Dusan Belic

Saopštenja sa sednice Upravnog odbora 27.12.2019. godine

RADOSAVLJEV PETAR, diplomirani pravnik, rođen 18. 07. 1986. godine upisuje se 10. 01. 2020. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Zrenjaninu, Gimnazijska 25/33.

EVETOVIĆ BOBAN, diplomirani pravnik, rođen 14. 12. 1988. godine upisuje se 10. 01. 2020. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Subotici, Matka Vukovića 9.

MIŠKOV VERICA, diplomirani pravnik, rođena 26. 07. 1992. godine upisuje se 10. 01. 2020. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Pančevu, Oslobođenja 29/12.

STEVIĆ LANA, diplomirani pravnik, rođena 18. 09. 1991. godine upisuje se 10. 01. 2020. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Somboru, Venac Petra Bojovića 13.

POPOVIĆ MILOŠ, diplomirani pravnik, rođen 17. 12. 1986. godine upisuje se 10. 01. 2020. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Kolo srpskih sestara 13b.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika POPOVIĆ MILOŠ, advokatski pripravnik kod Šijan Nikole, advokata u Novom Sadu, sa danom 09. 01. 2020. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu LAZIĆ NIKOLA, rođen 27. 03. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Josimović Mirjane, advokata u Rumi, dana 09. 01. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu FILIPOVIĆ MILICA, rođena 20. 10. 1995. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Maraš Ivane, advokata u Novom Sadu, dana 09. 01. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu OSTOJIĆ MIA, rođena 16. 07. 1996. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Stojković Ajše, advokata u Novom Sadu, dana 09. 01. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ŠOLAJA ZORANA, rođena 27. 02. 1995. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Caran Mirčee, advokata u Novom Sadu, dana 09. 01. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu TEKIĆ SANJA, rođena 11. 06. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Radović Nebojše, advokata u Novom Sadu, dana 09. 01. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu STEVANOVIĆ STEFAN, rođen 25. 01. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Gucunja Milana, advokata u Novom Sadu, dana 09. 01. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ĆEBOVIĆ ANETA, rođena 12. 07. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Keserić Siniše, advokata u Novom Sadu, dana 09. 01. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BELIĆ TAMARA, rođena 07. 07. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Jovičić Ranka, advokata u Novom Sadu, dana 09. 01. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ŠARIĆ DAVOR, rođen 27. 11. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Pupavac Borislava, advokata u Sremskoj Mitrovici, dana 09. 01. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ČORDAROV TEODORA, rođena 05. 08. 1993. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Kuralić Jasmina, advokata u Novom Sadu, dana 09. 01. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MITROVIĆ STRAHINJA, rođen 22. 02. 1993. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Rajačić Jelene, advokata u Novom Sadu, dana 09. 01. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MILOŠEVIĆ DRAGANA, rođena 18. 02. 1994. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Radović Nebojše, advokata u Novom Sadu, dana 09. 01. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KONTIĆ IVAN, rođen 26. 06. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Gvozdenac Ivana, advokata u Novom Sadu, dana 09. 01. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BAJIĆ MIROSLAV, rođen 29. 04. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Filipović Ljubice, advokata u Sremskoj Mitrovici, dana 09. 01. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu VREKIĆ NEMANJA, rođen 02. 07. 1992. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Basta Milice, advokata u Staroj Pazovi, dana 09. 01. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu TUBIN DAMJAN, rođen 20. 07. 1996. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Stanivuković Gorana, advokata u Novom Sadu, dana 09. 01. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine DAVIDOV dr ISAK, advokat u Novom Sadu sa danom 31. 12. 2019. godine, na lični zahtev.

Bakić Tamara, advokat u Novom Sadu postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine FERK BERENJI VLASTA, advokat u Subotici sa danom 31. 12. 2019. godine, na lični zahtev.

Imenovana zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja.

Karanjac Racić Nevenka, advokat u Subotici postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine MALIVUK JOVAN, advokat u Novom Sadu sa danom 27. 12. 2019. godine, na lični zahtev.

Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja.

