07. 2019. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Grčkoškolska 1.

SAVIĆ ALEKSANDRA, diplomirani pravnik, rođena 15. 04. 1991. godine upisuje se 04. 07. 2019. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Subotici, Matije Korvina 11.

BULOVIĆ KRSTAN, diplomirani pravnik, rođen 05. 10. 1990. godine upisuje se 04. 07. 2019. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Somboru, Kralja Petra Prvog 6.

POPOVIĆ MIROSLAV, diplomirani pravnik, rođen 09. 03. 1985. godine upisuje se 04. 07. 2019. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Vojvode Mišića 15, stan 1.

BRANOVAČKI D. ALEKSANDRA, diplomirani pravnik, rođena 16. 05. 1989. godine upisuje se 04. 07. 2019. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Senti, Arpadova 28.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MAČKIĆ ĐORĐE, rođen 21. 03. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Jovanović Katarine, advokata u Sremskoj Mitrovici, dana 04. 07. 2019.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PETRIĆ ALEKSANDAR, rođen 16. 07. 1993. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Turan Pavela, advokata u Šidu, dana 04. 07. 2019.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu DABOVIĆ RADMILA, rođena 21. 09. 1995. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Stojković Ajše, advokata u Novom Sadu, dana 04. 07. 2019.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PRODANIĆ TAJANA, rođena 30. 11. 1993. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Zubić Juga, advokata u Novom Sadu, dana 04. 07. 2019.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu POPOV RADOVAN, rođen 09. 05. 1985. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Stojković Ajše, advokata u Novom Sadu, dana 04. 07. 2019.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PAVLOVIĆ MILOŠ, rođen 13. 09. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Brkić Nebojše, advokata u Novom Sadu, dana 04. 07. 2019.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu STOJANOVIĆ MILICA, rođena 28. 01. 1995. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Kupres Slađane, advokata u Novom Sadu, dana 04. 07. 2019.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu NINKOVIĆ VALENTINA, rođena 19. 06. 1994. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Milošević Miroslava, advokata u Rumi, dana 04. 07. 2019.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ŠARGAČ TAMARA, rođena 12. 06. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Radovanov Milenka, advokata u Novom Sadu, dana 04. 07. 2019.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MATIĆ MILOŠ, rođen 23. 05. 1993. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Vidicki Branislave, advokata u Novom Sadu, dana 04. 07. 2019.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu LAZAREVIĆ SUZANA, rođena 27. 02. 1995. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Vujasin Ivane, advokata u Novom Sadu, dana 04. 07. 2019.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu TOMAŠEV JELENA, rođena 04. 10. 1992. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Stojković Ajše, advokata u Novom Sadu, dana 04. 07. 2019.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PREDOJEVIĆ MILAN, rođen 06. 06. 1993. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Babović Igora, advokata u Novom Sadu, dana 04. 07. 2019.godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine SAJIĆ BRANISLAVA, advokat u Novom Sadu sa danom 05. 06. 2019. godine, na lični zahtev.

Galić Miloš, advokat u Novom Sadu postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine MATIJEVIĆ MARIĆ MARIJANA, advokat u Novom Sadu sa danom 30. 06. 2019. godine, na lični zahtev.

Imenovana zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja.

Ukropina Dejan, advokat u Novom Sadu postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine KOJADINOVIĆ MILE, advokat u Zrenjaninu sa danom 15. 06. 2019. godine, radi penzionisanja.

Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja.

Kojadinović Jelena, advokat u Zrenjaninu postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine JANKOV DRAGOMIR, advokat u Novom Sadu sa danom 30. 06. 2019. godine, na lični zahtev.

Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja.

Dugonjić Tanja, advokat u Novom Sadu postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine GRUJIČIĆ DRAGOJE, advokat u Sremskoj Mitrovici sa danom 17. 06. 2019. godine, usled smrti.

Rajaković Radina, advokat u Sremskoj Mitrovici postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine MILANOVIĆ JELENA, advokat u Novom Sadu sa danom 25. 07. 2019. godine, radi preseljenja na teritoriju Advokatske komore Beograda.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine ĐUKANOVIĆ SANJA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Stevanović Mirjane, advokata u Novom Sadu, sa danom 31. 05. 2019. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine TOMIĆ TAMARA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu, sa danom 31. 05. 2019. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine ČAVIĆ MARKO, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Vesić Maline, advokata u Novom Sadu, sa danom 14. 06. 2019. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine ĐURIĆ DANIJELA, advokatski pripravnik u Subotici, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Krpić Biserke, advokata u Subotici, sa danom 12. 06. 2019. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da POPOVIĆ BOGDANU, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog bolovanja počev od 30. 05. 2019. godine.

Tomić Željko, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da MIHAJLOVIĆ JOVANI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta od 07. 06. 2019. do 05. 06. 2020. godine.

Mitrović Milana, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da BRSTINA DRAGANI, advokatu u Staroj Pazovi, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta počev od 16. 04. 2019. godine.

Mihaljević Srđan, advokat u Staroj Pazovi, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da BERAK SAVKOVIĆ DEANI, advokatu u Zrenjaninu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta počev od 13. 06. 2019. godine.