Kozomara Milana, advokat u Novom Sadu postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine DAČEVIĆ STEFAN, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Nikolić Bojana, advokata u Novom Sadu, sa danom 03. 12. 2019. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine VUKOVIĆ DAMJAN, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Miljković Srđana, advokata u Novom Sadu, sa danom 03. 01. 2020. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine LAZIN MARIJA, advokatski pripravnik u Pančevu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Babić Višekruna Ljiljane, advokata u Pančevu, sa danom 30. 11. 2019. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine MITROVIĆ DRAGANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu, sa danom 02. 12. 2019. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine KNEŽEVIĆ NAĐA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Karanović Nebojše, advokata u Novom Sadu, sa danom 18. 12. 2019. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine LAZIĆ KATARINA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Vesić Maline, advokata u Novom Sadu, sa danom 24. 12. 2019. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine BIJELIĆ NEMANJA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Tafilović Haside, advokata u Novom Sadu, sa danom 08. 11. 2019. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da GARDINOVAČKI ZORIĆ MARIJANI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog bolovanja počev od 02. 12. 2019. godine.

Tomić Radmila, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da TANČIĆ LJUBIŠI, advokatu u Zrenjaninu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog bolovanja počev od 02. 12. 2019. godine.

Asani Hava, advokat u Zrenjaninu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da PROTIĆ TAMARI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta od 16. 12. 2019. do 15. 12. 2020. godine.

Jovanović Aleksandra, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da GOLIĆ SPOMENIKI, advokatu u Zrenjaninu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog bolovanja od 21. 11. 2019. do 21. 02. 2020. godine.

Golić Jasenka, advokat u Zrenjaninu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da PAJKOVIĆ DRAGANI, advokatu u Pančevu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog bolovanja počev od 18. 12. 2019. godine.

Jarkovački Mileti Ivana, advokat u Pančevu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da SUBOTIN ŠIPOSKI STAŠI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva od 09. 12. 2019. do 09. 12. 2021. godine.

Gvozdenović Milica, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da PETKOV BRANKI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva od 07. 12. 2019. do 05. 12. 2020. godine.

Savin Sonja, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da MARTINOVIĆ NEDELJKU, advokatu u Pančevu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog bolovanja počev od 12. 11. 2019. godine.

Levnajić Saša, advokat u Pančevu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je DUREKOVIĆ MARIJA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 09. 12. 2019. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.

Kapun Dragan, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je DESNICA MILANA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 03. 10. 2019. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.

Tošić Zlatko, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Kozomora Vesna, advokat u Novom Sadu, promenila prezime koje sada glasi Popović.

Uzima se na znanje da je NOVAK UGLJEŠA, advokatski pripravnik u Temerinu prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Novak Petra, advokata u Temerinu dana 06. 12. 2019. godine, te da istu nastavlja kod Novak Nemanje, advokata u Temerinu, dana 07. 12. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je STOJILJKOVIĆ IVANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Mitić Sokola Jelene, advokata u Beočinu dana 05. 12. 2019. godine, te da istu nastavlja kod Munižaba Jaić Sanje, advokata u Novom Sadu, dana 06. 12. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je KRALJ STEVAN, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Vesić Maline, advokata u Novom Sadu dana 11. 12. 2019. godine, te da istu nastavlja kod Materić Jovanke, advokata u Novom Sadu, dana 12. 12. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je DUNOVIĆ TANJA, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Davidov dr Isaka, advokata u Novom Sadu dana 31. 12. 2019. godine, te da istu nastavlja kod Srećković Miloša, advokata u Novom Sadu, dana 01. 01. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je JOVANOVIĆ TIJANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Đorđević dr Dragana, advokata u Novom Sadu dana 11. 12. 2019. godine, te da istu nastavlja kod Alanović Milana, advokata u Novom Sadu, dana 12. 12. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je LEKOVIĆ KRISTINA, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Žunić Nemanje, advokata u Novom Sadu dana 31. 12. 2019. godine, te da istu nastavlja kod Stanivuković Gorana, advokata u Novom Sadu, dana 01. 01. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je Tucović Milana, advokat u Novom Sadu, pristupila Zajedničkoj advokatskoj kancelariji „Aleksić sa saradnicima“ sa sedištem u Novom Sadu, Grčkoškolska 1, počev od 18. 12. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je JOSIMOV MIRJANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Futoška 1A, V sprat, broj 505, počev od 09. 12. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je BALJ NEMANJA, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 1a/4/44, počev od 02. 12. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je MIĆIĆ JELENA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Radoja Domanovića 14/22, počev od 25. 12. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je DOJČINOVIĆ GORAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Petra Drapšina 11, lokal 3, počev od 13. 01. 2020. godine.