Milenković Marina, advokat u Zrenjaninu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da PEROVIĆ SVETLANI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta od 20. 06. 2019. do 18. 06. 2020. godine.

Tašić Svetlana, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da BOŠKIĆ SLAVKU, advokatu u Odžacima, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog imenovanja na funkciju Opštinskog pravobranioca opštine Odžaci, počev od 17. 05. 2019. godine u trajanju od pet godina.

Boškić Jasmina, advokat u Odžacima, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da MAROSIUK LUKA, advokat u Subotici, nastavlja sa radom dana 03. 06. 2019. godine, nakon što mu je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.

Marosiuk Ćurčić Malagurski Jelena, advokat u Subotici, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da ŠARČEVIĆ TAMARA, advokat u Subotici, nastavlja sa radom dana 19. 06. 2019. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.

Poljaković Dafna Gordana, advokat u Subotici, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je PETKOVIĆ SLOBODANKA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 05. 04. 2019. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.

Katanić Gordana, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je ARSIĆ ANDRIJANA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 12. 05. 2019. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.

Josifović Saša, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Matić Mina, advokat u Novom Sadu, promenila prezime koje sada glasi Dotlić.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Cucić Ivana, advokat u Novom Sadu, promenila prezime koje sada glasi Cucić Petrović.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Milićević Milica, advokat u Novom Sadu, promenila prezime koje sada glasi Vučenović.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Grba Tijana, advokat u Novom Sadu, promenila prezime koje sada glasi Marić.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Aleksić Marija, advokatski pripravnik u Pančevu, promenila prezime koje sada glasi Lazin.

Uzima se na znanje da je JELIĆ NIKOLA, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Vujasin Ivane, advokata u Novom Sadu dana 10. 06. 2019. godine, te da istu nastavlja kod Gatarić Srđana, advokata u Sremskoj Mitrovici, dana 11. 06. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je CVETKOVIĆ BOJANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Štajner Borisa, advokata u Novom Sadu dana 10. 06. 2019. godine, te da istu nastavlja kod Popović Rastka, advokata u Novom Sadu, dana 11. 06. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je DEDAJIĆ JELENA, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Kupres Slađane, advokata u Novom Sadu dana 05. 06. 2019. godine, te da istu nastavlja kod Zečević Nenada, advokata u Novom Sadu, dana 06. 06. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je RADONJIĆ SANDRA, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Stojković Ajše, advokata u Novom Sadu dana 03. 06. 2019. godine, te da istu nastavlja kod Knežević Bojović Snežane, advokata u Novom Sadu, dana 04. 06. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je PETROVIĆ MARIJA, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Kovačević Marijane, advokata u Novom Sadu dana 27. 05. 2019. godine, te da istu nastavlja kod Pantić Vladimira, advokata u Novom Sadu, dana 28. 05. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je BARANOV ALJOŠA, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Jevtić Bojana, advokata u Novom Sadu dana 13. 06. 2019. godine, te da istu nastavlja kod Cupać Nikole, advokata u Novom Sadu, dana 14. 06. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je KORALIJA STRAHINJA, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Karadarević Gorana, advokata u Novom Sadu dana 13. 06. 2019. godine, te da istu nastavlja kod Marović Željka, advokata u Novom Sadu, dana 14. 06. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je KOJADINOVIĆ RADE, advokatski pripravnik u Zrenjaninu prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Kojadinović Mileta, advokata u Zrenjaninu dana 06. 06. 2019. godine, te da istu nastavlja kod Kojadinović Jelene, advokata u Zrenjaninu, dana 07. 06. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je STOJIČIĆ TEA, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Vidicki Branislave, advokata u Novom Sadu dana 13. 06. 2019. godine, te da istu nastavlja kod Žugić Sonje, advokata u Novom Sadu, dana 14. 06. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je Milanović Jelena, advokat u Novom Sadu, istupila iz „Zajedničke advokatske kancelarije Aleksić sa saradnicima“, sa sedištem u Novom Sadu, Grčkoškolska 1, sa danom 25. 07. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je VUČENOVIĆ MILICA, advokat u Novom Sadu preselila sedište advokatske kancelarije u Novu Pazovu, Pinkijeva 49, počev od 03. 06. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je ČAVIĆ ŽELJKO, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 3/II, stan 6, počev od 01. 06. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je ĆETKOVIĆ PREDRAG, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Grčkoškolska 1, počev od 03. 06. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je ŠIKOPARIJA VOJISLAV, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Stevana Musića 4, počev od 11. 06. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je ZUROVAC DEJAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Stevana Musića 4, počev od 01. 07. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je SOKIĆ JELENA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Braće Ribnikar 2, počev od 12. 06. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je VOJNOVIĆ BRANKA, advokat u Temerinu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Novosadska 344, počev od 03. 06. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je BUKVA GORDAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Danila Kiša 33/V, stan 38, počev od 19. 06. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je TAŠIĆ SVETLANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Železnička 23 a, počev od 01. 07. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je LAGUNDŽIN NEMANJA, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 3/II, stan 6, počev od 24. 06. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je PETKOV STEVAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Stevana Musića 4, počev od 27. 06. 2019. godine.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *